Gluu

Business Process Management Ordbog

Hvad er forretningsproces modenhed?

Forretningsprocessens modenhed er en indikation af, hvor tæt en udviklingsproces er på kontinuerlig forbedring.

Før du begynder analyseprocessen, er det vigtigt at forstå organisationens modenhed i forhold til forretningen Process modenhed skala, der er defineret i kapitlet “Enterprise Process Management (kapitel 9) i CBOK . Forståelse af organisationens modenhed i processtyring hjælper med at definere niveauet for analyse forberedelse nødvendig.

En organisation, der er relativt ny med tanken om processtyring, har først brug for at blive orienteret om begreberne processtyring, der er beskrevet i CBOK . De bliver nødt til at forstå formålet med processtyring og de fordele, det vil medføre give den organisation. Alternativt kan en organisation, der allerede forvalter sin forretning efter proces kender fordelene og skal blot analysere en proces .


Bedøm din organisations procesmodenhed

Der er fem niveauer af procesmodenhed fra niveau 1 (minimal modenhed) til niveau 5 (peak modenhed). Der er også niveau 0, hvilket indikerer, at proceskortlægning ikke er startet for denne aktivitet.

Yderligere ressourcer:


Læs mere om forskellige termer inden for procesforbedring i vores BPM-ordliste.