Gluu

Business Process Management Ordbog

Hvad er DMADV?

DMADV (Definere, måle, analysere, designe, verificere)

Oplev den strukturerede Six Sigma-metode kendt som DMADV, et akronym for Define, Measure, Analyze, Design og Verify. Det er en systematisk tilgang til at designe og implementere nye processer, produkter eller tjenester med et altoverskyggende fokus på kvalitet og effektivitet.


Faser:

  1. Definere: Formuler klart projektets mål, omfang og kundekrav.
  2. Mål: Identificer kritiske faktorer, og opstil måleparametre.
  3. Analysere: Analyser data for at identificere potentielle forbedringer og optimale løsninger.
  4. Design: Udvikle og implementere en ny proces eller et nyt produkt baseret på analysen.
  5. Verificer: Valider effektiviteten af det nye design gennem test og måling.

Ansøgning:

Det bruges ofte, når der er behov for et betydeligt proces- eller produktredesign, der sikrer, at det endelige resultat opfylder eller overgår kundernes forventninger med minimale fejl.

Hvordan fungerer det?

Udforsk de fem faser – Define, Measure, Analyze, Design og Verify – som er skitseret i DMADV, og forstå, hvordan de hver især bidrager til procesforbedring.

Hvornår skal man bruge det?

Få indsigt i de optimale scenarier for anvendelse af DMADV. Lær, hvordan denne metode bliver særlig værdifuld i situationer, der kræver en omfattende revision – hvad enten det er i processer, produkter eller tjenester – for at tilpasse sig eller overgå kundernes forventninger.

Hvad er fordelene?

Forstå sammenhængen mellem DMADV og DMAIC, en anden Six Sigma-metode, der fokuserer på at forbedre eksisterende processer.

Yderligere ressourcer om DMADV:

  1. ASQ (American Society for Quality) – DMADV-overblik
  2. Six Sigma-instituttet
  3. Mere om DMADV på iSixSigma

Få adgang til yderligere materialer og uddyb din forståelse af DMADV gennem velrenommerede kilder som ASQ, Six Sigma Institute og iSixSigma.


Læs mere om forskellige termer inden for procesforbedring i vores BPM-ordliste.