Gluu

Business Process Management Ordbog

Hvad er en kompetencematrix?

Role Competency Matrix (RCM) er en grafisk repræsentation af medarbejdernes roller og kompetencer i en organisation.

Det er et værktøj, der sætter fokus på, hvilke kompetencer der findes i din virksomhed, og hvad dine medarbejderes styrker er. Desuden afdækker RCM også svagheder og faldgruber i din medarbejders kompetencer. RCM er designet til at hjælpe dig med at definere og visualisere dine medarbejderes færdigheder og nødvendige kompetencer.


Betydningen af rolle-kompetencematrix (RCM)

 1. Fremhævelse af medarbejderkompetencer:
  • RCM sætter fokus på de kompetencer, der findes i organisationen, og giver et detaljeret overblik over de færdigheder og styrker, der findes blandt medarbejderne.
 2. Identificering af styrker og svagheder:
  • Ud over at fremvise kompetencer afslører RCM også svagheder og faldgruber i medarbejdernes færdigheder. Denne indsigt er uvurderlig for målrettet kompetenceudvikling og forbedringsinitiativer.
 3. Definition og visualisering af kompetencesæt:
  • RCM er designet til at hjælpe med at definere og visualisere medarbejdernes færdigheder og de kompetencer, der kræves til deres respektive roller. Denne klarhed sikrer, at medarbejdere og ledere har en fælles forståelse af de færdigheder, der er nødvendige for succes.
 4. Udnyttelse til forretningsmæssige mål:
  • RCM spiller en afgørende rolle i at tilpasse medarbejdernes kompetencer til forretningsmålene. Det hjælper med at udvikle de specifikke kompetencer, der kræves for at opfylde organisationens mål.
 5. Identificering af kompetencegab:
  • Et integreret aspekt af RCM er identifikation af kompetencegab. Ved at erkende områder, hvor der mangler færdigheder, kan organisationer lægge strategier og implementere træningsprogrammer til målrettet forbedring af færdigheder.
 6. Basis for træningsprogrammer:
  • RCM fungerer som et grundlæggende værktøj til udvikling af træningsprogrammer. Ved at forstå de eksisterende kompetencer og områder, der kan forbedres, kan organisationer skræddersy uddannelsesinitiativer til at imødekomme specifikke behov.
 7. En vision for professionel udvikling:
  • Kompetencematrixen sætter en klar vision for professionel udvikling. Den skitserer de færdigheder og kompetencer, som den enkelte kan sigte mod at erhverve eller forbedre, hvilket fremmer en kultur med løbende forbedringer.
 8. Forbedring af rekrutteringen:
  • Med en detaljeret forståelse af kompetencerne i organisationen kan RCM informere om rekrutteringsstrategier. Det hjælper med at tiltrække og udvælge medarbejdere af højere kvalitet, som passer til de krævede kompetenceprofiler.

Trin til opbygning af en kompetencematrix

 1. Definer medarbejdere og jobroller:
  • Definér klart medarbejderne og deres respektive jobroller i organisationen.
 2. Bestem de nødvendige færdigheder:
  • Identificer de færdigheder og kompetencer, der kræves for hver specifik jobrolle.
 3. Opret vurderingsmetode:
  • Udvikl en vurderingsmetode, f.eks. ved at kategorisere kompetencer i niveauer (f.eks. ekspert, praktiker, novice), og evaluer hvert teammedlems kompetencer.
 4. Reflektere og udvikle:
  • Reflekter over de data, der er indsamlet via kompetencematrixen, og læg en strategi for, hvordan du kan udvikle og forbedre de manglende færdigheder. Det kan indebære at skabe målrettede uddannelsesprogrammer eller mentorinitiativer.

I bund og grund fungerer en kompetencematrix, især når den er integreret med en rollekompetencematrix (RCM), som et dynamisk værktøj til at forstå, udvikle og tilpasse medarbejderkompetencer til organisatoriske mål, hvilket i sidste ende bidrager til vedvarende succes og vækst.

RCM-eksempel

Kompetencematrixen findes i forskellige skabeloner. Her er et eksempel på, hvordan det kan se ud. Hvad skal man bruge denne skabelon? Download det her.

Kompetencematrix efter jobrolle

Yderligere ressourcer:


Læs mere om forskellige termer inden for procesforbedring i vores BPM-ordliste.