Gluu

GUIDE TIL PROCESSUCCES (5/8)

Præsenter for kollegerne

Nu hvor dit omfang er klart, ledelsen er om bord, og du har tildelt klare ansvarsområder for hver proces, er tiden inde til at inkludere flere kolleger.


 1. Trin til procesforbedringer
 2. Vælg procesværktøj
 3. Opret proceshierarki og procesplan
 4. Udpeg, nominer og uddan procesejere
 5. Præsenter for kollegerne
 6. Tegn processerne
 7. Stabilisér jeres processer
 8. Fasthold procesfokus

Hvorfor?

Det er vigtigt, at alle føler sig inkluderet og forstår, hvorfor en proces også omfatter deres arbejde.

Hvis alle har adgang til at se de processer, de er en del af, er der større chance for, at de afspejler reel arbejdspraksis. Ellers kan dit procesinitiativ ende som en teoretisk øvelse for ledelsen.

TRIN 5.1

Sådan involverer du dine kolleger til ejerskab

Først skal du beslutte, hvem processerne skal introduceres til. Det er ideelt, hvis dit proceshierarki dækker virksomheden som helhed. I dette tilfælde skal alle inviteres. Men hvis hierarkiet kun dækker et forretningsområde, skal du selvfølgelig begrænse dine invitationer.

 1. Organiser en begivenhed for at samle alle og præsentere proceskortlægning. For eksempel et socialt arrangement, et “rådhusmøde” eller et fast ugentligt eller månedligt møde. I betragtning af at dine processer er online, kan du også introducere ændringer virtuelt.
 2. Få det mest entusiastiske medlem af den øverste ledelse til at introducere dit proceshierarki og end-to-end-processerne i mødet.
 3. Introducer procesejere som dem, der har bolden fra nu af, og som vil invitere udvalgte medarbejdere til proceskortlægningsworkshops.
 4. Giv faklen videre til nogen fra projektet.

Workshop – Præsenter proceskortlægning for dine kolleger
UdfaldDit team introduceres til platformen, og hvordan den bruges i hverdagen.
DeltagerAlle, der arbejder med processen og brugere på platformen.
Dagsorden– Demonstration af platformen.

– Gennemgang af processer, aktiviteter og roller.

– Præsentation af procesejere.

– Afklaring af spørgsmål.

Referencer:

Artikel: “Involver folk tidligt i løbende forbedringer“, Gluu 2012

Tjekliste

 • Den øverste ledelse har offentligt godkendt din procesplan.
 • Procesejere har modtaget et officielt mandat.
 • Besvarede eventuelle spørgsmål eller bekymringer fra medarbejderne.

Næste trin: Start din proceskortlægning!

Dette var kapitel fem i vores komplette guide til processucces. I vores næste kapitel vil vi dække, hvordan og hvorfor man skal gennemgå og kortlægge processer. Vi har også givet nogle detaljerede eksempler på, hvordan du gennemgår procestilknytninger, og hvordan du kan hjælpe din procesejer.