Gluu

Business Process Management Ordbog

Hvad er Operational Excellence?

Operational excellence er en forretningsstrategi, der fokuserer på løbende forbedring af processer, produkter og tjenester for at opnå overlegen effektivitet, kvalitet og kundetilfredshed. Denne tilgang kan hjælpe en virksomhed på mange måder, herunder reducere omkostninger, øge produktiviteten og forbedre den samlede kundeoplevelse. Ved at implementere operationel ekspertise kan en virksomhed opnå en konkurrencemæssig fordel i forhold til sine konkurrenter og opnå langsigtet succes på markedet.


Nøglekomponenter i Operational Excellence:

 1. Procesoptimering:
  • OpEx lægger vægt på at identificere og eliminere spild, ineffektivitet og ikke-værdiskabende aktiviteter i processer. Det indebærer strømlining af arbejdsgange for at forbedre den overordnede effektivitet.
 2. Kontinuerlig forbedring:
  • Et grundlæggende princip i OpEx er forpligtelsen til løbende, trinvis forbedring. Det indebærer at engagere medarbejdere på alle niveauer til at bidrage med ideer og deltage i initiativer, der har til formål at forbedre processer.
 3. Kundefokus:
  • Operational Excellence lægger stor vægt på at forstå og opfylde kundernes behov og forventninger. Målet er at levere produkter eller tjenester, der konsekvent giver værdi til kunderne.
 4. Medarbejdernes engagement:
  • Engagerede og bemyndigede medarbejdere ses som afgørende for at opnå OpEx. Det indebærer at fremme en kultur af ansvarlighed, samarbejde og innovation i organisationen.
 5. Datadrevet beslutningstagning:
  • OpEx er afhængig af data og præstationsmålinger for at kunne træffe beslutninger. Analyse af data hjælper med at identificere områder, der kan forbedres, spore fremskridt og træffe informerede strategiske beslutninger.
 6. Standardisering:
  • Standardisering af processer og procedurer er et vigtigt aspekt af OpEx. Det hjælper med at skabe konsistens, reducere variation og lette løbende forbedringer.
 7. Engagement i ledelse:
  • Vellykket implementering af Operational Excellence kræver et stærkt ledelsesengagement. Lederne spiller en afgørende rolle, når det gælder om at opstille visionen, fremme en forbedringskultur og tilvejebringe de nødvendige ressourcer og støtte.
 8. Tilpasningsevne:
  • OpEx tilskynder organisationer til at være tilpasningsdygtige og lydhøre over for skiftende markedsforhold, kundepræferencer og branchetendenser. Det indebærer en villighed til at omfavne innovation og nye måder at arbejde på.
 9. Risikostyring:
  • Identificering og håndtering af risici er en integreret del af Operational Excellence. Dette omfatter håndtering af operationelle risici, der kan påvirke ydeevne og modstandsdygtighed.
 10. Strategisk tilpasning:
  • Operational Excellence-initiativer er afstemt med organisationens overordnede strategiske mål. Fokus er på at sikre, at driftsforbedringer bidrager til opnåelsen af bredere forretningsmål.

Operational Excellence trækker på principper og metoder fra forskellige ledelsestilgange, herunder Lean, Six Sigma, Total Quality Management (TQM) og Continuous Improvement. Den kan anvendes af organisationer på tværs af forskellige brancher og sektorer med det formål at skabe en kultur af ekspertise, der gennemsyrer alle aspekter af virksomheden.

Der er mange forskellige metoder, som organisationer kan bruge til at opnå Operational Excellence.

Nogle almindelige eksempler inkluderer:

Dette er blot nogle få eksempler på de mange forskellige metoder, som organisationer kan bruge til at opnå operationel ekspertise. Den specifikke tilgang, som en virksomhed vælger, afhænger af dens unikke behov og mål.

Yderligere ressourcer til OpEx:


Læs mere om forskellige termer inden for procesforbedring i vores BPM-ordliste.