Gluu

Digital Master Class graduate

COMPLIANCE

Compliance betyder ikke øget kompleksitet

En skræddersyet demo som besvarer alle dine spørgsmål.

KRITISKE ARBEJDSOPGAVER OG KONTROL AKTIVITETER

Sikkerhed for korrekt gennemførsel af kritiske opgaver

Gluu sikre, at rette arbejdsinstruktioner bliver til dem der udfører opgaverne og holder styr på hvor og hvornår opgaven er udført.

flag for follow up icon

Markering af risikobetonede aktiviteter på proceskortet
Giv en fællesforståelse omkring vigtigheden af de enkelte aktiviteter, så risikoen bliver korrekt håndteret fra start.

Del kun det relevante

Frigiv kun nye opgaver når de er relevante
Med sagsstyring kan du sikre, at nye opgaver først bliver frigivet, når tidligere kritiske opgaver er udført. Dermed undgår organisationen unødige brandslukning og misforståelser i sagsforløbet.

alert icon

Markering af prioriterede opgaver
Som led i sagsstyringen kan du markere, på opgave niveau, om en opgave er kritisk eller ej.

take pictures of tasks icon

Sikring af dokumentation
Få billedder vedhæftet som dokumentation ved gennemførsel af en opgave. Det rigtige billede siger mere en 1000 ord – også i compliance øjemed.

diagram icon

End2end proceskort over alle del processer
Uddelegér oprettelse af under-processer til dem som kender standarderne bedst. Bevar overblik og sikre kvalitet i dybden. Bevar overblik og sikre kvalitet i dybden.

tags icon

Navigér problemfrit mellem forskellige processtandarder
Med labels kan du markere hvilke processer og aktiviteter der er underlagt hvilke standarder. Dermed kan oganisationen, konsulenter og auditøre nemt samarbejde med forståelse og respekt for hinandens krav og behov.

alert icon

Bevar risikooverblikket
Ved at følge med i organisationens kritiske processer kan du løbende identificere og adresserer nye risici, som opstår fra ændrede behov eller nye erfaringer.

Minimer papirarbejdet
Overholdelse af flere standardet betyder oftest mere papirarbejde. Med digitalisering af både processer og sagsstyring kan du let bevise jeres overholdelse af gældende krav via Gluus dashboards, rapporter eller rådata.

TRÆNING

Problemfri håndtering og integration af kravene fra flere standarder

Det kan være svært at sikre, at alle standarder overholdes på tværs af alle processer. Med ”end 2 end” – processer kan du sikre at alle standarder og systemer bliver inkluderet på deres respektive områder og stadigt bevare overblikket.

AUTOMATISK RAPPORTERING

Få organisationen til at arbejde som én enhed

Governance, Risk og Copmliance (GRC) skal samle organisationen omkring udførelsen af Best practice. Forståelse på tværs af roller og arbejdsopgaver sikre at organisationen værner sig bedst imod overraskelser og problemer.

diagram icon

Proceskort viser aktiviteter, roller beslutninger og mål
Effektiv eliminering af organisatoriske siloer. Sikre at resultatet samlet supporterer forretningens mål og ikke kun hver afdelings delmål.

Sagsstyrede opgaver
Best practice processer danner grundlaget for sagsstyring i Gluu. Dermed sikres, at sagerne koordineres korrekt og udføres på baggrund af seneste nye viden.

history icon

Versionsstyring
Både processer og arbejdsinstruktioner er versionsstyrede, så procesejeren kan sikre at der er styr på hvilken version alle har adgang til sidste nye viden uanset hvilken platform de anvender.

Udfør og dokumentér arbejdet på stedet
Uanset om medarbejderne er adskilt geografisk eller tidsmæssigt kan de se hinandens kommentare, udførte opgaver og ændrede dokumenter i sagerne.

power bi and charts icon

Fælles beslutninger på samme grundlag
Når alle taler med samme forståelse og på baggund af samme data er det lette at nå til datadrevne beslutninger. Vores sagsstyring har fuld transperans og sikre smidige og effektive beslutninger.

report icon

Hændelses- eller sagsstyring
Uanset hvordan sagerne startes er der altid mulighed for at trække rapporter der præcist viser hvem der havde ansvaret for opgaven samt hvor og hvornår den blev udført.

power bi and charts icon

Realtime information omkring afvigelser
Gluu informerer rette personer såfremt en tidsstyret sag ikke bliver udført til tiden. Efterfølgende kan I visualisere alle afvigelser på et dashboard eller i en rapport hvilket sikre at intet tabes på gulvet.

take pictures of tasks icon

Sikre billeddokumentation
Som led i opgaveudførelse kan dine kollegerne vedhæfte billeder, som senere kan trækkes frem til analyse- eller bevismateriale.

comment in process icons

Korrekt håndtering af kommentarer
I Gluu kan alle med den rette adgang kommenterer på både arbejdsinstruktioner og processer, så de afspejler virkeligheden. Kommentarsporet gemmes og I kan følgende vise at alle behov er blevet mødt i seneste version af processen.

LET AUDITERING

Auditering er et biprodukt af korrekt udført arbejde

Hvis alle mellemregningerne er korrekte – er det samlede resultat også korrekt. Hvis jeres arbejde er baseret på en korrekt proces, kan I lade Gluu samle data og bevisførelsen for at alle sager er fulgt til punkt og prikke. Auditering bliver derfor den letteste del af arbejdet.