Gluu

Business Process Management Ordbog

Hvad er ‘hand-offs’ i forretningsprocesser?

Business Process Hand-off refererer til de kritiske øjeblikke i kommunikationen mellem teams eller enkeltpersoner, når information eller processer overføres fra en part til en anden inden for rammerne af en forretningsproces.

I dynamikken i en forretningsproces betegner det det punkt, hvor ansvaret for en bestemt opgave problemfrit overgår fra en person til en anden. Denne overgang er afgørende og samtidig det mest sårbare punkt i processen. Der opstår ofte udfordringer i løbet af denne proces, som kan føre til svigt i kommunikation og teamwork.


Nøglekarakteristika for overdragelse af forretningsprocesser

 1. Sårbarhedens øjeblik:
  • Repræsenterer et kritisk punkt, hvor processer er modtagelige for fejl og fejlkommunikation. At identificere og håndtere potentielle faldgruber i denne fase er afgørende for, at processen kan fortsætte gnidningsløst.
 2. Fælles kilde til problemer:
  • Udfordringer relateret til dårlig kommunikation eller teamwork opstår ofte under overleveringer. Hvis man erkender og afbøder disse problemer, kan man forbedre den overordnede effektivitet i forretningsprocesserne betydeligt.

Optimering af overdragelse af forretningsprocesser

Vellykket håndtering af overleveringer giver mulighed for subtile, men virkningsfulde forbedringer af forretningsprocesser. For at sikre effektive overdragelser skal man overholde nogle nøgleelementer:

 1. Sæt klare forventninger:
  • En klar definition af roller, ansvar og forventninger er afgørende for en vellykket overdragelse. Denne klarhed mindsker risikoen for misforståelser og sikrer en problemfri overgang.
 2. Kommuniker effektivt:
  • Robust kommunikation er altafgørende under overdragelser. Etablering af effektive kommunikationskanaler og -metoder hjælper med at formidle kritisk information præcist og rettidigt.
 3. Undgå antagelser:
  • Antagelser kan føre til misforståelser og fejl. Hvis man aktivt undgår antagelser og fremmer en kultur, hvor man søger afklaring, bliver overleveringen mere gnidningsfri.
 4. Afklar tvivlsspørgsmål:
  • Opmuntring til en åben dialog om spørgsmål og afklaringer reducerer tvetydighed. Teammedlemmerne skal føle sig bemyndigede til at søge og give afklaring under overleveringer.

Udfordringer i håndtering af overdragelse

På trods af potentialet for optimering giver det ofte udfordringer, der viser sig at være indviklede at løse. At overvinde disse udfordringer kræver en proaktiv tilgang, løbende evaluering og en forpligtelse til at forfine processerne for at opnå vedvarende effektivitet og succes.

I bund og grund er dygtig håndtering af overlevering af forretningsprocesser afgørende for effektiviteten og succesen af enhver proces. Ved at anerkende de sårbarheder, der er forbundet med disse overgange, og håndtere dem gennem klar kommunikation og proaktive foranstaltninger, lægger man grunden til en problemfri forretningsdrift.


Yderligere ressourcer:


Læs mere om forskellige termer inden for procesforbedring i vores BPM-ordliste.