Currently browsing category: Procesoptimering

procesforbedring

Procesoptimering

Hvorfor møder ikke fører til løbende forbedringer

I de fleste organisationer drives forbedringsarbejdet gennem fysiske møder. Her analyseres fejl, afvigelser og korrigerende handlinger identificeres. Jeg ser i denne artikel nærmere på nogle af begrænsningerne ved møder som kommunikationsform for løbende forbedringer. Der kommer også nogle bud på hvordan møder kan suppleres med andre samarbejdsformer.