Gluu

Business Process Management Ordbog

Hvad er compliance?

Compliance henviser til processen med at overholde love, regler og standarder, der gælder for en organisation. Det indebærer at sikre, at organisationen opererer inden for de juridiske og lovgivningsmæssige rammer, der gælder for dens industri og aktiviteter. Compliance er vigtigt for mange virksomheder, da det kan hjælpe med at beskytte dem mod juridiske og økonomiske risici og også kan forbedre deres omdømme og troværdighed.


Vigtige aspekter

 1. Overholdelse af love og regler:
  • I bund og grund sikrer compliance, at en organisation opererer inden for lovens rammer og overholder de regler og standarder, der er relevante for dens branche. Det beskytter organisationen mod juridiske konsekvenser og økonomiske faldgruber.
 2. Risikominimering:
  • Compliance fungerer som et skjold mod juridiske og økonomiske risici. Ved systematisk at tilpasse driften til etablerede love og regler reducerer organisationer sandsynligheden for juridiske tvister og økonomiske sanktioner.
 3. Omdømme og troværdighed:
  • En forpligtelse til at overholde reglerne bidrager væsentligt til en organisations omdømme og troværdighed. At arbejde etisk og inden for lovens rammer skaber tillid blandt interessenter, herunder kunder, medarbejdere og aktionærer.
 4. Forpligtelser over for interessenter:
  • Compliance sikrer, at en organisation lever op til sine forpligtelser over for interessenterne. Det omfatter opfyldelse af forventninger og krav fra kunder, medarbejdere og aktionærer. At opfylde disse forpligtelser forbedrer relationerne og bidrager til positive resultater for organisationen.
 5. Etisk og ansvarlig drift:
  • Ud over juridiske og lovgivningsmæssige krav understreger compliance etisk og ansvarlig forretningsdrift. Det er en forpligtelse til at drive forretning på en måde, der opretholder høje standarder for integritet og ansvarlighed.

Fordele ved compliance

 1. Juridisk og økonomisk beskyttelse:
  • Fungerer som en proaktiv foranstaltning til at beskytte organisationen mod juridiske og økonomiske faldgruber. Ved at overholde love og regler etablerer organisationen et solidt fundament for juridisk forsvar og finansiel stabilitet.
 2. Forbedring af omdømme:
  • Et engagement, der forbedrer organisationens omdømme. Interessenter, herunder kunder og investorer, er mere tilbøjelige til at engagere sig i og støtte organisationer, der demonstrerer en dedikation til etisk og lovlig forretningspraksis.
 3. Relationer til interessenter:
  • Sikrer, at organisationen opfylder sine forpligtelser over for interessenter. Det fremmer positive relationer til kunder, medarbejdere og aktionærer og skaber et gunstigt miljø for samarbejde og vækst.
 4. Tillid og tryghed:
  • At arbejde på en etisk og ansvarlig måde skaber tillid blandt interessenterne. Tillid er et værdifuldt aktiv, der kan have en positiv indvirkning på organisationens forhold til kunder, partnere og samfundet som helhed.

Sammenfattende er compliance ikke blot en juridisk forpligtelse; det er en strategisk nødvendighed, der beskytter organisationer mod risici, forbedrer deres omdømme og opbygger tillid blandt interessenter. En forpligtelse til at overholde reglerne er et grundlæggende element i en bæredygtig og ansvarlig forretningspraksis.

Yderligere ressourcer:


Læs mere om forskellige termer inden for procesforbedring i vores BPM-ordliste.