Gluu

Intro to Gluu's Enterprise Services How you scale BPM to business users Banner

Gluu Blog / Gluu nyheder

Introduktion til Gluus Enterprise Services: Sådan skalerer du BPM til forretningsbrugere

Louie A
By
Last updated on 15/07/2024

Forretningsprocesser er kun relevante, hvis de repræsenterer, hvordan mennesker arbejder. Det betyder, at man skal involvere forretningsbrugerne tæt og i stor skala.

I dette webinar vil vi introducere Gluus tjenester til at hjælpe Process Excellence Teams i organisationer med mere end 500 ansatte med at få succes (hvor andre har fejlet).

Deltag i dette webinar for at forstå:
– de forskellige procesmodenhedsniveauer.
– funktioner til at håndtere store mængder af brugere.
– tjenester til at træne og hjælpe PEX-teams.
– almindelige fejl og faldgruber.

Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål.
Vi glæder os til at se dig!

Se det nu! (på engelsk) Eller læs de vigtigste pointer nedenfor ⬇️

Nøglepunkter og takeaways fra webinaret:

Dette webinar gav et indgående indblik i Gluus tilgang til skalering af Business Process Management (BPM) i store organisationer. Nøglepunkterne og det, man tager med sig, omfatter

 1. Behov for metode og værktøj: Oplægsholderne understregede vigtigheden af at have både en metode og værktøjer til at skalere BPM effektivt. De brugte analogien med at bruge en hammer og et søm til at hænge et billede op i forhold til at bruge en sømpistol til et større projekt som at sætte et hegn op for at illustrere forskellen på de værktøjer, der er nødvendige for at skalere BPM i store organisationer.
 2. Niveauer for procesmodenhed: Webinaret beskrev forskellige procesmodenhedsniveauer og forklarede, hvordan organisationer skal bevæge sig gennem disse niveauer for at opnå en procesdrevet organisation. Disse niveauer er:
  • Standardprocesser: Etablering af en fælles forståelse og fundament for BPM.
  • Fælles processer: Involvering af den bredere organisation og decentralisering af procesejerskab.
  • Eksekverede processer: Indlejring af processer i den daglige drift og sikring af, at de udføres efter hensigten.
  • Procesdrevet organisation: Opnåelse af en organisation, hvor processer er centrale for driften, og hvor forbedringer sker løbende.
 3. Udfordringer ved implementering af BPM: Oplægsholderne diskuterede almindelige faldgruber i BPM-arbejdet, såsom manglende ledelsesopbakning og -tilpasning og manglende inddragelse af den bredere organisation. De understregede vigtigheden af at afstemme forventninger og involvere procesejere og fageksperter i BPM-rejsen.
 4. Værktøjer og funktioner til BPM-succes: Webinaret fremhævede Gluus værktøjer og funktioner, der letter BPM, herunder proceskortlægningsværktøjer, funktioner til brugerengagement og muligheden for at udføre processer gennem opgaver og cases. Den nævnte også virksomhedstjenester som Active Directory-integration til brugeradministration.
 5. Betydningen af en skalerbar tilgang: Et hovedtema var behovet for en skalerbar tilgang til BPM, som involverer hele organisationen i stedet for at være begrænset til et “process excellence”-team. Denne tilgang sikrer, at processerne er opdaterede, relevante og ejet af dem, der bruger dem, og fremmer dermed en kultur med løbende forbedringer.
 6. Kundens succesrejse: Det sidste segment af webinaret dækkede Gluus kundesuccesrejse, som tilbyder løbende support til organisationer på forskellige stadier af deres BPM-modenhed. Det omfatter regelmæssige opfølgninger, strategiske møder og hjælp til at udvikle sig til en procesdrevet organisation.

Sammenfattende understregede webinaret, at skalering af BPM i store organisationer kræver en metodisk tilgang, de rigtige værktøjer, engagement på tværs af organisationen og løbende support. Ved at navigere gennem niveauerne af procesmodenhed og undgå almindelige faldgruber kan organisationer opbygge et solidt fundament for procesekspertise og løbende forbedringer.

Måske har du også lyst til at læse...