Gluu

incident_reporting_header_dansk

Gluu Blog / Kvalitetstyring

Sådan laver I hændelsesrapportering for lavere IT- og HSE-risiko

Tor Christensen
By
Last updated on 08/07/2024

Anslået læsetid: 9 Minutter

Ulykker sker næsten aldrig uden varsel. Alle har på et tidspunkt prøvet en nærved-ulykke: Du faldt næsten på din cykel og ramte kantstenen – men heldigvis gjorde du det ikke. Du ånder letter op, lærer af det og går videre. I en virksomhedsindstilling gælder den samme logik. I dette tilfælde giver hændelsesrapportering din virksomhed mulighed for at lære og måske forhindre fremtidige ulykker.

“Skøn viser, at i I-lande kommer op mod 1 af 10 patienter til skadet mens de modtager hospitalsbehandling. Skaderne er forårsaget af en række utilsigtede hændelser, hvor ca. 50% kunne have været forhindret med korrekt forebyggelse.”

Hvem

I dette indlæg vil jeg give dig en introduktion til hændelsesrapportering, som er det første skridt mod hændelseshåndtering. Du vil også lære at indsamle værdifulde erfaringer fra dine kolleger.

Undervejs finder vi inspiration fra hændelsesrapportering i standarderne, der dækker dette område: Sundhed, sikkerhed og miljø (ISO 45001-standard) og informationssikkerhed (ISO 27002-standard).

Hvad er forskellen på hændelser, ikke-konformiteter og afvigelser?

Nogle refererer til hændelser og andre til afvigelser. Lad os hurtigt få styr på fagsproget. ISO-standarder og proceslitteratur giver følgende definitioner:

 1. Ikke-overensstemmelse: Manglende opfyldelse af et krav.
 2. Afvigelse: Afvigelse fra en godkendt instruktion eller standard.
 3. Hændelse: En uventet operationel hændelse uden for standardoperationerne.
 4. Afvigelse: En mangel i et produkts egenskaber, der gør det uacceptabelt eller ikke opfylder specificerede krav.

Disse definitioner omfatter to hovedkarakteristika:

 1. Uplanlagte hændelser opstår.
 2. Planlagte begivenheder udebliver.

Afvigelser i denne sammenhæng fokuserer primært på produktets kvalitetspåvirkning snarere end årsagen til den. Ud over produktrelaterede problemer omfatter uønskede hændelser nærved-hændelser, skader, ulykker, compliance-problemer og forspildte muligheder.

I sundhedssektoren er hændelser (ofte kaldet “utilsigtede hændelser”) dyre, skadelige og kan til en vis grad forebygges. Selvom alle er enige om behovet for at forebygge ulykker, er der flere faktorer, der forhindrer en effektiv rapportering af hændelser.

Nedenfor dykker vi ned i tre hovedårsager til udfordringerne med rapportering af hændelser.

Tre grunde til, at hændelsesrapportering mislykkes

#1 I en kultur af perfektion er der ikke plads til fejl.

Hvem ønsker at være den idiot, der indrømmer, at der var en uønsket hændelse?

Personlige beskyldning ifm hændelser reducerer incitamentet til at rapportere.
“Du gjorde hvad for noget ?!?”

I en “blame culture” ønsker ingen at indrømme, at de har begået en fejl.
Hvis hændelsen ikke direkte påvirkede nogen – hvorfor så rapportere det og udstille sig selv i et negativt lys?

Husk: Når du opretter et hændelsesrapporterings-system, skal virksomheden samtidigt fremme en kultur omkring åbenhed og tillid. Hændelser skal ses som potentiale for organisatorisk læring mere end individers fejl.

IT kan hjælpe ved at sikre anonymitet og fjerne potentielle sanktioner for den der indberetter. Men det er i modstrid med målet om at skabe en åbenhedskultur, hvor alle arbejder hen imod et fælles mål om systematisk forbedring.

Ledelsen skal stå i spidsen for denne kulturelle forandring og omfavne hændelser som potentiale til innovation og forbedring. For mere om dette emne, kan du læse Harvard Business Reviews “The failure-tolerant leader”.

Fejl er – trods alt – bedre end gentagne fejl.

#2 det er for svært at rapportere en hændelse

Hvis processen med at rapportere en hændelse er for besværlig, er der en god chance for, at den ikke bliver rapporteret overhovedet. Alle, der foretager hændelsesanalyser, ønsker flere data, men husk, at medarbejdere i frontlinjen har travlt med bier. Hvis hændelsen ikke rapporteres kort efter at det skete, går medarbejderne blot videre til det næste punkt på deres todoliste.

