Få styr på kompleksiteten, før den kvæler væksten

Med Gluu får hver medarbejder én enkelt app med rette opgaver og instruktioner på rette tid. 
Undgå nye systemer til hver ny forretningsgang. Frigør tid og energi til vækst. 

Software til forretningsgange der er nemt at bruge
Software til forretningsgange der er nemt at bruge

Lad os hjælpe jer med at forenkle, forankre og forbedre

Siden 2015 har Gluu hjulpet mange virksomheder med at forenkle arbejdet, forbedre opgavetildelingen og overflødiggøre regneark, emails og systemer. Vi kan hjælpe jer med at lægge låg på kompleksiteten hvad enten I er små eller store, ønsker hjælp fra rådgivere eller selv vil forenkle, forretningsgang for forretningsgang.

Gluu kan hjælpe

Virksomheder fra mange brancher drives bedre med Gluu

Dette værktøj og metode har dokumenterede resultater fra mange funktioner og brancher.

4,5 stjerner Bedømmelse på G2 Crowd

4,5 stjerner Bedømmelse på Capterra

Din plan for at forenkle, forankre og forbedre forretningsgangene

Path of least resistance

“Det er menneskelig natur at vælge den letteste vej.”

arrow element

Gør det nemmere at arbejde rigtigt, end forkert

Når man har travlt og er presset, så vælger man den nemmeste vej. Gluu hjælper jer med at sikre, at jeres forretningsgange er den nemme vej. Vi sætter personen med opgaven i centrum og omdanner jeres forretningsgang til en enkel, visuel guide som går på tværs af roller, funktioner og systemer.

medarbejder, der arbejder

[EMPLOYEE]

Hvad skal der gøres?
Hvem? Hvordan? Hvornår?

chef arbejder

[BOSS]

Er det gjort? Hvad skete der?
Hvordan forbedrer vi os?

Omtalt i medier som…


Borsen

“Fitness World ‘Gluugler’
sig til vækst.”


Berlingsk

“Danske virksomheder
forsømmer forretningsprocesserne.”


SCM & Logistik

“Ny vej til stærke processer.”

Én platform. Én brugeroplevelse. Mange forretningsgange.

Hvis én forretningsgang hurtig bliver kompleks, hvad så med 10, 100 eller 500?
Og hvordan holder I det hele opdateret når forretningen skal tilpasses? Det er hér I har brug for et værktøj, der når hele vejen rundt:

Én platform til at løse hele jeres problem

Gluu får styr på arbejdet – på tværs af mennesker og systemer – så hver forretningsgang sker udfra den bedste viden, I har til rådighed – og ikke bestemt af dagsformen hos dén, der er på arbejde. 

Jeres CRM-system siger ikke noget om hvordan I bedst sælger og jeres ERP-system siger ikke noget om hvordan, at nye kunder bedst onboardes. Gluu gør forretnings- og arbejdsgangen synlig på tværs af alle de funktioner, roller og systemer, der benyttes i arbejdet. 

 

Hvordan?

Dit team bruger Gluu til at kortlægge den mest kritiske forretningsproces og tilføjer derefter arbejdsinstruktioner for at vise, hvordan arbejdet udføres. Til sidst tilføjes opgaver og formularer for at få det til at ske og blive målbart. Den rigtige opgave og den rigtige instruktion vises nu til personer med de rigtige roller på det rigtige tidspunkt. De får opgaven tildelt via mobil eller web – og registreringen bliver et biprodukt af at I arbejder på den rigtige måde.  

Lad os begynde! 

HVILKET PROBLEM ER MEST PRESSERENDE?

Er det f.eks. onboarding af nye kunder? Medarbejdere? Modtagelse af leverancer? Eller at følge salgsprocessen?
 Det er underordnet. Vi kan starte med enhver fast aktivitet. Det handler om hvad, der er mest kritisk hos jer lige nu.
Lad os hjælpe jer på vej.
I kan starte på tre måder:

Gør det selv

Start en 14-dages Gluu-prøvekonto og brug vores interaktive guide til at kortlægge den mest kritiske proces.

Grundigt evalueringsforløb

Et 2-12 ugers online forløb via Teams, hvor vi træner jeres team i vores værktøj og metode. Få en indledende konsultation.

Brug jeres foretrukne konsulent

Vi certificerer gerne erfarne ledelseskonsulenter i brug af Gluu. Lad os træne jeres foretrukne leverandør til at hjælpe jer.

Hvad kunderne siger

 

Marianne Mølgaard the Process & Optimization Specialist, Bisnode

Gluu er meget let at bruge. Chefer i alle funktioner tegner selv processer med deres teams. Gluu hjælper os med værdistrømsanalyse og at fjerne spild."
Se case

Marianne M. Christensen Process & Optimization Specialist, Bisnode

Claus Schmidt the Managing Director, Ennova A/S

Vores proces-setup er gået fra at være en papirtiger til at være levende."
Se case

Claus Schmidt-Laugesen Adm. Direktør, Ennova A/S

Louise Hellmund

Vi har stadig mange IT systemer, men Gluu er dér hvor arbejdet oftest starter."
Se case

Louise Hellmund Kvalitetschef, Berry Superfos A/S

Gør som dem og brug mindre tid på brandslukning

Færre fejl og omarbejde

Få lavere kvalitetsomkostninger (cost of Non quality).

Lettere fjernarbejde

Gør de faste processer synlige online.

Spar tid

90% tidsbesparelse fra færre møder, mindre delegering og lettere opfølgning

Inddrag medarbejderne

Mange går fra 10% til 90% involvering.

Bedre onboarding

Lev op til jeres onboarding ambitioner hver gang.

Mindre stress

Det er bevist, at rolleklarhed reducerer stress.

”Vi kan ikke løse vores problemer med den samme

tankegang, som vi brugte, da vi skabte dem.”

– Albert Einstein

Jo hurtigere du handler, jo hurtigere holder I op med at spilde tid på unødig brandslukning. Det er tid til at prøve en ny tilgang: Book et møde for at se, hvordan vi kan hjælpe.

Stadig ikke overbevist? Følg os for at få regelmæssige tip, tricks, ideer og cases. 

Vi kan ikke løse vores problemer med den samme tankegang, som vi brugte, da vi skabte dem
Share
Tweet
Share