Gluu

Gluu konsulentpartner inden for byggeri, Gluu

KUNDECASE

Digital transformation i den danske bygge- og anlægsbranche

I byggebranchen er digital transformation afgørende. Refine Consulting blev partner med Gluu for at bane vejen for en innovativ tilgang og opnå fremragende resultater med integration af teknologi og processer.

Gluu konsulentpartner inden for byggeri, Gluu

“Vores samarbejde med Gluu har været afgørende. Vi har været vidne til en kontinuerlig udvikling af funktioner, der understøtter agile processer og forbedrer dokumentationen. Det har gjort det muligt for vores kunder at realisere deres digitale potentiale i takt med, at deres modenhed udvikler sig.”

Rasmus Steen Malmstrøm, ledelseskonsulent, Refine Consulting

Om Refine Consulting

Refine Consulting kombinerer ekspertise inden for strategi, ledelse, processer og digitalisering med praktisk erfaring med de daglige udfordringer, som arkitekter, ingeniører og entreprenører står over for.

refine-consulting.dk

Situation – Den danske byggebranche er midt i en transformation, drevet af den stigende efterspørgsel efter bæredygtige byggemetoder og indførelsen af nye branchestandarder. Refine Consulting, en kommende spiller i denne sektor, erkendte det presserende behov for digital transformation for at tackle disse nye udfordringer.

CEO og managementkonsulent Rasmus Malmstrøm kommenterede situationen således:“Den danske byggebranche gennemgår en dybtgående forandring, drevet af kravet om bæredygtigt byggeri og nye branchestandarder.”

Problem -Historisk set har mange virksomheder i byggebranchen udviklet sig fra mindre håndværksvirksomheder til større organisationer, der håndterer mere omfattende og komplekse projekter. Denne vækst har dog medført udfordringer i forhold til standardisering og effektivitet.

Rasmus Malmstrøm forklarede problemet således: “Vi havde brug for en standardiseret tilgang til kerneleverancerne i branchen. Denne tilgang ville gøre det muligt for os at forhindre dyre fejl, sikre rettidige leverancer og reducere risikoeksponeringen fra hvert byggeprojekt betydeligt.”

Løsning – Som svar på disse udfordringer erkendte Refine Consulting behovet for at give deres kunder procesrådgivning og fremme digital transformation og parathed. For at opnå dette indledte de et partnerskab med Gluu, en platform til styring af forretningsprocesser.

Rasmus fremhævede løsningen og sagde: “Gluu blev vores teknologipartner og gav vores kunder mulighed for at omfavne den digitale transformation i deres eget tempo og sikre, at digitaliseringsprocessen gav værdi fra starten.”

Resultater – Samarbejdet mellem Refine Consulting og Gluu har givet bemærkelsesværdige resultater. Løbende udvikling af funktioner hos Gluu har understøttet agile processer, projektmodeller og dokumentation, alt sammen styret af Refine Consultings ekspertise. Denne innovative tilgang gør det muligt for kunderne at realisere deres digitale potentiale i takt med, at deres digitale modenhed udvikler sig.

Fokus på integration, strømlining og slutbrugeren

Gluus engagement rækker ud over at levere en platform; de fokuserer på integration, strømlining af processer og forbedring af slutbrugeroplevelsen. De udvikler løbende integrationer mellem Gluus kerneapplikation og andre kritiske systemer som ERP og CRM, hvilket øger brugernes digitale modenhedsniveau betydeligt. Malmstrøm understregede dette og sagde: “Gluus dedikation til at integrere med kernesystemer som ERP og CRM har løftet vores kunders digitale modenhed. Gluu er blevet det centrale system, der harmoniserer viden og data i vores kunders organisationer.”

Desuden giver Gluus brugervenlige interface slutbrugerne mulighed for ubesværet at få adgang til relevante arbejdsinstruktioner, hvilket bidrager til øget produktivitet og en reduktion af fejl. Rasmus understregede dette aspekt og sagde,

“Det, der adskiller Gluu fra mængden, er dets utrættelige fokus på slutbrugeradoption. Den intuitive brugerflade gør det muligt for vores kunders medarbejdere at få adgang til de rigtige arbejdsinstruktioner uden besvær, hvilket øger produktiviteten og reducerer fejl.”

Rasmus Steen Malmstrøm