“Bureaukrati er kunsten at gøre det mulige umuligt”

En desillusioneret person

At finde en balance mellem at få nok data til at forstå hændelsen og gøre processen let nok til at sikre, at den er afsluttet, er afgørende for at få de nødvendige data.

Brugervenligheden er afgørende for at få data overhovedet.

Rapportering af hændelser i #3 får ingen respons

Med hensyn til enhver indsats er det vigtigt at se, at dit input spørgsmål. Hvis der er en fornemmelse af, at ledelsen bare vil ignorere de rapporterede hændelser, chancerne er, at fremtidige hændelser ikke vil blive rapporteret.

At sige “tak” for rapporten, anmelde, når det bliver håndteret (eller endda gennemført) er en enkel, effektiv og billig måde at vise påskønnelse. Taknemmelighed behøver ikke at være monetær, især når hændelsesrapporter hjælpe hele virksomheden.

Igen – uden indberetning af hændelser fra medarbejderne er der ingen data til at forhindre fremtidige ulykker. Så husk på disse kulturelle faktorer.

To hovedtyper af hændelser, der skal rapporteres

For at forberede os på korrekt rapportering af hændelser skal vi kategorisere hændelser i to meget forskellige typer, der kan opstå i enhver organisation. Hver er omfattet af sin egen ISO standard:

ISO 45001: Hændelser inden for sundhed, sikkerhed og miljø (HSE)

En hændelse, der ikke forårsager skade, men har potentialet til forårsage personskade, tab af ejendom eller materiale eller ulykker under lignende forhold. For eksempel ikke iført en hjelm på en byggeplads. I sig selv betyder det ikke noget, men på grund af det farlige miljø er beskyttelse afgørende for at forhindre ulykker.

Ikon til download af sky

ISO 27001: IT-hændelser inden for cybersikkerhed

I modsætning til et faktisk brud på datasikkerheden betyder en cybersikkerhedshændelse ikke nødvendigvis, at oplysninger kompromitteres. Betyder det blot, at oplysninger er truet. For eksempel har en organisation, der med succes afviser et cyberangreb, oplevet en hændelse, men ikke et brud.

Ikon til download af sky

De tre trin til rapportering af en hændelse

#1 Forhindre, at hændelsen udvikler sig til en ulykke

Den første aktivitet bør altid være at stoppe (hvis det er muligt) noget dårligt foregår. Lad mig give et par eksempler.

Hvad skal man overveje for HSE hændelser?

forebyggelse af, at hændelser udvikler sig til en ulykke
Undgå, at hændelsen bliver en ulykke

HSE hændelser kræver oftest fysisk indgriben:

 • Hænger stikket halvvejs ude?
  – sæt det ind igen.
 • Er en maskine ude af kontrol?
  – sluk for den.
 • Sæbe på skibsdækket?
  – vask det bort.

Husk at du skal passe på dig selv undervejs!

Barrikadér om muligt området og forsøg at forhindre dine kollegers adgang, for dermed at afværge eventuel personskade.

Hvad skal man overveje ifm. it-hændelser?
Cyber-kriminalitet er sværere at opdage. Der er sjældent maskerede mennesker raiding serverrummet. Indgriben kan ske på mange måder – hvis det overhovedet er muligt.

Du kan måske forhindre phishing e-mails bliver videresendt (eller sende en advarsel e-mails til alle), og hvis du har mistanke om, at nogen har root passwordet, kan det være et godt tidspunkt at skifte det.

#2 Indsaml oplysninger

Dokumentér hændelsens detaljer grundigt. Medtag oplysninger som dato, klokkeslæt og sted for hændelsen, navne på involverede parter og eventuelle vidner. Tag billeder eller videoer, hvis det er sikkert at gøre det.

#2 Rapporter hændelsen

Nu er det tid til at udfylde en hændelsesformular og starte den formelle hændelseshåndteringsproces. Til det har du brug for det rigtige format. Jeg dækker dette i en separat artikel, som jeg håber, du vil finde nyttig: Forbedring af rapporter om medarbejderhændelser for bedre data

Går fra rapportering af hændelser til håndtering af hændelser

Lad os antage, at du nu har en hændelsesrapportering på plads. Så er det tid til at gøre noget med rapporterne og rent faktisk lære og ændre af dem. Dette er toppen af ‘incident management’. Jeg har skrevet denne artikel som en introduktion på højt niveau til dette emne Hvorfor alle virksomheder har brug for et Incident Management System ️.

