BYGGERI

Sæt jeres know-how i system så alle anvender den dagligt

Med Gluu kan I digitalisere jeres arbejdsgange fra tilbudsfasen videre til projektering og udførelse. Den gode praksis for jeres ledelses- og byggeproces på tværs af projekter bliver ensartet. Det fremmer en effektiv styring af byggeprojekter.

DIGITAL SAGSSTYRING

Styr alle sager på en ensartet måde

Gennemfør sager og projekter ud fra jeres aftalte standard hver eneste gang – på tværs af roller og afdelinger.

“Vi hos Bülow Management møder et stigende ønske om at sikre en ensartet og professionel præstation på tværs af virksomhedens arbejdsgange – med udgangspunkt i de besluttede standarder.” .

Morten Søndergaard Ledelsesrådgiver

Brug forskellige skabeloner
Opret en unik rækkefølge og opgavelogik per entreprisetype, så I kan bruge samme proces på tværs.

Tildel opgaver til individer eller roller
Send opgaver automatisk til rette person på rette tid.

Portefølje overblik
Få ét standardiseret overblik over alle sagers status i realtid.

1-klik rapportering
Udskriv en sagsrapport til deling med kunden.

Klart opgaveansvar
Opgaver tildeles og løses af rette personer i den rigtige rækkefølge

Automatisk opgave overvågning
Få besked hvis opgaven ikke udføres til tiden.

Tilknyt formularer og tjeklister
Design og tilføj formularer for detaljerede registreringer.

Integration til kalender
Overfør valgte opgaver til Outlook.

Udskriv sagsrapport
Med ét klik printes rapport over hele sagshistorikken.

Markér opgaver til opfølgning
Synliggør opgaver der kræver opfølgning.

SAGSOVERBLIK

Få overblik over alle projekter

Med Gluu sikrer I at alle projekter følger den optimale proces. Jeres proces er dynamisk, og opdateres i takt med, at I får nye erfaringer. Den tilrettes med nogle få klik, hvorefter alle følger den seneste standard.

Kim Larsen

“Vi har på denne måde været i stand til at øge omsætningen med 30% med de sammen medarbejdere og funktionærer grundet digitaliseringen med Gluu.” .

Kim Larsen Direktør og ejer, VME A/S

DOKUMENTHÅNDTERING

Opret foldere og synkronisér med SharePoint helt automatisk

Alle jeres standarder og dokumenter oprettes i Gluu og når en sag startes, så dannes automatisk en sagsmappe på SharePoint. Nyeste dokumenter synkroniseres til sagsmappen, hvormed alle anvender de rigtige versioner. Dokumenter er derfor placeret i en ensartet mappestruktur på det rigtige sted på tværs af virksomheden.

Automatisk synkronisering
Registreringer via Gluu’s app gemmes også på SharePoint.

Vælg dokumenter
For hver sag vælges rette dokumenter, så I undgår unødvendige filer i sagsmappen.

Let adgang til sagsfiler
Online adgang via Gluu eller SharePoint.

Del filer med andre
Del mapper og filer med andre.

Versionsstyring
Alle tidligere versioner kan genfindes.

Opgave, instruks og spørgsmål ét sted
Hav alt ved hånden for en korrekt udførelse.

Vis video instruktioner
Gør det let at forstå opgaver, der ikke forklares på skrift.

Tag fotos
Få beviset i orden og dokumentér problemer.

Kommentér og stil spørgsmål
Fang problemer og erfaringer i arbejdssituationen.

Virker til alle opgaver og fomularer
Brugeren skal kun downloade og logge sig ind via AD eller direkte.

OPGAVESTYRING

Udfør registreringerne direkte på mobilen

Vores apps gør det let at se instruktioner, udføre opgaver og registreringer – og stille spørgsmål – alle steder fra.

Hvordan Gluu til byggeri hjælper…

Alle medarbejdere


Overblik over opgaver.

Se hvad der skal gøres på rette tidspunkt.

Instruktioner med billeder og videoer.

Automatisk dokumentation af byggeprocessen.

Stil spørgsmål og og opnå forbedringer.

Projektchefer


Vished for at standarderne følges.

Spot hvor der er brug for hjælp og instruktion.

Få kvalitetsmål for en effektiv byggeproces.

Få forbedringsforslag og ret standarderne direkte.

Implementér nye værktøjer lettere.

Topledelse


Ét konsolideret overblik over procescompliance.

Ét fælles sprog og format.

Enkel ledelsesrapportering.

Lettere og bedre introduktion af nye medarbejdere.

Øg jeres digitale modenhed.

"Vi hos Bülow Management møder et stigende ønske om at sikre en ensartet og professionel præstation på tværs af virksomhedens arbejdsgange – med udgangspunkt i de besluttede standarder."

Morten Søndergaard Ledelsesrådgiver

Hans Jørgen Jeppesen

"I Gluu kan vi i hele forløbet se om aktiviteterne er gennemført, og hvor vi evt. hænger – vi kan ligeledes se hvem, der har ansvaret for de enkelte aktiviteter, og dermed hjælpe hinanden med at få gjort tingene i den rigtige rækkefølge og rettidigt. De forbedringsforslag, der hele tiden kommer fra vore medarbejderne, indrapporteres digitalt, samles op af procesejerne, og indarbejdes i systemet."

Hans Jørgen Ebbesen Direktør, CJ A/S

Kim Larsen

"Med Gluu fra vi været i stand til at bringe viden fra bygherre helt ud til manden med skovlen. Vi har opnået et samlet overblik og styringsværktøj for vores arbejdsgange, så vi altid kan være på forkant i vores planlægning. Det afhjælper frustrationer hos vores medarbejdere, der nu har informationer, tegninger mv. ved hånden, når de skal bruge det. Overblikket og den forbedrede planlægning begrænser fejl såsom forgæves kørsel til en opgave. Samtidig er hele administrations- og byggeledelsesprocessen for vores afdeling vedr. fjernvarmerør blevet mere effektiv. Vi har på denne måde været i stand til at øge omsætningen med de samme medarbejdere og funktionærer grundet digitaliseringen med Gluu."

Kim Larsen Direktør og ejer, VME A/S

BÜLOW MANAGEMENT + GLUU

Implementér i samarbejde med stærk branchepartner

Gluu kan hjælpe jer til at sætte strøm til stærke arbejdsmetoder og processer, men det er kun en del af løsningen. I skal også have ‘skræddersyet’ byggebranchens stærkeste praksis, så den passer til jeres forretning. Hele dette arbejde fra indledende kortlægning, til afprøvninger, træning og endelig ibrugtagning hjælper Gluus strategiske partner for byggebranchen, Bülow Management A/S, med.


Få demonstreret en byggeproces i Gluu

Kontakt Morten Søndergaard på telefon 3148 9046,
eller ms@bulow.eu for en uforpligtende samtale.


Om Bülow Management A/S

Bülow Management A/S udmærker sig gennem en særlig specialisering overfor byggebranchen og er markedsledende inden for arbejdet med kundeledelse og tilfredshedsmålinger (www.bnki.dk). Endvidere faciliterer virksomheden adskillige initiativer i byggebranchen inden for Business Process Reengineering (BPR), ledernetværk, forretningsudvikling og digitalisering, organisations- og ledelsesudvikling, personlige MBTI – typeprofiler, talentudviklingsprogrammer m.v. (www.bulow.eu).