Gluu

Business Process Management Ordbog

Hvad er Value Stream Mapping?

Strømmen af materialer og produkter gennem en fremstillingsproces.

Value Stream Mapping er en teknik, der anvendes i Lean Manufacturing. Ikke at forveksle med værdikæde notation, Value Stream Mapping udtrykker det fysiske miljø og strøm af materialer og produkter i et fremstillingsmiljø. På Toyota, hvor teknikken opstod, den er kendt som “Materiale- og informationsflowkortlægning.”

Yderligere ressourcer:

Eksempel på et værdistrømskort


Kilde : Business Process Management Common Body of Knowledge ( BPM CBOK , 2009), The Association of Business Process Management Professionals