Gluu

Business Process Management Ordbog

Proces design

Procesdesign er disciplinen med kortlægning af processtrømme.

Det involverer oprettelse af specifikationer for nye og modificerede forretningsprocesser inden for rammerne af forretningsmål, procesydelsesmål, arbejdsgange, forretningsapplikationer, teknologiplatforme, dataressourcer, finansielle og operationelle kontroller og integration med andre interne og eksterne processer. Både alogisk design (hvilke aktiviteter der udføres) og et fysisk design (hvordan aktiviteterne udføres) er inkluderet som leverancer.

Yderligere ressourcer:

Læs vores guide til enkel proceskortlægning


Kilde : Business Process Management Common Body of Knowledge ( BPM CBOK , 2009), The Association of Business Process Management Professionals