Endelig vil jeg give dig en trinvis vejledning i, hvordan du opretter en hændelsesrapporteringsproces i Gluu.

Baseret på viden fra ISO 27002 og ISO 45001 standarden, vil vi skabe en hændelsesrapporteringsproces i Gluu.

Som en af fædrene til moderne produktion engang udtrykte det:

Konklusioner

Dette indlæg understreger hændelsesrapporteringens vigtige rolle i forebyggelsen af arbejdsulykker og fremme af organisatorisk læring. Den relaterer nærved-ulykker i privatlivet til hændelser i erhvervslivet og understreger fordelene ved at rapportere, så risikoen reduceres. Artiklen introducerer hændelsesrapportering med referencer til ISO-standarder (ISO 45001 og ISO 27002) og forklarer nøglebegreber som afvigelse, afvigelse og hændelse.

Den peger på tre almindelige problemer, der hindrer effektiv rapportering af hændelser:

En perfekthedskultur, der afskrækker fra at indrømme fejl.
Komplekse rapporteringsprocesser.
Utilstrækkelig kvittering eller svar på rapporter.

Behovet for at opdyrke åbne og tillidsfulde rapporteringsmiljøer understreges. Hændelser kategoriseres i HSE- og IT Cybersecurity-typer, der hver især kræver hurtig handling for at forhindre ulykker. De tre rapporteringstrin – ulykkesforebyggelse, informationsindsamling og rapportering – er detaljeret beskrevet med praktisk vejledning.

Samlet set understreger artiklen hændelsesrapporteringens rolle i forbedringen af sikkerhed og risikostyring på arbejdspladsen og fremhæver kompleksiteten og udfordringerne ved implementeringen.

Hyppigt stillede spørgsmål

Hvilke specifikke funktioner tilbyder Gluus hændelsesrapporteringsværktøj, som adskiller det fra anden lignende software på markedet?

Gluus værktøj til rapportering af hændelser er designet til at give en problemfri og effektiv brugeroplevelse. Det, der adskiller den fra lignende software på markedet, er dens omfattende pakke af funktioner, som omfatter hændelsessporing i realtid, automatiserede workflows og rapportskabeloner, der kan tilpasses. Dets vægt på brugervenlighed betyder, at brugerne hurtigt kan rapportere hændelser uden at skulle navigere gennem komplekse grænseflader. Desuden lægger Gluus værktøj vægt på samarbejde, så medlemmer af en organisation kan arbejde sammen om at adressere og løse hændelser.

Hvor sikre er dataene, når man bruger Gluus hændelsesrapporteringsværktøj?

Når det gælder datasikkerhed, har Gluus værktøj til rapportering af hændelser en proaktiv tilgang. Det sikrer brugerdata gennem en kombination af strenge sikkerhedsprotokoller, herunder datakryptering, adgangskontrol og sikker cloud-lagring. Der udføres regelmæssige sikkerhedsrevisioner for at identificere og håndtere potentielle sårbarheder. Brugerne kan derfor stole på, at Gluu bevarer privatlivets fred og integriteten af deres data.

Kan brugere få adgang til Gluus hændelsesrapporteringsværktøj på flere enheder, og kræver det nogen specifikke systemkrav?

Ja, brugere kan få adgang til Gluus værktøj til hændelsesrapportering på flere enheder, herunder computere, tablets og smartphones. Denne tilgængelighed på flere platforme sikrer, at brugerne kan rapportere og spore hændelser, uanset hvor de er, hvilket i høj grad forbedrer den operationelle effektivitet. Hvad angår systemkrav, betyder Gluus webbaserede natur, at det kan tilgås på enhver enhed med en webbrowser og internetforbindelse. Derfor er der ingen strenge systemkrav, men brugerne vil få den bedste oplevelse med en stabil internetforbindelse og en opdateret webbrowser for optimal ydeevne og sikkerhed. Denne funktionalitet på tværs af platforme og minimale systemkrav gør Gluus hændelsesrapporteringsværktøj både tilgængeligt og praktisk for brugere på tværs af en organisation, hvilket letter en mere proaktiv og responsiv tilgang til hændelseshåndtering.

Måske har du også lyst til at læse...