Gluu

Business Process Management Ordbog

Hvad er KANBAN?

Kanban er en visuel projektstyringsmetode, der stammer fra Toyota Production System. Det er afledt af de japanske ord “kan” (visuel) og “ban” (kort) og udnytter visuelle signaler til at styre arbejdsgange og optimere effektiviteten.


Nøglebegreber i KANBAN:

Visuel ledelse: Lægger vægt på at visualisere arbejdet på en tavle, som regel opdelt i kolonner, der repræsenterer forskellige stadier af en proces. Kort eller sticky notes repræsenterer opgaver og giver et klart overblik over arbejdets status.

Pull-system: I et Kanban-system trækkes arbejdet kun, når der er kapacitet til det, hvilket forhindrer overbelastning og sikrer et stabilt workflow. Dette står i kontrast til push-systemer, der tvinger arbejde ind i processen uanset kapacitet.

Begrænsning af igangværende arbejde (WIP): Det sætter WIP-grænser for hvert trin, forhindrer flaskehalse og fremmer et jævnt, kontinuerligt flow. Denne begrænsning tilskynder teams til at afslutte opgaver, før de påtager sig nye.

Ansøgning:

Kontinuerlig levering: Det fremmer en kontinuerlig leverancemodel, der gør det muligt for teams at frigive små trin regelmæssigt. Det gør det muligt at reagere hurtigere på ændringer og have en mere adaptiv tilgang til projektledelse.

Kaizen (kontinuerlig forbedring): En integreret del af Kanban er forpligtelsen til løbende forbedringer. Teams gennemgår regelmæssigt processer, identificerer flaskehalse og foretager trinvise justeringer for at øge effektiviteten.

Hvad er fordelene?

Fleksibilitet: Giver fleksibilitet til at tilpasse sig skiftende prioriteter. Dens visuelle karakter gør det muligt for teams hurtigt at identificere og løse problemer, hvilket sikrer et responsivt og dynamisk workflow.

Effektivitet og produktivitet: Ved at visualisere arbejdet og begrænse WIP reducerer denne metode tomgangstid og flaskehalse, hvilket resulterer i øget effektivitet og generel produktivitet.

Hvornår skal man bruge KANBAN?

Variabilitet i arbejdsbyrden: Denne metode er især effektiv i situationer, hvor arbejdsbyrden varierer, da den tager højde for ændringer uden at forstyrre arbejdsgangen. Det er ideelt til projekter med uforudsigelige opgaver eller skiftende prioriteter.

Fokus på løbende forbedringer: Teams, der søger en metode, der tilskynder til en kultur med løbende forbedringer, finder Kanban velegnet til deres behov.

Yderligere ressourcer i KANBAN:


Læs mere om forskellige termer inden for procesforbedring i vores BPM-ordliste.