Cases

ISO 9001:2015 i byggeleverandør

Dette er en sag om ISO 9001:2015 hos en mellemstor byggeleverandør. Vi interviewer kvalitetschefen for at finde ud af, hvordan det kører i praksis.


Gottfred Petersen A/S kort fortalt…

Gottfred Petersen A/S er en dansk virksomhed med fire hovedforretningsområder; De er leverandør af materialer inden for konstruktion, beskyttelse, plast og sanitære materialer. Virksomheden blev grundlagt i 1960, og de fleste af dens 40 medarbejdere er placeret på Fyn, Danmark. Denne case er baseret på et interview med Peter Nørgreen, som er virksomhedens kvalitetschef.


ISO 9001:2015 på daglig basis

Peter Nørgreen ser de konstante ændringer i love og regler som en af de udfordringer, byggebranchen står over for. Det gælder alt fra produktion til emballage. Så hvordan håndterer virksomheden dette?

I øjeblikket bruges ISO 9001:2008 som en overordnet rettesnor for, hvordan processer og aktiviteter udføres i virksomheden. Organisationsdiagrammet gør det klart, hvem der gør hvad, og hvem medarbejderen refererer til, siger Peter. ISO 9001:2008 beskriver processer, procedurer og instruktioner, som alle kan bruge og bruge som retningslinje for arbejdet. Input til, hvordan man anvender det i det daglige arbejde, kommer fra personlige netværk og gennem erfaringer opnået undervejs.

Men er det lettere sagt end gjort? Jeg spurgte Peter Nørgreen, om han i sin rolle som kvalitetschef nogensinde kæmper med at få alle disse gode intentioner til at fungere i praksis, så kvalitetsstyring ikke bare er et certifikat på væggen. Hertil svarede han:

“Nå, ja til en vis grad, men som kvalitetschef gjorde jeg meget ud af at introducere nye medarbejdere til vores system. Vi har en retningslinje for, hvordan vi gør dette, ligesom vi også spørger til ISO, når vi auditerer internt, især beskrivelserne af forskellige processer i virksomheden, men også operationelle mål, kvalitetspolitikker og så videre. Der afholdes kvartalsmøder for at kommunikere nye mål og ændringer. Vi har også en gruppe medarbejdere, der håndterer klager.”

Hvordan udføres kvalitetsstyring i praksis?

Alle medarbejdere bruger business intelligence fra Targit som et dagligt værktøj. På denne måde har alle medarbejdere adgang til stort set alle data i realtid. Desuden tillader det et skub af information via e-mail, tablets, iPhones, så relevante data skubbes til den rigtige medarbejder. Peter Nørgreen forklarer det på denne måde;

“Lad os sige, at du vil vide, om et distrikt eller en kunde adskiller sig i omsætning med mere end 3%, hvis dette sker, sendes oplysningerne derefter til den rigtige person, der proaktivt kan handle på dette … Da vi arbejder med data i realtid, er det muligt at koble sig på al information i virksomheden, og det giver desuden mening at foruddefinere dine kuber af data for at kunne overvåge og reagere på afvigelser/tendenser.”

Hvordan deler du processer og dokumenter?

Peter forklarer, hvordan alle informeres om en ændring ved at modtage en e-mail med en notifikation og en kort forklaring af ændringerne. Disse oplysninger er også tilgængelige i indekset for virksomhedens ledelsessystem, så alle kan se dem. På denne måde kan alle se ændringerne på intranettet eller i den delte mappe.

“Hver procedure, dokument og instruktion har en ejer, der skal give oplysninger inden for hans eller hendes felt. Når de revideres, er det de typiske procedurer og processer, der vil blive kontrolleret – bruges de på den rigtige måde? Skaber de stadig en form for værdi? osv.” – Peter Nørgreen

Hos Gottfred Petersen A/S revideres alle procedurer, processer, instruktioner, politikker, regler og standarder mindst en gang årligt for at sikre, at de er i stand til at reagere proaktivt, når “forandringens vinde rammer os”, som Peter udtrykker det. Vedligeholdelse udføres af Peter selv i Word:

Virksomheden har medbragt værktøjer til at hjælpe dem, men det meste arbejde med at udvikle, kontrollere og revidere processer foregår internt. I begyndelsen blev konsulenter hentet ind for at sikre, at virksomheden levede op til de specifikke krav, der er anført i ISO 9001-standarden.

“Man kan sige, at den ISO 9001-baserede kvalitetsmanual er den konstruktion, der holder bygningen sammen.”

Gottfred Petersen A/S har valgt at holde kvalitetshåndbogen elektronisk og tilgængelig via et indeks for alle medarbejdere. Manualen linker til alle processer og dokumenter på et delt drev. På denne måde kræver det ofte kun revision i ét dokument, når noget skal ændres.

👉 Recommendation: We highly recommend that SMEs initiate the process of ISO 9001:2015 certification to realize its numerous benefits such as streamlining operations, enhancing customer satisfaction, and improving overall business performance. The QMS platform offered by Gluu is an especially user-friendly and efficient way to complete the certification process, simplifying documentation, communication, and execution of the stricter processes required by the ISO standard. Initiating the ISO 9001:2015 certification journey with Gluu could be the strategic edge your business needs to compete and grow in the international market.

Peters råd om ISO 9001:2015-software, og hvornår certificeringsprocessen skal startes

Peter Nørgreen siger, at man i første omgang skal fokusere på virksomhedens grundidé og ud fra den figur, hvor virksomheden har sine styrker, svagheder, muligheder og trusler. Start med andre ord med at lave en SWOT-analyse for at få viden om din virksomheds udgangspunkt.

