Gluu

Business Process Management Ordbog

Hvad er forretningsproces? Ledelse (BPM)?

BPM er en metode, der sigter mod at maksimere resultaterne af forretningsprocesser.

Business Process Management (BPM) er en systematisk tilgang til at forbedre, hvordan en virksomhed fungerer. Det handler om at få tingene til at fungere bedre.


For det første starter BPM med at analysere den måde, en virksomhed udfører sine opgaver på. Det gør man ved at nedbryde hver aktivitet, se hvordan de hænger sammen og lede efter muligheder for at gøre tingene mere effektivt.

Dernæst sætter BPM klare mål og strategier og sørger for, at alle forstår, hvad der skal opnås. Derefter organiserer den alle de trin, der er nødvendige for at nå disse mål.

BPM indebærer også overvågning af, hvordan opgaverne udføres, så eventuelle problemer eller flaskehalse opdages hurtigt. Regelmæssig kontrol hjælper med at opretholde kvaliteten og reducere antallet af fejl.

Desuden kan BPM indebære automatisering af gentagne og enkle opgaver for at spare tid og reducere antallet af fejl.

Endelig handler det om løbende forbedringer. Virksomheder er altid på udkig efter måder at gøre tingene bedre på og tilpasse sig forandringer. Denne løbende cyklus holder virksomheden smidig og effektiv.

Kort sagt er BPM en metode, der starter med at forstå, hvordan en virksomhed fungerer, planlægge forbedringer og konstant finjustere processer for at imødekomme de stadigt skiftende forretningsbehov.

De 12 forretningsdiscipliner for processtyring

Forretningsprocesstyring er lidt af et “kuffertord”, der indeholder en hel del underdiscipliner. Større virksomheder har brug for at styre følgende underdiscipliner:

 1. Procesarkitektur :
  For at forstå, hvordan dine processer stemmer overens med din forretningsstrategi og med hinanden, er det vigtigt at etablere en hierarkisk struktur.
 2. Processtyring :
  Effektiv processtyring indebærer, at man skaber en portefølje af processer og giver de relevante personer mulighed for at uddelegere ejerskab.
 3. Procesopdagelse:
  Det første skridt er at kortlægge dine processer grundigt og få en klar forståelse af, hvordan de fungerer i praksis.
 4. Engagement i processen:
  Tilgængelighed til de rigtige processer på det rigtige tidspunkt er afgørende for alle involverede; uden det forbliver din indsats teoretisk.
 5. Udførelse af processen:
  Det er afgørende, at de dygtige personer aktivt kan implementere og udføre dine processer.
 6. Måling af processer:
  Lederne skal have kapacitet til at overvåge, at processen gennemføres, spore tidslinjer for aktiviteter og identificere de ansvarlige parter. Derudover kan det være nødvendigt at registrere ressourceforbrug og fejl.
 7. Procesautomatisering:
  For at eliminere manuel håndtering bør IT have evnen til at automatisere stabile, højfrekvente processer.
 8. Processimulering:
  Muligheden for at simulere processer kan være værdifuld, når man skal vurdere effekten af ændringer, f.eks. ændringer i fabrikslayoutet.
 9. Procesforbedring:
  Evnen til at indfange problemer og ideer, analysere dem i den rette kontekst og kommunikere de resulterende forbedringer er afgørende.
 10. Genudvikling af processer:
  Nogle gange er det nødvendigt at starte forfra og revidere en proces fuldstændigt.
 11. Procesforvaltning:
  Ansvaret for at vedligeholde og opdatere processerne regelmæssigt ligger hos de udpegede personer, som også skal have kontakt til de relevante interessenter.
 12. BPM-teknologi:
  For at synkronisere alle disse elementer effektivt, har du brug for de rigtige værktøjer.

Yderligere ressourcer om ‘hvad er business process management’:


Læs mere om forskellige termer inden for procesforbedring i vores BPM-ordliste.