Gluu

work of bulow managemenet

PARTNER SAG

Bülow Management A/S: Gluu skaber vækst og gør vores rådgivning endnu mere helhedsorienteret

Med procesplatformen Gluu har
Bülow Management A/S
øget sin omsætning indenfor procesarbejde og arbejder nu endnu mere helhedsorienteret med at hjælpe sine kunder til at blive mere effektive.

Alle de gode tanker under en proceskortlægning kan med Gluu nu fuldt integreres helt ud til den enkelte medarbejder, således at  “best practice” altid bliver fulgt. Samtidig foregår arbejdet med processerne nu ude hos kunden, hvilket skaber nye muligheder for kommende systemkonsulenter hos Bülow Management A/S.

Hvordan kan man som rådgiver sikre, at ens rådgivning er fuldt integreret i kundens drift, når rådgivningsarbejdet slutter?  

Den udfordring stod Bülow Management A/S overfor bl.a. i deres arbejde med ledelsesrådgivning i byggebranchen. Byggebranchen er presset på prisen. Der skal således ikke mere end et par projekter til med store omarbejder til at ødelægge et års bundlinje.  

Sammen med nøglemedarbejdere kortlægger og strømliner Bülow derfor hele kundens tilbuds- og enterpriseforløb. Men en ting er at gøre processen klar og have alle instruktioner og faste opgaver på plads. Noget andet er at sikre, at den sættes i drift hos kunden. 

“Det har tidligere været en af de helt store udfordringer,” siger Jan Wittrup, CEO hos Bülow Management A/S, der hjælper virskomheder til at sikre en effektiv sammenhæng mellem strategi, ledelse, medarbejdere, processer og resultater. 

De gode tanker forblev på flowchartet 

“Vi kunne konstatere, at når vi havde gennemført en grundig proceskortlægningsfase, så skabte det en helt enorm indsigt i processerne, og det gav virksomheden meget lyst til at arbejde efter de nye processer. Men det blev ved tanken. De gode processer endte som flotte flowcharts ude i lokalerne på byggepladsen, og så skete der ikke så meget mere, fordi det hele skulle bæres igennem manuelt i form af papirdokumenter,”

siger Jan Wittrup.  

Derfor var der reelt kun ét valg, da Bülow Management A/S blev præsenteret for procesplatformen Gluu. Ikke bare gør Gluu det lettere at skitsere alle processer og rolleejere og skabe et ledelsesmæssigt overblik. Det betyder også, at projektet er fuldt integrereret i kundens drift, når rådgivningsarbejdet slutter.  

Med Gluu som digitalt værktøj kan Bülow og kunden således sikre, at ‘best practice’ bliver udført til punkt og prikke hver gang – ikke bare i tilbudsfasen, men også ude på byggepladsen,hvor  instruktionerne og opgaverne kan tjekkes af via en app på mobiltelefonen. Jan Wittrup siger:

“Ved at processerne bliver lagt ud på iPads, tablets og smartphones gør det, at du som medarbejder kun kan benytte den bærende standard. Det er særdeles effektivt, og jeg har kun mødt de naturlige forandringsmæssige pædagogiske barrierer for at tage det i brug. Det gør det meget let for virksomheden dynamisk, enkelt og tilgængeligt at følge med i, at alle processer bliver fulgt til punkt og prikke.”

Hurtigere arbejde skaber udfordringer

Gluu har dog også skabt udfordringer for Bülow Management A/S: “Vi lever jo i bund og grund af at rådgive og levere-f.eks  . på at skulle proceskortlægge. Men eftersom al arbejdet går væsentligt hurtigere med Gluu, er det også blevet meget billigere for vores kunder. Derfor skal vi også levere mere end tidligere for at skabe nok volumen.” 
 
Den udfordring er der til gengæld råd for:Eftersom Gluu er så tilgængeligt, visualiserbart og billigt oplever vi nu, at selv ganske små virksomheder velbegrundet kaster sig ud i at proceskortlægge. Samtidig kortlægger store virksomheder langt flere processer end tidligere, fordi det er blevet så overskueligt og eksekverbart. Og sidst – men ikke mindst – oplever vi, at vores kunder anbefaler andre i branchen at gøre brug af Gluu og af vores processer. Det er selvfølgelig den bedste indikator for, at vi og Gluu virkelig gør en forskel,” siger Jan Wittrup.

Ændrede krav til kommende medarbejdere

Digitaliseringen ændrer også på rekrutteringen: “Vi har tidligere primært gået efter strategi- og ledelseskonsulenter, fordi det er det, vores kunder har efterspurgt. Men når vi nu skal skalere op til næste år – bl.a. på grund af Gluu – går vi nu efter systemkonsulenter – gerne med en finansiel eller it-baggrund, som kan supplere vores strategiske kompetencer,” siger Jan Wittrup. 

 Dette er allerede sket her i sommer. 
 
Rekrutteringsprocessen har desuden fået en positiv sideeffekt med Gluu:

“En væsentlig forudsætning for, at jeg i fremtiden kan rekruttere kandidater med tunge rådgiverkompetencer, er at jeg er i stand til at tilbyde digitaliseringsværktøjer. Tidligere var arbejdet en administrativ, tung proces, hvor man skulle hjem og skrive en lang række interviews ud. Nu foregår det hele ude hos kunden i dag, og det er langt mere spændende og videnskrævende.”

Opgaverne bliver således løst hurtigere, og samtidig gør Gluu det lettere for Bülow Management A/S det lettere at arbejde sådan, som Jan Wittrup helst ønsker det: Virksomheder skal betragtes som en helhed, hvor kompetencer, kultur og ledelse hænger sammen med processerne. Med et værktøj som Gluu er det nu langt lettere for mig at levere den samlede pakke ind i virksomhederne. Og det er blevet langt mere tilgængeligt og billigt for kunden på alle niveauer at arbejde med og integrere processerne i det daglige arbejde.”

Bülows ledelsesteam