SOP - arbejdsbeskrivelser

Sådan vælger du den bedste SOP-software (Standard Operating Procedure)

Anslået læsetid: 12 Minutter

Det er svært at finde den rigtige SOP-software til en virksomhed. Nogle værktøjer er for snævre i deres anvendelsesområde til at ændre din måde at arbejde på. Andre risikerer at blive isolerede øer i dit eksisterende applikationslandskab. Denne guide dækker de 5 vigtigste kriterier for valg af SOP-software, der kan gøre dine SOP’er til reel arbejdspraksis.

Formålet med guiden er at give dig en introduktion på højt niveau til valg af SOP-software ved at hjælpe dig med at indse, hvad der betyder noget for dig. Med denne guide som baggrund kan du gå i gang med en søgning for at skabe en lang liste over software, du kan se nærmere på. Lister over softwareleverandører findes ikke i denne vejledning. Det er, hvad jeg har besluttet at inkludere:

Hvad er SOP-software?

SOP (Standard Operating Procedure) software is a tool for creating, managing, and documenting standardized procedures* within a company. It serves to ensure consistent, compliant, and quality-driven processes across various departments.

SOP software plays a crucial role in streamlining operations, enhancing employee training, and ensuring regulatory compliance. It fits within a company by providing a central repository for standard procedures, enabling easy access, revision control, and auditing. Standard operating procedure software therefore helps organizations maintain efficiency, consistency, and safety in their day-to-day operations while adhering to industry regulations and best practices.

Er du ny til ‘standardarbejde’? Lær, hvordan standardarbejde reducerer kompleksitet ️.

Eksempler på brug af SOP-software

Nødprocedure for brand

Procesresultat: Hvordan man opfører sig i tilfælde af en brandnødsituation på arbejdspladsen.

Afhold årlig præstationsvurdering

Procesresultat: Performance og udviklingsgennemgang afsluttet og dokumenteret.

Er det anderledes end software til arbejdsinstruktion?

While both SOP software and Work Instruction software deal with documenting procedures and instructions, they serve different purposes and cater to distinct needs within an organization. SOP software focuses on broader procedures, while Work Instruction software is more specific and task-oriented.

Hvordan adskiller det sig fra BPM-software?

Nu, hvor vi har forskellen mellem sop- og arbejdsinstruktionssoftware klar, undrer du dig måske over forskellen til Business Process Management (BPM)-software? Her er de vigtigste forskelle

 • Granularitet: SOP-software beskæftiger sig med specifikke, detaljerede instruktioner til opgaver, som en enkelt person udfører, mens BPM-software beskæftiger sig med processer på højt niveau, der involverer flere trin, medarbejderroller, afdelinger og systemer.
 • Automation: BPM software often includes workflow automation capabilities to streamline and enforce processes, whereas SOP software primarily focuses on documentation.
 • Omfanget af kontrol: SOP-software administreres typisk af de teams, der er ansvarlige for specifikke procedurer, mens BPM-software kan involvere tværfunktionelt samarbejde og styring.
 • Kompleksitet: BPM-software er mere velegnet til at styre komplekse processer på tværs af afdelinger, mens SOP-software er designet til enklere, opgavespecifikke procedurer.

Sammenfattende kan man sige, at selvom både SOP- og BPM-software bidrager til processtyring, tjener de forskellige formål og har forskellige niveauer af omfang og kompleksitet. SOP-software er skræddersyet til at oprette og administrere detaljerede arbejdsinstruktioner, mens BPM-software er gearet til at optimere og automatisere bredere forretningsprocesser.

👉 Recommendation: Get your business processes mapped and under proper governance before you buy any SOP software. Why? This ensures a stable foundation and ownership so you minimize overlapping efforts.

Som en af fædrene til moderne produktion engang udtrykte det:

“Hvis man ikke kan beskrive det, man laver, som en proces, så ved man ikke, hvad man laver.”

W. Edwards Deming

Nu håber jeg, at du har en bedre idé om, hvordan SOP-software passer ind, så lad os tage et kig på fordelene ved det. Forhåbentlig kan følgende liste hjælpe dig med at opbygge sagen internt.

