Gluu

IMPLEMENTERING | NIVEAU 1

Gå til ‘Standardprocesser’

Dit team vil vide, hvordan man skaber konsistente, gennemsigtige og interaktive forretningsprocesser med arbejdsinstruktioner ved hjælp af Gluu som værktøj.

Se, hvordan du kommer til standardprocesser ⬇️

Kvinde designer en proces foran en tavle

IMPLEMENTERINGSPLAN

Gør dit kerneteam fortrolig med best practice

Dit team vil kende Gluu og vide, hvordan man går fra én proces til at have alle sine processer kortlagt og dokumenteret.

Uge 1-3:
Lægning af fundamentet

➡️ Grundlæggende procesviden.
➡️ Proceshierarki.
➡️ Organisatorisk rollebibliotek.

Uge 4:
Fra teori
at øve sig

➡️ Kortlæg dine første processer.

➡️ Lær om bedste praksis.

Uge 5-8:
Stabiliser din proces

➡️ Få feedback fra brugerne.

➡️ Kør forbedringscyklusser.

Uge 8-12:
Dagligt
operationer

➡️ Kør din første proces.
➡️ Fastsæt standarder.
➡️ Planlæg de resterende processer.

Kerneteamet får

 • Træning og hjælp til opsætning af dit proceshierarki.
 • Dit eget best-practice proceseksempel med en visuel arbejdsinstruktion.
 • Løbende rådgivning.

Ledere får

 • Et trænet og selvbærende procesteam, der er klar til at implementere i stor skala.
 • Standardiserede processer.
 • Valgfri implementeringsplan.
Kim Larsen

“Med Gluu har vi været i stand til at bringe viden fra bygherren hele vejen til manden med skovlen. Vi har opnået et omfattende overblik og en evne til at kontrollere vores arbejdsgange, så vi altid kan være på forkant med vores planlægning.” Læs case

Kim Larsen, Direktør, VME A/S

“De er meget dygtige og hjælpsomme…”

Citat fra evaluering af workshop.

Inkluderet

Vejledt online* ‘best practice’-implementering med:

 • 1 times planlægningssession.
 • 3 timers onlinetræning (ubegrænset antal deltagere).
 • 5 timers workshops.
 • 8 timers online rådgivning og opfølgning.
 • Materialer og træningsvideoer til internt brug.

Samlet pris €3.900,-.

*Også tilgængelig på stedet med tillæg af rejseomkostninger

Brochure om implementeringsniveau 1

Download dette implementeringsresumé i PDF til videre diskussion med dine teammedlemmer og interessenter.

IMPLEMENTERINGSNIVEAU 2

Kom til ‘Fælles processer’

Se, hvordan du kan komme til implementeringsniveau 2

Implementeringstrin: standardproces, udført, delt og procesdrevet. Relateret til Udfør, forstå og forbedr