Gluu

Gluu Blog / Perspektiv

Gennemsigtighed er det nye sort

Søren Pommer
By
Last updated on 10/04/2024

I sidste uge deltog vi i Rebuild21-konferencen her i København. Temaet var “genopbygning af virksomheder til det 21. århundrede”. Dette appellerede meget til os, da der helt sikkert er behov for genopbygning. Hvordan vi opbygger mere bæredygtige virksomheder, hvordan vi finder en klarere følelse af formål, og hvordan de måder, vi arbejder sammen på, kan genopbygges.

For mig var den vigtigste takeaway fra konferencen begrebet gennemsigtighed. Behovet for dette syntes at være et underliggende tema i de fleste af samtalerne og sessionerne. Den vestlige verden og Skandinavien i særdeleshed er ikke ligefrem Nordkorea, når det kommer til gennemsigtighed, men vi kan stadig gøre meget, meget mere. Jeg kan tænke på mange udtryk for gennemsigtighed (og behovet for det) …

  • Åben og frit flydende information generelt (som forfægtet af Google, WikiLeaks og utallige andre.)
  • “Whistleblowers”, hvor flere og flere virksomheder etablerer processer til bekæmpelse af svig.
  • Ansvarlighed i forsyningskæder. Her i Danmark har vi for nylig haft nogle pinlige sager fra store tøjmærker, der sendte tøj med giftigt indhold. Deres kvalitetskontrol virkede ikke.
  • Open book-ordninger, hvor partnere samarbejder om at spare omkostninger i stedet for at føre “armslængdeforhandlinger”.
  • Finansiel rapportering, der omfatter rapporteringsmålinger om medarbejdertilfredshed, miljøpåvirkning og så videre.
  • At være åben og ansvarlig i vores organisationer. Deling af erfaringer fra de fejl, vi alle laver.

Hvad forhindrer os i at nå højere niveauer af gennemsigtighed? Jeg tror, det har at gøre med tillid, mod og magt. Hos Gluu arbejder vi med at øge gennemsigtigheden for at hjælpe organisationer med at ændre sig. Så hvordan bliver tillid, mod og magt vejspærringer i organisationer?

Tillid

I et miljø med lav tillid vil mange mennesker gemme sig bag buzzwords, retorik og prangende præsentationer. Det vil handle om at holde op med at se ud. Den fremherskende tankegang er noget i retning af dette: “Det kan skade min position, hvis jeg siger, hvad jeg virkelig tænker og føler.” Du har bare ikke lyst til at rejse dig for at tale, hvis du ikke fuldt ud stoler på dine ledere og kolleger. Sådanne miljøer med lav tillid fører til, at problemer og ideer undertrykkes. Det dræber også enhver iværksætterånd. Det gør forandring meget sværere, da hvem ønsker at komme ind på ukendt territorium med mennesker, de ikke stoler på? Dette er sandsynligvis grunden til, at US Marine Corps aldrig efterlader nogen soldater. Tillid opbygger moral.

Mod

Hvis et miljø af tillid giver platformen for forandring, kræves der mod til at handle. Hvis du føler, at nogen har din ryg, når du er mere tilbøjelig til at føle dig modig. Selv organisationer med høj grad af tillid har brug for modige individer til at udfordre konventionel tænkning og tale åbent om problemer. Dette bringer mig til begrebet magt.

Magt

Modige mennesker når ofte magtpositioner. De lader op og griber initiativet. Selvom dette hjælper organisationer med at forme deres miljøer og komme ind på nye markeder, fortrænger det også initiativet. Hvad hvis magthaverne tager fejl? Det er de nogle gange. I et miljø med lav tillid mangler folk modet til at udfordre deres ledere. Dette stopper fremskridtet, da alle graver ind og forsvarer deres positioner.

Hindringer for gennemsigtighed

Kun den modige leder kan øge gennemsigtigheden i hele organisationen og bryde igennem et dødvande af lav tillid, manglende mod og silotænkning. Hvordan? Digitale værktøjer kan hjælpe med at gøre de daglige diskussioner mere fælles og åbne. Færre lukkede møder, hvor kun ledere tager ordet. At få udfordringerne – uanset hvor små – til at dukke op i online diskussioner vil vise folk, at andre også er i tvivl, kæmper og begår fejl. Når der skabes ny “koalition af villige” former og praksisfællesskaber, vil tilliden øges. Magt vil strømme til de mennesker, der udtrykker, hvad andre tænker. Dette vil tilskynde dem til at handle.

Så for mig er gennemsigtighed det, der hjælper mig med at adskille de rådne æbler fra dem, der er værd at spise. Det udfordrer mig, og det udfordrer folk omkring mig. Det bringer os tættere på et ægte meritokrati. Kun folk med skjulte motiver og dagsordener kan ikke lide gennemsigtighed …

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan er det lige, at Rebuild21-konferencen sigter mod at lette genopbygningen af institutioner til det 21. århundrede?

Rebuild21-konferencen er primært fokuseret på at skabe et rum, hvor dialog, samarbejde og innovativ tænkning kan blomstre for at hjælpe med genopbygningen af det 21. århundredes institutioner. Ved at introducere transformative ideer, diskutere udfordringer og præsentere potentielle løsninger håber konferencen at udstyre deltagerne med nye perspektiver og værktøjer.

Hvilke specifikke disruptive teknologier blev diskuteret under Rebuild21-konferencen?

Med hensyn til disruptive teknologier nævner blogindlægget, selvom det ikke beskriver specifikke teknologier, at de var et vigtigt emne på konferencen. Da disruptive teknologier ofte refererer til fremskridt, der fundamentalt ændrer den måde, hvorpå virksomheder, industrier eller markeder fungerer, er det sandsynligt, at tidens hotte trends som kunstig intelligens, blockchain og augmented/virtual reality blandt andet blev diskuteret.

Kan du give mere indsigt i læren fra udøverne på Rebuild21? Hvordan kan en virksomhed anvende disse læresætninger i deres egen drift?

Hvad angår undervisningen fra praktikere hos Rebuild21, giver blogindlægget et overblik, men går ikke i dybden med detaljerne. Men deltagernes erfaringer og råd drejede sig sandsynligvis om at omfavne innovation og transformativ forretningspraksis. Hvis man vil anvende denne lære i sin virksomhed, er det vigtigt at fremme en kultur med åbenhed over for forandring, tilpasningsevne og konstant læring, hvor nye ideer omsættes til handlingsorienterede strategier i overensstemmelse med virksomhedens vision og mål. Det ultimative udbytte er vigtigheden af ikke bare at reagere på forandringer, men at forudse og drive dem for at holde sig foran i konkurrencen.

Måske har du også lyst til at læse...