Hvad er fordelene ved at bruge SOP-software?

Implementering af SOP-software (Standard Operating Procedure) i en virksomhed giver flere betydelige fordele, der fører til resultater, som kan have en positiv indvirkning på risiko, compliance og generel effektivitet. Her er nogle af de vigtigste forretningsfordele og de tilsvarende resultater, som du kan forvente af en succesfuld brug:

FordelHvad SOP-softwaren gør…Resultater, du kan forvente
1. StandardiseringMuliggør oprettelse og vedligeholdelse af ensartede procedurer på tværs af organisationenEnsartede processer, færre fejl og bedre kvalitet.
2. Overholdelse
Gør det lettere at overholde branchens regler og standarder ved at sikre dokumenterede procedurer.
Minimering af juridiske risici, bøder og revisionssucces.
3. TræningGiver en central platform til medarbejdernes træningsmaterialer, hvilket sikrer medarbejdernes kompetence.Hurtigere onboarding, kortere oplæringstid og forbedrede færdigheder
4. EffektivitetStrømliner processer, reducerer redundans og eliminerer gætterier i opgaveløsningen.Øget produktivitet, reducerede driftsomkostninger og hurtigere opgaveløsning.
5. AnsvarlighedTildeler ansvar og sporer opgaveløsning, hvilket fremmer ansvarlighedKlart ejerskab, bedre opgavesporing og færre overskredne deadlines.
6. RevisionssporOpretter en omfattende oversigt over revisioner og brug af procedurer til revisionsformål. Bevis for overholdelse, lettere revisioner og øget gennemsigtighed.
7. Kontinuerlig forbedringUnderstøtter feedbackindsamling og revisionsprocesser og fremmer løbende forbedringer.Tilpasning til skiftende forhold, øget innovation og bedre kundetilfredshed.
Forretningsfordele ved SOP-software

Kort sagt hjælper SOP-software virksomheder med at opnå disse håndgribelige resultater ved at fremme konsistens, effektivitet, compliance og løbende forbedringer. Det forbedrer ikke kun den daglige drift, men styrker også organisationens konkurrenceposition og evne til at tilpasse sig skiftende markedsvilkår.

Spørgsmålet er, hvordan du vælger software, der passer så godt til din virksomhed, at det giver dig så meget værdi. Det er emnet i næste afsnit.

Hvad skal man kigge efter i en SOP-software?

Leder du efter SOP-software, der er specifik for produktion, byggeri eller lægemidler? Så er der højt specialiserede løsninger med best practice-indhold, der overholder dit lands og din branches lovgivningsmæssige standarder osv. Disse ligger uden for rammerne af denne vejledning. Hvis du leder efter mere generelle løsninger, der kan passe til enhver branche, så tag et kig på disse seks nøgleområder og deres idéer til krav:

Så du bør være på udkig efter SOP-software, der…

#1 Dækker de rigtige huller i forklaringen af dine arbejdsmetoder

Hvis vi antager, at målet er at opnå standardiserede arbejdsmetoder gennem brug af digital SOP-software, så må målet være at kunne besvare følgende spørgsmål for hver procedure:

 • HVAD skal der gøres? – og hvad er det tilsigtede forretningsresultat?
 • HVORFOR skal det gøres på en bestemt måde? At starte med “hvorfor” er vigtigt for medarbejdernes motivation for at følge standarden – og deres evne til at udfordre den.
 • HVEM er ansvarlig for hver aktivitet? Som du måske har bemærket, bringer det at involvere flere mennesker os ud af SOP-softwarekategorien og ind i Business Process Management-kategorien.
 • HVORDAN bliver arbejdet udført? Det er her, vi kan komme ind på kategorien arbejdsinstruktionssoftware.

Så for at opsummere: Hvis vi leder efter standardiserede måder at arbejde på, er vi nødt til at dække både hvad, hvorfor, hvem og hvordan for hver arbejdsaktivitet.

