Gluu

Business Process Management Ordbog

Processtegningsværktøj

Et procestegningsværktøj er et program designet til at hjælpe med at producere proceskort eller flowcharts.

Ethvert tegningsprogram kan bruges til at oprette rutediagrammer, men disse har ingen underliggende datamodel til at dele data med databaser eller andre programmer såsom projektstyringssystemer eller regneark. Nogle værktøjer som yEd, Inkscape og Microsoft Visio tilbyder særlig support til flowchart-tegning. Der findes mange softwarepakker, der kan oprette flowcharts automatisk, enten direkte fra en programmeringssprogs kildekode eller fra et flowchart-beskrivelsessprog.

Der er flere applikationer og visuelle programmeringssprog, der bruger flowcharts til at repræsentere og udføre programmer. Generelt bruges disse som undervisningsværktøjer til nybegynderstuderende. Eksempler inkluderer Gluu, Flowgorithm, Raptor. LARP, Visual Logic og VisiRule.

Yderligere ressourcer:

Læs vores guide til enkel proceskortlægning


Kilde : Myers, Brad A. “ Visuel programmering, programmering ved eksempel og programvisualisering: en taksonomi. “ACM SIGCHI Bulletin. Vol. 17. Nr. 4. ACM, 1986.