Gluu

Gluu How to avoid ERP implementation Failure (1)

Gluu Blog / Gluu nyheder

Sådan undgår du, at ERP-implementeringen mislykkes

Louie A
By
Last updated on 28/06/2024

70% af alle ERP-projekter mislykkes. Hvordan kan du undgå de mest almindelige faldgruber?

Deltag i dette webinar med den erfarne ERP-projektleder Jens Lund Olesen, som vil dele sin best practice-tilgang til vellykkede D365-implementeringer, herunder…

– De fem primære årsager til, at ERP-projekter mislykkes.
– En omfattende tilgang, der integrerer IT og forretning fra de første krav til D365-drift.
– Hvordan man får en procesorienteret tilgang gennem alle projektets faser.

Dette webinar vil give dig inspiration og casestudier, der kan hjælpe dig med at designe en optimal D365-implementeringsproces og sikre, at det primært forbliver et forretningsdrevet initiativ.

Se det nu! (på engelsk) Eller læs de vigtigste pointer nedenfor ⬇️

Nøglepunkter og takeaways fra webinaret:

 1. Projekternes “jernlov”: Alle projekter har en tendens til at overskride budgettet, have for få fordele og gå over tiden. Det blev understreget af en professor, som analyserede 16.000 projekter og afslørede, at IT-projekter er dem, der fejler mest.
 2. Hvorfor ERP-projekter er særligt risik able: ERP-projekter er meget risikable på grund af deres kompleksitet, hurtige teknologiske forandringer og it-løsningernes uhåndgribelige natur. Det kræver erfaren projektledelse og aktiv brugerinddragelse for at mindske disse risici.
 3. Hvorfor Gluu er den ideelle BPM-løsning: Gluu blev fremhævet som et ideelt BPM-værktøj på grund af dets brugercentrerede tilgang, der gør processer håndgribelige og letter brugernes involvering og forståelse under hele ERP-implementeringen.
 4. Hvad man skal gøre i hver implementeringsfase:
  • Planlægning:
   • Brug god tid i denne fase på at forstå og definere processer, opstille realistiske forventninger og involvere de rigtige interessenter.
  • Analyse:
   • Brug strukturerede rammer som APQC til at kortlægge og analysere processer og sikre, at de stemmer overens med virksomhedens behov.
  • Design og udvikling:
   • Oversæt analyserede processer til håndgribelige arbejdsgange og prototyper, og bevar aktiv brugerinddragelse.
  • Test og Go-Live:
   • Gennemfør grundige tests med brugerinddragelse for at sikre systemets funktionalitet og accept.
  • Post-Go-Live:
   • Tilpas løbende til nye udgivelser og bevar procesrelevansen for at sikre langsigtet succes.
 5. IT-projekters uhåndgribelighed: I modsætning til fysiske projekter er IT-projekter uhåndgribelige og svære for brugerne at visualisere og forstå. Det bidrager væsentligt til den høje fejlrate i ERP-implementeringer.
 6. Vigtigheden af procesforståelse: Effektiv kommunikation og forståelse af forretningsprocesser er afgørende. At fokusere på processer frem for værktøjer hjælper med at bygge bro mellem tekniske og ikke-tekniske interessenter.
 7. Erfaren projektledelse: Det er vigtigt at engagere erfarne projektledere, både fra kundens og partnerens side. Interne projektledere, der mangler erfaring med IT-projekter, bidrager ofte til fiaskoer.
 8. Samarbejde og teambuilding: Vellykkede projekter er afhængige af stærkt samarbejde og teamdynamik snarere end blot teknisk ekspertise. Et velafrundet team kan overvinde udfordringer mere effektivt.
 9. Kontrolleret fleksibilitet: Selv om fleksibilitet generelt ses som noget positivt, kan det være skadeligt i ERP-projekter. Ved at holde sig til gennemprøvede modeller og minimere ændringer sikrer man bedre overholdelse af tidsfrister og budgetter.
 10. Overbelastning af tilpasninger: Overtilpasning af ERP-systemer, især i et SaaS-miljø, kan føre til øget kompleksitet og vedligeholdelsesproblemer. Det anbefales at holde tilpasninger på et minimum.
 11. Bias og realistiske forventninger: Det er afgørende at håndtere optimisme og sætte realistiske forventninger. At forstå de sande årsager bag ERP-implementeringen hjælper med at prioritere opgaver og ressourcer effektivt.
 12. Planlæg langsomt, handl hurtigt: At bruge god tid i planlægningsfasen på at forstå omfanget og kravene grundigt fører til en hurtigere og mere effektiv udførelse. Denne tilgang reducerer risici og sikrer tilpasning.
 13. Datadrevet beslutningstagning: Brug af datamodeller og strukturerede procesrammer som APQC hjælper med at nedbryde komplekse opgaver og bevare kontrollen over projektets omfang og resultater.
 14. Kontinuerlig testning og tilpasning: Regelmæssig og grundig testning i hele implementeringsfasen sikrer, at systemet opfylder de ønskede krav. Løbende tilpasning til nye udgivelser og funktioner opretholder systemets relevans og funktionalitet.
 15. Brugerinvolvering og proceskortlægning: Inddragelse af slutbrugere i proceskortlægning og test sikrer, at ERP-systemet stemmer overens med de faktiske forretningsbehov og arbejdsgange, hvilket fører til højere accept og brugervenlighed.
 16. Enkelhed og fokus: Ved at forenkle processer og fastholde et klart fokus på kritiske aktiviteter i stedet for at fortabe sig i detaljer forhindrer man, at projektet afspores, og sikrer vellykkede resultater.

Disse takeaways understreger vigtigheden af en struktureret, brugercentreret tilgang til ERP-implementering med vægt på procesforståelse, realistisk planlægning og løbende samarbejde.

Måske har du også lyst til at læse...