Gluu

Business Process Management Ordbog

Hvad er procesarkitektur?

Udtrykket procesarkitektur eller proceshierarkier beskriver en proces eller et processystem.

Procesarkitektur refererer til det hierarkiske design af processer og systemer, der anvendes til at omdanne input til output. Udtrykket kan anvendes på computing, de processer, virksomheder foretager, og projektledelse for blot at nævne nogle få. Faktisk kan den beskrive enhver proces eller et system af processer.


Et processystem er kulminationen på mange processer, der arbejder sammen. For eksempel dækker komplekse processer mange processer, som kompliceret strikker sammen, som igen er bygget på af endnu flere processer. Når forretningsprocesser bliver så komplicerede og indviklede, er det nødvendigt at organisere disse i et hierarki.

Derfor er procesarkitektur, der organiserer disse hierarkiske design, af største betydning.

Hvad gør en procesarkitekt?

Det er her procesarkitekten kommer ind. De er ansvarlige for at producere et proceskort, manipulere det, kritisere det og beslutte, hvilke teknikker og værktøjer der skal implementeres fremad.

En forretningsprocesmodel skal passe til organisationernes mindstekrav for at være klar til automatisering. Som et eksempel er disse forudsætninger for IBM:

Derfor er det procesarkitekternes rolle at opfylde kravene og søge at foretage forbedringer efter den indledende kortlægning.

Yderligere ressourcer til Procesarkitektur:


Læs mere om forskellige termer inden for procesforbedring i vores BPM-ordliste.