Gluu

Business Process Management Ordbog

Hvad er en Standard Operating Procedure?

En Standard Operating Procedure (SOP) er et detaljeret, skriftligt sæt instruktioner, der skitserer de trin og aktiviteter, der er involveret i en bestemt proces eller opgave. Det primære formål med SOP’er er at sikre ensartethed, kvalitet og effektivitet i udførelsen af rutineopgaver i en organisation.


Denne ordbogsside giver en grundlæggende forståelse af Standard Operating Procedures og tilbyder links til ressourcer til yderligere udforskning og læring.

Nøgleelementer i en SOP:

Betydningen af SOP’er:

Standardprocedurer er grundlæggende dokumenter, der bidrager til en smidig og ensartet udførelse af opgaver i en organisation. Ved at give klare retningslinjer forbedrer SOP’er effektivitet, kvalitet og overholdelse af etablerede standarder.

Yderligere ressourcer i SOP:


Læs mere om forskellige termer inden for procesforbedring i vores BPM-ordliste.