Gluu

Regler og Vilkår

Disse vilkår og betingelser blev opdateret og trådte i kraft den 2. november 2022.

Læs disse Vilkår omhyggeligt.

Ved at bruge vores App eller ved at oprette en konto på vores hjemmeside, accepterer du disse Vilkår, hvilket vil resultere i en juridisk aftale mellem dig (herefter “Kunden” eller “dig”) og Gluu ApS (herefter “Aftale”).

Gluu (herefter “Gluu”, “vi” eller “os”) er udelukkende en online business process management platform (herefter “Web Applikation” eller “Web Applikationen”), der bl.a. giver dig mulighed for at styre dine processer, arbejdsinstruktioner, roller og oprette og styre sager.
Web Applikationen tilbydes kun via vores hjemmeside på:
https://secure.gluu.biz .

Derudover tilbyder Gluu adgang til dine aktiviteter, arbejdsinstruktioner og sager via en mobilapplikation (i det følgende “mobilapplikation”).

Samlet refererer vi til webapplikationen og mobilapplikationen som “appen” og understøtter sammen med Gluus online “tjenesten”.

Bemærk, at vores webapplikation som standard sender e-mails til proces-ejere, redaktører og medlemmer som en del af normal brug af appen.

Disse standardvilkår for brug (i det følgende “Vilkår”, herunder vores databehandlingsaftale ) definerer de vilkår og betingelser, hvorunder du må bruge tjenesten i overensstemmelse med aftalen, og hvordan vi behandler din konto, mens du har en konto hos os.

Hvis du ikke accepterer disse standarvilkår, skal du straks afbryde din brug af Tjenesten.

Gluu anvender Microsoft til at levere visse funktioner i Servicen, og som følge heraf er vi kontraktligt forpligtet til at gøre dig opmærksom på visse vilkår relateret til brugen af sådanne funktioner.
Derfor anerkender du og accepterer du, at ved at tilmelde dig en Gluu konto og bruge Tjenesten er du også bundet af:

Hvis du downloader Mobil Applikationen via Apple App Store, Google Play eller en hvilken som helst anden appbutik eller distributionsplatform (“Applikationsudbyder”), accepterer du at: (i) disse vilkår er mellem os og ikke hos applikationsudbyderen, og at vi er ansvarlige for Tjenesten, ikke applikationsudbyderen; (ii) Applikationsudbyderen har ingen forpligtelse til at levere vedligeholdelses- og supporttjenester eller håndtere eventuelle garantikrav; (iii) Applikationsudbyderen er ikke ansvarlig for at behandle eventuelle krav, du eller nogen tredjepart har vedrørende Mobil Applikationen; og (iv) Applikationsudbyderen er en tredjepartsmodtager af disse vilkår i forbindelse med din brug af mobilapplikationen, og applikationsudbyderen har ret til at håndhæve disse vilkår i forbindelse med din brug af applikationen mod dig.

1. Berettigelse

For at kunne bruge Tjenesten skal du:

  1. være mindst atten (18) år og i stand til at indgå kontrakter
  2. gennemføre konto-registreringsprocessen
  3. accepterer nærværende Vilkår;
  4. afgive korrekte, fuldstændige og ajourførte kontakt- og faktureringsoplysninger.

Ved at bruge Tjenesten, erklærer du og garanterer, at du opfylder alle ovennævnte, og at du ikke vil bruge Tjenesten på en måde, der overtræder nogen love eller regler. Bemærk, at du garanterer og hæfter for, at du afgiver et lovligt juridisk bindende løfte.

2. Kontraktens varighed og opsigelse

Når du opretter en konto, indgås Aftalen mellem dig og Gluu, og aftalens løbetid (herefter “Kontraktsperioden”) begynder. Betingelsen fortsætter, medmindre andet er skriftligt aftalt, så længe du har en konto, eller indtil du eller vi opsiger aftalen i overensstemmelse med disse vilkår, alt efter hvad der først sker.
Hvis du tilmelder dig en konto på vegne af en virksomhed eller anden enhed, repræsenterer og garanterer de, at du har mandat, prokura og autoritet til at acceptere disse Vilkår og indgå Aftalen på dens vegne.

Gluu kan, efter eget skøn, til enhver tid ophøre med at levere eller begrænse adgangen til App’en. Du accepterer, at vi efter eget skøn til enhver tid kan opsige eller begrænse din adgang til eller brug af App’en eller indholdet. Vi kan opsige eller begrænse din adgang til eller brug af appen, hvis vi efter eget skøn fastslår, at du har krænket en tredjeparts ophavsret.
Du accepterer, at vi ikke er ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for nogen opsigelse eller begrænsning af din adgang til eller brug af webstedet eller noget indhold, inklusive indhold, som du måske har delt med andre.

