Gluu

Business Process Management Ordbog

Måling af procesydelse

Process Performance Measurement er den formelle, planlagte overvågning af procesudførelse og sporing af resultater for at bestemme processens effektivitet. Denne praksis indebærer at definere og bruge key performance indicators (KPI’er) til at vurdere, hvor godt en proces fungerer, identificere områder, der kan forbedres, og sikre, at den stemmer overens med organisationens mål. Måling af procesperformance er en afgørende komponent i Business Process Management (BPM) og er en integreret del af at opnå operational excellence.


Forståelse af måling af procesperformance

Definition: PPM er et afgørende aspekt af Business Process Management (BPM), der involverer formel og planlagt overvågning af procesudførelsen. Det omfatter systematisk sporing af resultater for at vurdere effektiviteten af en given proces.

Nøgleaspekter af måling af procesydelse

1. Indflydelse på beslutningstagning: De oplysninger, der stammer fra måling af procesydelse, tjener som grundlag for informeret beslutningstagning. Organisationer bruger disse data til at forbedre eksisterende processer, udfase forældede processer eller indføre nye processer, der er tilpasset de strategiske mål.

2. Omfattende emner om måling: Dette dækker forskellige vigtige emner, herunder definition af vigtige procespræstationsmålinger, forståelse af vigtigheden og fordelene ved præstationsmåling og metoder til overvågning og kontrol af driften.

3. Tilpasning til strategiske mål: Et kritisk fokus er at tilpasse forretningsprocesser til virksomhedens præstationer for at sikre overensstemmelse med overordnede strategiske mål. Denne tilpasning forbedrer den samlede organisatoriske effektivitet.

4. Hvad skal man måle? At afgøre, hvilke aspekter der skal måles, er en central overvejelse i præstationsmåling. Det indebærer at identificere vigtige præstationsindikatorer (KPI’er), der giver meningsfuld indsigt i sundheden og effektiviteten af de processer, der evalueres.

5. Målemetoder: Den metode, der anvendes til måling, er afgørende. Denne metode udforsker forskellige målemetoder og udnytter værktøjer som modellering og simulering til at opnå en omfattende forståelse af procesdynamikken.

6. Beslutningsstøtte: Procesejere og -ledere får værdifuld beslutningsstøtte fra den indsigt, de har fået gennem den målte performance. Denne støtte hjælper med at forfine strategier, optimere processer og sikre løbende forbedringer.

7. Overvejelser for succes: Succes indebærer omhyggelige overvejelser. Organisationer skal tage højde for forretningsprocessernes dynamiske natur, tilpasningsevne til forandringer og en forpligtelse til løbende forbedringer.

Yderligere ressourcer og vurderingsværktøjer:


Læs mere om forskellige termer inden for procesforbedring i vores BPM-ordliste.