Som vi beskrev i starten af denne guide, betyder det noget, om du allerede har arbejdsinstruktionssoftware eller BPM-software i brug i din virksomhed, som måske allerede dækker dele af dette:

Vi bruger allerede…Så bør du overveje…
Software til arbejdsinstruktionHvis det også kan bruges til at styre procedurer på højere niveauer?
BPM-softwareHvis processer kan linkes til SOP’er og arbejdsinstruktioner.
Både BPM- og arbejdsinstruktionssoftwareIntegrering af de to, så du måske slet ikke har brug for SOP-software
Strategier for implementering af software til understøttelse af standardiserede arbejdsmetoder.

👉 Recommendation: Find out if you already use work instruction and/or BPM software and what it does and doesn’t cover – including through standard integrations.

Relaterede krav, der skal med på din liste:

 • Integrationsmuligheder: Evnen til at integrere med andre systemer eller platforme for at forbinde procesdokumentation med andre aspekter af virksomheden, såsom uddannelse, kvalitetskontrol eller styring af kunderelationer.

#2 Passer perfekt til dit systemlandskab

De færreste digitale SOP-værktøjer vil blive taget i brug af brugerne, hvis de ikke passer til jeres kultur og systemlandskab. I denne tabel er der nogle vigtige overvejelser:

Vi bruger allerede…Så bør du overveje…
Microsoft Office 365Microsoft SOP-software – software, der integreres med Microsofts Graph API, så du kan oprette forbindelse til alle dine nuværende ressourcer.
SharePoint til filbibliotekerSharePoint SOP-software – software, der lader dig pege på filer i SharePoint.
Microsoft Teams til dagligt samarbejdeSOP-software, der er tæt integreret med Teams, så du kan forbinde kanaler med procedurer og måske vise ændringer til SOP’er i Teams.
Vores ERP til visning af arbejdsordrerSoftware, der forbinder hver arbejdsordre med den rigtige SOP.
Strategier til at sikre tilpasning til dit systemlandskab

Eksemplerne ovenfor er for virksomheder med en Microsoft tech stack. Det samme gælder naturligvis for virksomheder, der bruger Googles tech stack.

👉 Recommendation: Build your SOP software into your current tech stack so it doesn’t try to compete with employees’ daily tools.

Relaterede krav, der skal med på din liste:

#3 Gør overførsel af viden mere effektiv

Video-SOP-software er ved at blive en ting. Det skyldes, at det er mere effektivt at se video end at læse, når det handler om at fastholde viden. Teorien om læringspyramiden er baseret på forskning, der viser, at forskellige metoder til overførsel af viden fører til forskellige fastholdelsesprocenter for de studerende:

Læring Pyramide

Det gælder også, når det handler om at bruge standardprocedurer til at overføre viden om din virksomheds nødvendige arbejdsmetoder. Hvis du overvejer læringspyramiden, så spørg dig selv, hvad der betyder noget i din virksomhed. Kan den fremtidige SOP-software f.eks. facilitere mange værktøjer til vidensoverførsel?

Tekst og billeder kombineret?

Video og tale?

Online delingssessioner til demonstration?

Diskussion og kommentarer? (når SOP’erne ikke giver mening og skal forbedres)

Opgaver, der er forbundet med reel arbejdspraksis?

Lærlinge-lignende læring?

👉 Recommendation: Go for SOP software that closes gaps in your current knowledge transfer tool set.

Relaterede krav, der skal med på din liste:

 • Værktøjer til samarbejde: Funktioner, der gør det muligt for flere brugere at arbejde på dokumenter samtidigt, skrive kommentarer og give feedback.
 • Understøttelse af visuelt indhold: Mulighed for at inkludere billeder, diagrammer, flowcharts og videoer for at gøre procesforklaringerne mere tydelige.

Når alt kommer til alt, er det, der virkelig betyder noget, hvordan viden overføres, så vores SOP’er resulterer i den adfærd, vi ønsker at styre. Her er et eksempel på en dansk maskinoperatør, der forklarer, hvordan han bruger Gluu-appen:

#4 Tilpasser information til medarbejdernes roller og færdighedsniveauer

Hvis du skriver en SOP for designere, så de kan bogføre korrekt, skal den suppleres med klare og detaljerede arbejdsinstruktioner. Det samme gælder for SOP’er til revisorer, der skal designes i overensstemmelse med din SOP for anvendelse af din virksomheds brand. Min pointe er, at publikums roller og færdighedsniveauer betyder noget.