Han finder det også vigtigt at evaluere organisationsstrukturen for at afgøre, om det er den rigtige. Er de rigtige myndigheder placeret med de rigtige roller, så beslutningerne kan træffes på det rigtige tidspunkt, på det rigtige sted og til den rigtige pris? En måde at følge op på succeser og afvigelser er også nøglen.

Et andet råd er at starte med de nødvendige afsnit i ISO 9001: 2015-standarden. På denne måde vil du opbygge et rent procesorienteret ledelsessystem med fokus på de væsentlige forretningsområder.

Når du arbejder med kvalitetsstyring, skal du passe på ikke at overinformere og skabe overflødige data, men i stedet forsøge at danne et system med korte og præcise udsagn. Brug en ISO 9001:2015-software, hvor du kan oprette referencer og links til versionsbaserede dokumenter.

Det gør det meget nemmere, når man redigerer og reviderer systemets effektivitet, så man ikke skal igennem hele håndbogen, hver gang noget skal revideres eller tilføjes.”

Som erfaren kvalitetschef anbefaler Peter Nørgreen at bruge en konsulent i opstartsfasen. Det er meget mindre tidskrævende, når du får hjælp til at forstå ISO 9001:2015-standarden og finde den rigtige ISO 9001:2015-software til at vedligeholde dine dokumenter. Minimering af risici og hjælp til at definere sprog, mål, processer er blot en del af dette. Når strukturen er på plads, kan kvalitetschefen indsamle den nødvendige viden.

… f.eks. ved at få en Lead Auditor uddannelse og dermed være klar til ændringer i en konstant skiftende version og dokumentstyret proces. Husk: Hold det altid enkelt.

Nogle sidste råd fra Peter

“Tillid er godt, men kontrol er nødvendig.”

  • Billeder og flowdiagrammer siger mere end tusind ord.
  • Instruktionerne skal være meget præcise og kortfattede, ellers bliver de ikke læst, som de burde være.
  • Brug storytelling, det gør overgangen meget lettere, når alle har forståelse for, hvordan et kvalitetsledelsessystem kan være med til at gøre det daglige arbejde sjovt og nemt og skabe et mere professionelt resultat internt såvel som eksternt.

Sådan lyder det fra Peter fra Gottfred Petersen A/S. Hvis du er interesseret i perspektivet fra flere topledere på ISO 9001: 2015, så tjek denne artikel.

Konklusion

In conclusion, implementing ISO 9001:2015 in small and medium-sized enterprises (SMEs) can bring numerous benefits such as improved operational efficiency, increased customer satisfaction, and enhanced business performance. Gluu has demonstrated how businesses can effortlessly achieve ISO-compliance by integrating their QMS platform, which simplifies documenting, communicating and executing all the processes required by the ISO standard. SMEs looking to compete in the larger international market will find this system essential to improve their processes, work smart, stay compliant, and eventually achieve growth.

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke specifikke skridt har virksomheden taget for at implementere ISO 9001:2015-standarderne?

For at implementere ISO 9001:2015-standarderne foretog virksomhedens fist en grundig gennemgang af de eksisterende processer og deres kompatibilitet med ISO-kravene. Herefter arbejdede organisationen på at ændre og tilpasse procedurerne, hvilket førte til udviklingen af et omfattende kvalitetsstyringssystem. Derefter blev der afholdt kurser for at sikre, at alle medarbejdere var fortrolige med de nye processer. Endelig valgte virksomheden regelmæssige audits for at være sikker på, at ISO-standarderne blev overholdt.

Hvad var nogle af de udfordringer, organisationen stod over for under implementeringen af ISO 9001:2015-standarderne?

Under implementeringen af ISO 9001:2015-standarderne kæmpede organisationen med flere udfordringer. Især modstand mod forandring var et stort problem, da det at følge nye processer betød, at man skulle forlade sine vante stier. Derudover var det en stor hindring at tilbyde omfattende personaleuddannelse og sikre ressourcer til systematisk implementering.

Hvordan blev virksomhedens resultater målt før og efter implementeringen af ISO 9001:2015-standarderne?

Før implementeringen af ISO 9001:2015-standarderne blev virksomhedens præstationer i høj grad målt gennem salgstal og kundefeedback. Men efter implementeringen af standarderne begyndte organisationen at måle sin præstation ved hjælp af en række forskellige metoder såsom driftseffektivitet, kundetilfredshed og reduktion af ikke-konforme produkter. Implementeringen fik også virksomheden til regelmæssigt at overvåge og gennemgå sit kvalitetsstyringssystem med henblik på konstant forbedring.

Søren Pommer

Recent Posts

PEPKOR vælger Gluu som BPM-partner til at transformere deres Retail Execution Platform

I et forsøg på at revolutionere sine detailprocesser har PEPKOR, et førende konglomerat, annonceret sit…

4 uger ago

Style test pls delete

IndholdsfortegnelseMålsætningTestBetingelserResultater Målsætning Test, om stilarterne også mangler på nye sider Test Udgiv disse sider, og…

1 måned ago

Gluu samarbejder med UKA Group om at strømline arbejdet med grøn energiomstilling

I et forsøg på at fremskynde den globale overgang til en energiforsyning uden emissioner har…

2 måneder ago

Gluu til HR, AI og andre højdepunkter

I dette webinar vil vi diskutere og give dig en introduktion til de vigtigste produkthøjdepunkter…

3 måneder ago

Hvorfor ERP-implementeringer fejler (og hvorfor brugen af Gluu kan mindske denne risiko)

Undersøgelser viser, at de fleste ERP-implementeringer slår fejl. Et konsulentfirma har analyseret mere end 1.000…

3 måneder ago

Hvordan D365-partnere kan gå fra projekter til løbende tjenester

Deltag i vores webinar, og find ud af, hvordan du tydeligt differentierer din D365-implementeringsforretning -…

4 måneder ago