Gluu

udfør-processer-med-gluu

Kør faste projekter efter samme proces

Med Gluu kan I gøre enhver proces til en best-practice.

Definer en proces for batchproduktion, indkøbsopgaver, hændelser osv. og udfør hver sag på samme måde hver gang.

Se funktioner ⬇️

AutomaticChangeLog-mini

Brug arbejdsgangsskabeloner til at oprette variationer

Med “Sagsskabeloner” kan du definere unikke sæt aktiviteter, opgaver og afhængigheder for hver variant af en proces.

case-rapport-med-gluu

Automatiske sagsrapporter

Hver sag har sin egen automatiske rapport til bevis, sporbarhed og analyse.

adhoc-opgaver-i-sager-med-gluu

Administrer ad hoc-opgaver i sager

Lad sagsbehandlere føje engangsopgaver til aktiviteter for at øge fleksibiliteten og undgå behovet for at opdatere separate værktøjer.

aktivitets-mål-med-gluu

Overvåg tidsforbrug i forhold til mål

Sæt mål for, hvor lang tid en aktivitet skal tage, og hold hver sag op mod dette.

case-planner-in-gluu

Angiv start- og slutdatoer for mål

Føj kalenderdatoer til aktiviteter for at filtrere dine sager baseret på hastende karakter og timing.

sync-cases-med-sharepoint-i-gluu

Oprette og synkronisere med SharePoint

Lad Gluu oprette en standard sagsmappe og gemme al aktivitetsdokumentation i SharePoint.

Jacob Lund

“Med Gluu-platformen er vi i stand til at finde nye forbedringsmuligheder, da det er lettere at forstå og optimere vores tværfunktionelle processer fra den første ordreoptagelse og hele vejen til produktionen.” Læscase

Jakob Lund,
Fabrikschef