👉 Recommendation: Make sure that your future SOP software can include information about company roles and required skills and levels for working with each SOP.

Relaterede krav, der skal med på din liste:

 • Søgning og genfinding: En robust søgefunktion, der gør det muligt for brugerne hurtigt at finde og få adgang til specifikke dokumenter eller sektioner i dokumenter.
 • Brugertilladelser: Granulær kontrol over, hvem der kan se, redigere eller godkende dokumenter for at opretholde sikkerhed og compliance.

#5 Muliggør løbende læring og ændringer

Hvis du er i en meget reguleret branche eller i en branche, der sjældent ændrer sig, så er jeg sikker på, at dine SOP’er ikke behøver mange ændringer over tid. Men hvis du er i en anden situation, kan du regne med, at regelmæssige ændringer er normen.

Relaterede krav, der skal med på din liste:

 • Versionskontrol: Sikrer, at forskellige versioner af dokumenter spores og nemt kan sammenlignes eller gendannes.
 • Værktøjer til samarbejde: Funktioner, der gør det muligt for flere brugere at arbejde på dokumenter samtidigt, skrive kommentarer og give feedback.
 • User Permissions: Granular control over who can view, edit, or approve documents to maintain security and compliance.
 • Håndtering af arbejdsgange: Værktøjer til at definere, automatisere og spore godkendelsesworkflows for dokumentændringer.
 • Analyse og rapportering: Giver indsigt i dokumentbrug, ændringer over tid og brugerengagement for at understøtte procesoptimering.
 • Compliance-funktioner: Sikrer, at dokumenter overholder branchens regler og standarder, med mulighed for revisionsspor og compliance-rapportering.

Disse funktioner hjælper virksomheder med at dokumentere, kommunikere og vedligeholde deres måde at arbejde på effektivt, hvilket sikrer konsistens, compliance og evnen til at tilpasse sig skiftende krav.

Eksempler på SOP-softwarefunktioner

Below are two examples of SOP software features from Gluu’s BPM platform. This designed to combine everything needed for standard ways of working, namely process modelling, SOPs, work instructions, roles, documents, task management and change communications.

Gør instruktioner til genanvendelige komponenter

Markér en indholdsmarkering for at gøre den til en komponent, der kan genbruges af andre.

Brug video og billeder

Upload billeder eller integrer videoer fra enhver kilde og vis på web eller mobil.

Vi håber, at dette har inspireret dig til, hvordan du kan fokusere din søgning efter software til standardprocedurer. Det, der er tilbage nu, er at komme i gang. Vi afslutter denne guide med en opsummering af de typiske trin:

Sådan laver du en ordentlig sammenligning af SOP-software

Her er en liste over typiske trin til at foretage en ordentlig evaluering for at finde de bedste SOP-softwareleverandører:

 1. Definer kravene: Start med at liste din organisations behov og mål.
 2. Forskning i løsninger: Udarbejd en liste over tilgængelige SOP-softwareløsninger.
 3. Indledende screening: Fjern de muligheder, der ikke opfylder dine grundlæggende behov.
 4. Anmod om information: Kontakt udbydere for at få demoer og dokumentation.
 5. Evaluer funktioner: Sammenlign dokumenthåndtering, samarbejde, compliance og meget mere.
 6. Brugergrænseflade: Vurder brugervenlighed og intuitivitet.
 7. Integration og skalerbarhed: Tjek for systemintegration og skalerbarhed.
 8. Compliance og sikkerhed: Sørg for overholdelse af branchens regler og datasikkerhed.
 9. Support og uddannelse: Spørg om kundesupport og træning.
 10. Omkostningsanalyse: Beregn de samlede ejeromkostninger.
 11. Feedback fra brugerne: Søg input fra potentielle brugere.
 12. Leverandørens omdømme: Undersøg leverandørens track record.
 13. Demo og afprøvning: Anmod om live-demoer eller afprøvninger.
 14. Træf en beslutning: Rangér løsninger baseret på overensstemmelse med kravene.
 15. Pilot-implementering: Test den valgte løsning i mindre skala.
 16. Færdiggør kontrakter: Forhandl og færdiggør kontrakten med den valgte leverandør.

