Gluu

KAPABILITETER

Få 360° Process Excellence

Med Gluu kan I styre alle processer – lige fra den indledende kortlægning til governance og til driften af et levende netværk af processer, redskaber og medarbejdere, der udvikler sig med jer.

Kapabiliteter, Gluu

Funktioner, som Gluu giver dig ⬇️

Kapabiliteter, Gluu

➡️ Implementér end-to-end proces-governance
Fra styring af et proceshierarki til procesejere, ændringer, forslag, godkendelser og kommunikation. En holistisk tilgang, der omfatter processer, arbejdsinstruktioner, filer og systemer.

Kapabiliteter, Gluu

➡️ Visualisér proces- og systemforbindelser
Forretningsbrugere forbinder selv processer med relevante filer, bots og systemer og omformer dem til nyttige arbejdsvejledninger.

Kapabiliteter, Gluu

➡️ Udfør end-to-end processer
Kør sagsflows udfra jeres processer. Det betyder, at Gluu sender retter opgave til retter person på rette tidspunkt – og holder styr på udførelse og rapportering.

Kapabiliteter, Gluu

➡️ Løbende procesforbedringer
Luk sløjfen fra rapportering af et problem, til evaluering og implementering og endelig kommunikation af forandringen tilbage til dem, der udfører arbejdet.

Muliggør ERP-implementering

➡️ Muliggør en forretningsprocescentreret ERP-implementering
Hjælper dig hele vejen gennem initiering, implementering, klargøring og drift af et ERP-system. At gøre hver forretningsproces til et samarbejdscenter, hvor forretnings- og IT-interessenter og leverandører kan kommunikere.