3. Ændringer af Vilkår

Vi kan ændre Vilkårene ved at offentliggøre reviderede vilkår på vores Gluus website / hjemmeside. Vi kan ændre prisen for Tjenesten for at afspejle ændringer i Forbrugerprisindekset (fra Danmarks Statistik). Medmindre du opsiger din konto, vil de nye vilkår træde i kraft straks efter tilgængeliggørelsen online og gælde for enhver fortsat eller ny brug af Tjenesten. Vi kan til enhver tid ændre Tjenesten, relaterede programmer eller enhver funktion af Tjenesten, og vi kan til enhver tid afbryde Tjenesten, relaterede programmer eller andre funktioner i Tjenesten.

4. Acceptabel brug

På tidspunktet for indgåelse af denne Aftale tildeles du en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, verdensomspændende ret til at bruge Tjenesten, udelukkende til dine egne interne forretningsformål.
Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt dig, er forbeholdt Gluu.

Du må kune bruge Tjenesterne på en ikke-eksklusiv basis til at:

  1. kortlægge processer, håndtere arbejdsinstruktioner, roller og opgaver
  2. håndtere kommentarer fra brugere af App’en;
  3. få et overblik over eksisterende aktive sager og planlagte aktiviteter
  4. downloade og anvende Web Applikationen ;
  5. håndtere og udføre nuværendende og tidligere sager (kræver Pro-abonnement)
  6. håndtere planlagte aktiviteter (kræver Pro-abonnement).

Du skal ikke (i) licensere, underlicensere, sælge, videresælge, overføre, tildele, distribuere eller på anden måde kommercielt udnytte eller stille til rådighed for enhver tredjepart Tjenesten på nogen måde; (ii) ændre eller fremstille afledte værker baseret på Tjenesten; (iii) oprette internet “links” til Tjenesten eller “indramme” eller “spejle” ethvert indhold på en hvilken som helst anden server eller trådløs eller internetbaseret enhed; eller (iv) reverse engineer eller få adgang til Tjenesten for at (a) opbygge et konkurrencedygtigt produkt eller tjeneste (b) opbygge et produkt ved hjælp af lignende ideer, funktioner, funktioner eller grafik i Tjenesten eller (c) kopiere ideer, funktioner, funktioner eller grafik i Tjenesten.

5. Gratis konto

Gluu tilbyder 14 dages gratis adgang til Tjenesten som en prøveperiode.
Efter 14 dage fra tilmeldings-datoen kræves en opgradering til en betalt konto for fortsat brug af Tjenesten. Medmindre du opgraderer til en betalt konto kan Gluu efter eget skøn vælge at slette din konto uden forudgående advarsel.

Den førnævnte opgradering opnås ved at tilføje gyldige kreditkortoplysninger til Appen, se “Debet- og kreditkort” for yderligere information.

I løbet af prøveperioden kan Gluu ikke holdes ansvarlig for dine direkte eller indirekte tab, forpligtelser, krav, omkostninger, skader og udgifter, herunder advokatsalærer og omkostninger, betalt eller afholdt i forbindelse med Tjenesten, uanset Gluus grove- og / eller mindre uagtsomhed.
Bemærk, at i løbet af prøveperioden sikkerhedskopierer Gluu ikke nødvendigvis nogen del af dine processer, arbejdsinstruktioner, roller og sager eller andre dele af Tjenesten.

6. Afslutning af gratis konti på grund af inaktivitet

Gluu kan slette din gratis konto og slette alt indhold, der er indeholdt i den, hvis der ikke er nogen kontoaktivitet (såsom en log på begivenhed eller betaling) i seks (6) måneder. Vi vil dog forsøge at advare dig via e-mail, inden vi lukker din konto for at give dig en mulighed for at logge ind på din konto og/eller tilføje kreditkort, så kontoen forbliver aktiv.

7. Betalt konto

Når du tilmelder dig en betalt månedlig/årlig plan, skal du vælge din abonnementsplan (f.eks. Standard eller Pro) (i det følgende “Plan”) for alle brugerlicenser baseret på din forventede brug af tjenesten.
Hver plan tilbyder forskellige priser og funktionsmuligheder afhængigt af dit abonnementsvalg og mængden af brugere.

Hvis du vælger at opgradere din betalte konto (f.eks. ændre standardplan til Pro-plan eller øge antallet af brugere) Du vil pådrage dig ekstra gebyrer. Opgraderinger træder i kraft med det samme og opkræves som en procentdel af den resterende faktureringscyklus, indtil en ny faktureringscyklus starter (f.eks. opkræves en opgradering af en licens halvvejs gennem en faktureringscyklus som halvdelen af prisen for den pågældende plan).