Konklusioner

So to conclude this guide you should focus on the big picture ‘fit for purpose’ or ‘real world business fit’, rather than listing category specific details. These can wait until you’re sure that you are actually looking for SOP software, and not software to plug holes in your current setup, work instruction software or BPM software.

Hvis du ender med at købe software fra den forkerte kategori, så er det ligegyldigt, om du køber markedslederen. Det fører måske ikke til standardiserede måder at arbejde på i din virksomhed.

Vi håber, at du har fundet denne guide nyttig! For at hjælpe dig med at tage det næste skridt er her en skabelon, som du måske vil bruge:

Gratis SOP-skabelon til valg af software

Vi har fået en erfaren indkøbschef til at lave en omfattende udvælgelsesguide i Word. Den dækker de bedste
praksisområder for:

I Innovation og design

M Ledelse og økonomi

P Ydeevne og drift

A Sikkerhed og kontinuitet

C Omkostninger

T Gennemsigtighed og etik

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er SOP-software?

SOP-software administrerer standardiserede procedurer i en virksomhed og sikrer ensartethed og overholdelse. Den dokumenterer trinvise instruktioner til processer i brancher som sundhedspleje, produktion og kvalitetskontrol.

Hvad er fordelene ved SOP-software?

SOP-software strømliner driften ved at give standardiserede procedurer, øge ensartetheden, reducere fejl, sikre overholdelse af regler og forbedre medarbejderuddannelsen. Det øger effektiviteten, kvaliteten og sikkerheden, samtidig med at det letter audits og tilpasningsevnen til skiftende forretningsbehov.

Hvad er forskellen mellem SOP og software til arbejdsinstruktioner?

SOP-software fokuserer på at dokumentere og administrere standardiserede procedurer for brede processer, hvilket sikrer konsistens og overholdelse på tværs af en organisation. I modsætning hertil er arbejdsinstruktionssoftware opgavespecifik og tilbyder detaljeret vejledning til specifikke jobopgaver, ofte med visuelle hjælpemidler, og bruges ofte i produktion og vedligeholdelse til præcis opgaveudførelse.

Hvad skal man kigge efter i en SOP-software?

1 Dækker de rigtige huller i forklaringen af dine arbejdsmetoder
2 Passer perfekt til dit systemlandskab
3 Gør overførsel af viden mere effektiv
4 Tilpasser information til medarbejdernes roller og færdighedsniveauer
5 Muliggør løbende læring og ændringer

Søren Pommer

Recent Posts

2024 Køreplan for produkter: Hvad planlægger vi?

https://www.youtube.com/watch?v=BbxA9mCWXeA Vær med fredag den 23. februar kl. 14:00 CET Gluu leverer Business Process Management…

2 måneder ago

Fire gode eksempler på procesforbedring (til at lære af)

Oplev fire overbevisende eksempler på procesforbedringer, der giver værdifuld indsigt og erfaringer, som man kan…

2 måneder ago

Lean procesforbedring: Fjernelse af spild

Lær, hvordan du strømliner din virksomheds drift og forbedrer effektiviteten med lean procesforbedringsteknikker.

2 måneder ago

Trin i procesforbedringsprocessen: En introduktion

Find de vigtigste trin til at forbedre din virksomheds effektivitet med vores omfattende guide til…

2 måneder ago

PDCA-cyklussen: Hvorfor og hvordan den kan hjælpe med procesforbedring

Opdag, hvordan PDCA-cyklussen kan revolutionere din tilgang til procesforbedring.

2 måneder ago

De 5 bedste metoder til procesforbedring: Fordele og ulemper

Opdag de 5 bedste procesforbedringsmetoder, og afvej deres fordele og ulemper for at strømline din…

2 måneder ago