Gluu

IMPLEMENTERING | NIVEAU 3

Udførte processer

Når du er nået til ‘Fælles processer’, hjælper denne service dit procesteam med at udføre alle processer i scope, hvilket gør manuel dokumentation og registrering overflødig.

Se, hvordan du kommer til de udførte processer ⬇️

Arbejder i en produktionslinje starter en procescase

IMPLEMENTERINGSPLAN

Kør dine operationer med Gluu…

Efter denne trænings-, lærings- og implementeringsproces ved dit procesteam, hvordan man opretter enkeltstående opgaver såvel som udfører hele workflows, baseret på organisationens behov – alt sammen gjort nemt ved hjælp af Gluu.

Uge 1

Udfør workshop
Proces- og opgaveforberedelse.

Uge 2

Workshop om feedback
Gennemfør ændringer

Uge 3-6

Procesafprøvning og feedback
Løbende rådgivning

Uge 7-12

Operationer
Løbende rådgivning

Dit kerneteam får

  • Værktøjer og viden til at lette procesejernes procesudførelse og brugerinddragelse.
  • Løbende rådgivning.

Procesejer får

  • Procesejerrolle og driftstræning i procesudførelse.
  • Automatisk logning af udførte opgaver – ingen tidskrævende manuel dokumentation nødvendig.
  • Løbende rådgivning.

Ledere får

  • Overblik til nemt at finde ud af, hvor procesudførelsen fejler, og rette op på det.
  • Tidsbesparende procesudførelse med målrettet, automatisk kommunikation til de rigtige personer

De er meget dygtige og hjælpsomme

Citat fra evaluering af workshop.

Inkluderet

Vejledt online* ‘best practice’-implementering med:

  • 4 timers online workshops
  • 4 timers valgfrie online opfølgningsmøder.
  • Materialer og træningsvideoer til internt brug.

Samlet pris 2.900 euro

*Også tilgængelig på stedet med tillæg af rejseomkostninger

Brochure om implementeringsniveau 3

Download dette implementeringsresumé i PDF til videre diskussion med dine teammedlemmer og interessenter.

IMPLEMENTERINGSNIVEAU 4

Bliv drevet af processen

Se, hvordan du kan komme til implementeringsniveau 4

Implementeringstrin: standardproces, udført, delt og procesdrevet. Relateret til Udfør, forstå og forbedr