Du har også mulighed for når som helst at nedgradere til et lavere niveau (fra Pro til Standard eller til færre antal brugere), men hvis du vælger at nedgradere i løbet af en faktureringscyklus, vil din nedgradering ikke være effektiv før slutningen af indeværende faktureringscyklus, og du vil stadig blive opkrævet for hele det faktureringscyklus på det højere niveau (inklusive eventuelle yderligere gebyrer for det højere niveau).

Hvis du vælger at opsige din plan (f.eks. lukke din konto) i løbet af en faktureringscyklus, træder opsigelsen i kraft i slutningen af faktureringscyklussen. Nedgradering af Planer eller antal brugere i mellemtiden vil således resultere i en forlængelse af din adgang til Service, da Gluu ikke yder kreditering.

Når du tilmelder dig en plan, accepterer du månedlig tilbagevendende fakturering, medmindre andet udtrykkeligt skriftligt er aftalt, betalt af dig ved hjælp af enten Card og fakturaer, der starter på den dato, du tilmelder dig.
Fakturering sker på samme dag hver måned/år (afhængigt af aftalt fakturering) baseret på den dato, hvor du startede din plan. Betaling(er) forfalder hver måned på den samme eller nærmeste dato til den dag, du foretog din første månedlige betaling (herefter “Betalingsdato” eller “Betalingsdatoen”).

Hvis en del af en måned er inkluderet i Kontraktsperioden, kræves betaling for hele måneden.

8. Brugerlicens

Uanset planerne (Standard eller Pro) får licenstildelingen kun adgang til Services for en navngivet arbejdsstation eller en navngivet individuel bruger. Kollektive eller delte brugere (f.eks. En brugergruppe, der består af flere personer under ét navn), vil blive nægtet adgang at bruge Tjenesten og fjernet af Gluu.
Gluu informerer dig skriftligt inden brugeren nægstes angang og slettes.

9. Debet- og kreditkort

Så længe du har en konto med en plan eller på anden måde har en udestående saldo hos os, giver du os gyldige debet- eller kreditkortoplysninger (“kort”) og giver os tilladelse til at fratrække dine gebyrer for det pågældende kort. Du erstatter selv oplysningerne for ethvert Kredit Kort, der udløber, med oplysninger om et gyldigt kort.
Hvis dit kort automatisk udskiftes med et nyt kort af en betalingsbehandler, anerkender og accepterer du, at vi har tilladelse til at fratrække eventuelle gebyrer på din konto mod det nye kort. Enhver, der bruger et kort, erklærer og garanterer, at de er autoriseret til at bruge det kort, og at alle gebyrer kan blive faktureret til kortet og ikke vil blive afvist.
Hvis vi ikke kan trække betaling fra dit Kredit Kort, prøver vi at kontakte dig via e-mail og muligvis suspendere din konto, indtil din betaling kan behandles.

10. Fakturaer

Din plan kan betales med faktura, hvis parterne accepterer dette (skriftligt) inden brug af tjenesten.

11. Betalings betingelser

Medmindre andet er angivet skriftligt, udsendes en faktura for alle betalinger, der forfalder til betaling senest fjorten (14) dage netto efter modtagelse af en faktura. Du anses for at have modtaget en faktura på den anden arbejdsdag efter datoen for afsendelse af fakturaen, medmindre andet er dokumenteret.

12. Refundering

Vi giver dig kun en refusion, hvis vi holder op med at levere Tjenesten uden grund. Du har ikke berettiget til en refusion eller kredit fra os under andre omstændigheder. Vi kan efter eget skøn tilbyde en refusion, rabat eller kredit.

13. Ejendomsret

Vi har samtlige ejendomsrettigheder i Tjenesten inklusive, men ikke begrænset til, patenter, varemærker, servicemærker, forretningshemmeligheder, ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Du vil under denne aftale respekterer vores ejendomsret til Tjenesten.

Du erklærer og garanterer, at du enten ejer eller har tilladelse til at bruge alt det materiale, indhold, data og information (inklusive dine personlige oplysninger og andres personlige oplysninger), du sender til Gluu i løbet af brugen af Tjenesten, eller som Gluu henter eller får adgang efter din anvisning eller med din tilladelse (“Indhold”).

Du bevarer ejerskabet af det indhold, du uploader til Tjenesten.

