Gluu

Business Process Management Ordbog

Organisatorisk rolle

Positioner i din organisation, der ikke er defineret af en titel

Tænk på organisatoriske roller som “hatte”, som folk bærer. En kollega med titlen “Account Manager” kan også påtage sig rollen som “Fuldtidsansat”, “Forretningsudvikler” eller “Customer Success Manager”. Med hver rolle følger forskellige ansvarsområder, og ved at tilføje organisatoriske roller og beskrivelser vil du skabe klarhed omkring hver persons roller og ansvarsområder.


Betydningen af organisatoriske roller

 1. Klarhed i ansvarsområder:
  • Det skaber klarhed over den enkeltes ansvar i organisationen. De går ud over den formelle jobtitel og fremhæver de forskellige funktioner og kasketter, som medarbejderne kan bære.
 2. Fleksibilitet i rollen:
  • Anerkendelse af, at enkeltpersoner kan påtage sig forskellige roller, giver mulighed for større fleksibilitet. Medarbejderne kan bidrage til forskellige aspekter af forretningen ud over deres titel.
 3. Swimlanes i procesdokumentation:
  • Spil en central rolle i at skabe swimlanes, en kritisk komponent i procesdokumentation gennem proceskortlægning. Swimlanes viser visuelt, hvem der er ansvarlig for hvert aspekt af en proces, og tydeliggør, hvilke organisatoriske roller der er ansvarlige.

Organisatoriske roller er essentielle, når man laver svømmebaner. Svømningsfly er en kritisk komponent i procesdokumentation via proceskortlægning for virksomheder. De afslører, hvem der er ansvarlig for hvilke aspekter af en proces – hvilke organisatoriske roller er ansvarlige.

Eksemplet nedenfor viser, hvordan rollerne som ‘Marketingschef’, ‘Vidensproducent’ og ‘Webmaster’ bruges i et proceskort.

Eksempel på et proceskort med svømmeplaner, begivenheder og beslutninger.

Swimlanes og kortlægning af processer

 1. Definition af ansvarsområder:
  • Swimlanes giver en struktureret visuel repræsentation af processer. De definerer ansvarsområder ved at tildele hver bane til en specifik organisatorisk rolle. Det sikrer, at alle, der er involveret i processen, forstår deres rolle og bidrag.
 2. Gennemsigtighed i processen:
  • Ved at indarbejde det i swimlanes bliver hele processen gennemsigtig. Interessenter kan nemt identificere, hvem der er ansvarlig for hvert trin, hvilket fremmer ansvarlighed og en klar forståelse af arbejdsgangen.

Eksempel

Tænk på scenariet med en “Account Manager”, der ud over sin primære rolle også bærer hatten som “Business Developer”. I et swimlane-diagram kan forskellige baner repræsentere disse roller og afgrænse det specifikke ansvar, der er forbundet med hver af dem. Denne klarhed hjælper ikke kun den enkelte med at forstå sin mangesidede rolle, men også hele organisationen med at anerkende de forskellige bidrag fra hvert medlem.

Konklusionen er, at anerkendelse og dokumentation af organisatoriske roller ud over de formelle titler er afgørende for at forstå dynamikken i ansvarsområderne i en organisation. Når de integreres i swimlanes til procesdokumentation, bliver disse roller medvirkende til at skabe en visuel ramme, der øger gennemsigtigheden, ansvarligheden og den overordnede effektivitet i forretningsprocesserne.

Yderligere ressourcer til Organisatoriske roller:


Læs mere om forskellige termer inden for procesforbedring i vores BPM-ordliste.