Gluu

Business Process Management Ordbog

Hvad er Value Stream Mapping?

Strømmen af materialer og produkter gennem en fremstillingsproces.

Value Stream Mapping er en teknik, der anvendes i Lean Manufacturing. Ikke at forveksle med værdikædenotation, denneteknik udtrykker det fysiske miljø og strøm af materialer og produkter i et fremstillingsmiljø. På Toyota, hvor teknikken opstod, den er kendt som “Materiale- og informationsflowkortlægning.”


Vigtigste karakteristika:

 1. Fokus på Lean Manufacturing:
  • Det er en integreret del af Lean Manufacturing-metoderne, der sigter mod at eliminere spild og optimere strømmen af materialer og produkter gennem produktionsprocessen.
 2. Visuel repræsentation:
  • I modsætning til abstrakte værdikædenotationer giver Value Stream Mapping en visuel repræsentation af hele fremstillingsprocessen. Dette visuelle værktøj gør det muligt for teams at identificere ineffektivitet, overflødigheder og muligheder for forbedringer.
 3. Oprindelse hos Toyota:
  • Toyota, hvor teknikken stammer fra, kalder den “Material and Information Flow Mapping”. Tilgangen stemmer overens med Toyotas forpligtelse til løbende forbedringer og effektivitet i produktionsprocesserne.

Kortlægning af værdistrømme vs. værdikædenotation

 1. Fokus på fysisk flow:
  • Mens værdikædenotation kan omfatte bredere aspekter af forretningsdrift, zoomer Value Stream Mapping specifikt ind på det fysiske flow af materialer og produkter i produktionsmiljøet.
 2. Lean-principper:
  • Denne teknik er dybt forankret i Lean Manufacturing-principperne og har til formål at identificere og eliminere ikke-værdiskabende aktiviteter. Dette fokus på effektivitet stemmer overens med kerneprincipperne i Lean-metoder.

Anvendelse i Lean Manufacturing

Flere formål med Lean Manufacturing:

 1. Identifikation af affald:
  • Ved visuelt at kortlægge hele produktionsprocessen kan teams identificere og eliminere forskellige former for spild, herunder overproduktion, overskydende lagerbeholdning og unødvendige bevægelser.
 2. Procesoptimering:
  • Visualiseringen hjælper med at optimere det samlede flow af materialer, hvilket sikrer en mere jævn og effektiv produktionsproces. Det bidrager igen til at reducere omkostningerne og forbedre leveringstiderne.
 3. Kontinuerlig forbedring:
  • Det er et værktøj til løbende forbedringer. Regelmæssig opdatering af kortet gør det muligt for organisationer at tilpasse sig skiftende omstændigheder, omfavne nye teknologier og forbedre den overordnede produktionseffektivitet.

I bund og grund er Value Stream Mapping et stærkt værktøj, der gør det muligt for organisationer at få et holistisk overblik over deres produktionsprocesser og fremme en kultur med løbende forbedringer og effektivitet.

Yderligere ressourcer:


Læs mere om forskellige termer inden for procesforbedring i vores BPM-ordliste.