Lean

Lean management has reshaped how companies operate. Its principles streamline operations and improve productivity. At the heart of lean management lies BPM or Business Process Management. BPM ensures the strategic alignment of a company’s processes with its objectives. When combined, lean management and BPM can elevate a business to new heights.

Gluu, a frontrunner in this realm, offers in-depth insights into the intricate layers of these practices. It offer a lot of content related to quality management and improving your business’ efficiencies.

Why does lean management matter, you might ask? Well, it prioritizes value creation while eliminating waste. By embracing its principles, organizations can boost customer satisfaction and foster innovation. And, when paired with BPM, companies can map, design, and monitor processes effectively.

So, what role does Gluu play in this ecosystem? Gluu provides tools and insights to bridge the gap between theory and application. They shine a spotlight on how businesses can embed these practices into their everyday operations. Additionally, their platform connects you to experts, amplifying the value of lean management even further.

In essence, for those eager to dive deep into the world of lean management and BPM, Gluu is your go-to destination. Harness its resources and let your business flourish in today’s competitive landscape. Lean into the future with Gluu.

Lean procesforbedring: Fjernelse af spild

Lær, hvordan du strømliner din virksomheds drift og forbedrer effektiviteten med lean procesforbedringsteknikker.

4 måneder ago

5 trin til at få løbende procesforbedringer til at ske

Forestil dig, hvis din virksomhed kørte som et urværk. Det ville være noget. Forestil dig nu, at det også var…

10 måneder ago

5 måder at øge vidensarbejdernes produktivitet på

Vidensarbejdere bruger 61% af deres tid på e-mail, informationssøgning og internt samarbejde.

10 måneder ago

Makigami – metoden til at gøre det ukendte kendt for procesforbedring

Makigami er et meget struktureret proceskort. Kortet visualiserer, analyserer og kommunikerer enhver forretningsproces. Lær hvordan du producerer en her.

2 år ago

Sådan reducerer ‘Standard Work’ kompleksiteten

Vi ser det ikke komme. Det, der starter som en simpel idé, bliver hurtigt en del af en strøm af…

3 år ago

Sådan vælger du software til opgavestyring

Der er ingen tvivl om, at opgavestyring kan forenkle og hjælpe os med at undgå dumme fejl. Dette handler om,…

3 år ago

Fem barrierer for Lean Management

Den eneste varige konkurrencefordel er evnen til at lære og innovere. Lean-tænkning inden for service har potentialet til løbende at…

3 år ago

Lean rekruttering – undgå at ansætte en gourmetkok til at vende burgere

Hvis noget er svært, ansætter du en ekspert, ikke? Ikke nødvendigvis. Du kan ofte gøre med meget mindre, hvis du…

4 år ago

Sådan uddelegeres arbejde effektivt

Effektiv arbejdsdelegering er en meget overset ledelsesevne. Hvis du ikke kan uddelegere arbejde, kan du ikke skalere din tid. I…

4 år ago

ISO 9001:2015 i byggeleverandør

Dette er en sag om ISO 9001:2015 hos en mellemstor byggeleverandør. Vi interviewer kvalitetschefen for at finde ud af, hvordan…

5 år ago