14. Feedback

Du kan give, eller vi kan bede dig om at give forslag, kommentarer, input eller anden feedback (“Feedback”) vedrørende Tjenesten. Hvis du giver os feedback, giver du os en royaltyfri, ikke-eksklusiv, verdensomspændende, underlicensierbar og overførbar licens til at bruge, gengive, vise offentligt, distribuere, ændre og offentligt udføre feedbacken, som vi ser passe. Enhver feedback, du vælger at give, gives helt frivilligt. Du forstår, at du ikke vil modtage nogen kompensation for din feedback, og at vi kan bruge enhver feedback, du giver, til at forbedre tjenesten eller til at udvikle nye funktioner og tjenester.

15. Ret til at gennemse indhold

Vi kan få brug for at få adgang til din konto for at hjælpe dig i forbindelse med support eller lignende behov initieret af dig. Vi logger, når vi indtaster din konto til revisionsformål, og du kan efter anmodning se vores adgang til din konto.

Gluu vil aldrig på noget tidspunkt dele Indholdet med nogen udenfor Gluu eller din virksomhed.

Gluu kan ekskludere dig fra denne aktivitet på baggrund af din skriftlige anmodning.

16. Privatlivspolitik

Dit privatliv er naturligvis vigtigt for os. Læs venligst vores Privatlivspolitik for oplysninger om, hvordan vi indsamler, anvender og evt. videregiver dit indhold og dine personlige oplysninger og beskytter dit privatliv, når du bruger Tjenesten.

Bemærk, at du på grund af Tjenesten også er bundet af Microsofts privatlivspolitik og Googles privatlivspolitik .

17. Ansvarsbegrænsning

I det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov, er Gluu eller dets partnere, leverandører eller forhandlere under ingen omstændigheder ansvarlige for nogen speciel, tilfældig, indirekte, direkte eller følgeskade overhovedet (inklusive skader for tab af forretningsfortjeneste, forretning afbrydelse, tab af forretningsoplysninger eller ethvert andet økonomisk tab eller skader), der opstår som følge af brugen af eller manglende evne til at bruge Tjenesten og/eller tjenesterne eller tilvejebringelse eller manglende levering af tekniske eller andre supporttjenester, uanset om de opstår i erstatningsaftale (herunder enhver form for uagtsomhed) eller enhver anden juridisk tilgang, selvom Gluu, dets tilknyttede selskaber, leverandører eller forhandlere er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. Under alle omstændigheder er Gluu, dets partneres, leverandørers og forhandleres maksimale kumulative (erstatnings-) ansvar eksklusive afhjælpning af ethvert krav, der opstår som følge af eller relateret til denne aftale, begrænset til det beløb, du faktisk betaler for Tjenesten (hvis nogen) i de seks (6) måneder forud for begivenheden eller omstændigheder, der giver anledning til sådanne krav.

18. Erstatning

Du accepterer at holde Gluu, dets ledelse, direktører, medarbejdere og agenter skadesløse imod ethvert krav, forpligtelser, skader, tab eller udgifter, herunder rimelige advokatsalærer og omkostninger på grund af eller som følge af indhold, som du dele, din overtrædelse af disse vilkår eller eventuelle yderligere regler, retningslinjer eller brugsbetingelser, der er offentliggjort for et specifikt område af appen eller indholdet, der leveres på eller gennem appen, eller din overtrædelse eller krænkelse af tredjeparts rettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder.

19. Force Majeure

Ingen af parterne er ansvarlige for forsinkelser, afbrydelser eller andre mangler ved udførelsen i henhold til denne aftale på grund af hændelser som er uden for deres rimelige kontrol, men kun så længe sådanne forhold varer. Force majeure-begivenheder inkluderer, men er ikke begrænset til: naturkatastrofer (f.eks. lyn, jordskælv, orkaner, oversvømmelser, pandemier); krige, optøjer, terroraktiviteter og civil uro; aktiviteter fra lokale børsoperatører, telefonoperatører, trådløse operatører, internetudbydere og andre tredjeparter; eksplosioner og brande; embargoer, strejker og arbejdstvister; regeringsdekreter; og enhver anden årsag uden for en parts rimelige kontrol.

20. Lovvalg, værneting og domstol

Denne Aftale styres i alle henseender og skal fortolkes af og i henhold til dansk lovgivning. De domstole, der har enekompetence over sager, der vedrører denne Aftale, er danske.

Parterne er hermed enige om, at mødestedet for enhver sag anlagt i forbindelse med Aftalen udelukkende skal være i København, Danmark.

21. Kontakt information

Gluu ApS kan kontaktes på følgende adresse:

Gluu ApS
Matrikel1, Højbro Plads 10
DK-1200 København K
Danmark