Gluu

IMPLEMENTERING | NIVEAU 2

Kom til ‘Fælles processer’

Når du har nået ‘Standardprocesser’, hjælper denne service dit procesteam med at forberede governance til at kommunikere alle processer til alle medarbejdere i området, samtidig med at spørgsmål og ændringer håndteres.

Se, hvordan du kommer til de delte processer ⬇️

Procesejeren deler processen med medarbejderne og modtager feedback

IMPLEMENTERINGSPLAN

Decentraliser ansvar og del processer

Efter denne trænings-, lærings- og implementeringsproces ved dit kerneteam, hvordan man arbejder med procesejere for at decentralisere ejerskab og sikre ordentlig styring. Kerneteamet og procesejerne ved alle, hvordan man engagerer brugerne.

Uge 1:
Process
Ejere

➡️ Rolletræning.

➡️ Valg af processer til kortlægning.

Uge 2:
Fra teori
at øve sig

➡️ Kortlæg dine første processer.

➡️ Lær om bedste praksis.

Uge 3-6:
Stabilisere
processer

➡️ Få feedback fra brugerne.

➡️ Kør forbedringscyklusser.

➡️ Øv dig i brugerengagement.

Uge 7-12:
Daglig proces
operationer

➡️ Kør din proces.
➡️ Lær god ejerskabspraksis.
➡️ Øv dig i brugerengagement.

Kerneteamet får

 • Forståelse af, hvordan man håndterer decentraliseret ejerskab.
 • Værktøjer og viden til at fremme brugerinddragelse.
 • Evne til at arbejde med genanvendelige komponenter.
 • Løbende rådgivning.

Procesejere får

 • Procesejerrolle og driftstræning inkl. procesændringer.
 • Værktøjer og viden til at engagere brugerne.
 • Løbende rådgivning.

Ledere får

 • En fælles måde at arbejde på.
 • Standardiserede processer og procesviden på individuelt medarbejderniveau.

“De er meget dygtige og hjælpsomme…”

Citat fra evaluering af workshop.

Inkluderet

Vejledt online* ‘best practice’-implementering med:

 • 1 times online træning
 • 4 timers workshops (ubegrænset antal deltagere)
 • 4 timers valgfri online rådgivning og opfølgning.
 • Materialer og træningsvideoer til internt brug.

Samlet pris 2.900 euro

*Også tilgængelig på stedet med tillæg af rejseomkostninger

Brochure om implementeringsniveau 2

Download dette implementeringsresumé i PDF til videre diskussion med dine teammedlemmer og interessenter.

IMPLEMENTERINGSNIVEAU 3

Gå til udførte processer

Se, hvordan du kan komme til implementeringsniveau 3

Implementeringstrin: standardproces, udført, delt og procesdrevet. Relateret til Udfør, forstå og forbedr