Gluu

KAPABILITETER

Få 360 graders processtyring

Med Gluu kan i styre alle processer fra den indledende kortlægning til tildeling af ejerskab og et levende netværk af processer, aktiver og mennesker, der udvikler sig i takt med, at I lærer.

Kapabiliteter, Gluu

Kapabiliteter som Gluu kan give jer ⬇️

Kapabiliteter, Gluu

➡️ Implementér proces-governance på tværs
Fra styring af et proceshierarki til procesejere, ændringer, forslag, godkendelser og kommunikation. En holistisk tilgang, der omfatter processer, arbejdsinstruktioner og aktiver.

Kapabiliteter, Gluu

➡️ Visualisér, hvordan arbejde og systemer passer sammen
Medarbejderne forbinder selv processer med relevante filer, bots og systemer for at gøre dem til nyttige arbejdsvejledninger.

Kapabiliteter, Gluu

➡️ Orkestrér end-to-end procesudførelse
Kør sagsflows udfra jeres processer. Det betyder, at Gluu sender retter opgave til retter person på rette tidspunkt – og holder styr på udførelse og rapportering.

Kapabiliteter, Gluu

➡️ Muliggør medarbejderdrevne procesforbedringer
Luk sløjfen fra rapportering af et problem, til evaluering og implementering og endelig kommunikation af forandringen tilbage til dem, der udfører arbejdet.