Gluu

Business Process Management Ordbog

Five Whys

Five Whys er en problemløsningsteknik, der involverer at spørge “hvorfor” fem gange for at grave dybere og identificere årsagen til et problem. Ideen er, at ved at spørge “hvorfor” gentagne gange, kan du identificere den underliggende årsag til et problem i stedet for blot at adressere dets symptomer. Dette kan være med til at forhindre, at problemet opstår igen i fremtiden.


Vigtige aspekter

 1. Sekventielle “hvorfor”-spørgsmål:
  • Teknikken går ud på at stille en række “hvorfor”-spørgsmål, typisk fem gange, for systematisk at afdække de lag af årsagssammenhænge, der ligger bag et problem. Hvert efterfølgende “hvorfor” skræller endnu et lag af for at afsløre dybere indsigt.
 2. Identifikation af grundlæggende årsager:
  • Det primære mål er at identificere den grundlæggende årsag til et problem. Ved at forstå de grundlæggende faktorer, der bidrager til et problem, kan organisationer implementere mere effektive og varige løsninger.
 3. Forebyggelse af tilbagefald:
  • Five Whys sigter mod at gå videre end at løse umiddelbare problemer; det søger at forhindre problemet i at gentage sig. Denne forebyggende tilgang sparer tid og ressourcer, som ellers ville blive brugt på gentagne problemløsninger.
 4. Forbedring af effektivitet:
  • Ved at afdække den grundlæggende årsag kan organisationer implementere målrettede løsninger, der adresserer kerneproblemet. Det løser ikke kun det umiddelbare problem, men bidrager også til den overordnede effektivitet i driften.
 5. Kulturel påvirkning:
  • Five Whys fremmer en kultur med løbende forbedringer i en organisation. Ved at opmuntre til en dyb forståelse af problemer og deres årsager fremmer det et miljø, hvor teams aktivt søger og implementerer forbedringer.

Fordelene ved Five Whys

 1. Præcision af rodårsager:
  • Five Whys giver mulighed for præcis identifikation af den grundlæggende årsag. Denne præcision gør det muligt for organisationer at skræddersy løsninger, der direkte adresserer det underliggende problem og forhindrer gentagelse.
 2. Ressourcebesparelser:
  • Ved at forhindre gentagelse af problemer sparer organisationer ressourcer, som ellers ville blive brugt på at løse de samme problemer gentagne gange. Denne ressourceeffektivitet bidrager til den samlede produktivitet.
 3. Effektiv implementering af løsninger:
  • At forstå den grundlæggende årsag giver organisationer mulighed for at implementere løsninger, der effektivt tackler kerneproblemet. Denne målrettede tilgang sikrer en mere bæredygtig og varig løsning.
 4. Kontinuerlig forbedringskultur:
  • Five Whys-teknikken bidrager til udviklingen af en kultur med løbende forbedringer. Teams bliver dygtige til problemløsning og søger aktivt måder at forbedre processer og forebygge problemer på.
 5. Større organisatorisk succes:
  • Den kumulative effekt af konsekvent at anvende Five Whys-teknikken er løbende forbedringer. Denne løbende forbedring, der er forankret i forståelse og håndtering af grundlæggende årsager, bidrager til større overordnet succes for organisationen.

Afslutningsvis er Five Whys ikke bare en problemløsningsmetode; det er en tankegang og en kulturel tilgang, der fremmer en dybere forståelse af udfordringer og en forpligtelse til løbende forbedringer i en organisation.

Yderligere ressourcer til Five Whys:


Læs mere om forskellige termer inden for procesforbedring i vores BPM-ordliste.