Gluu

Konceptillustration til organisation: opgaver, 5S Lean, kontroller, processer

INDKØB

Strømlin din indkøbsorganisation

Gluu leverer et gennemprøvet værktøjssæt af proces, skabeloner og analyser til kategorichefer og sikrer en smidig eksekvering fra krav til implementering. 

[button type=”primary” size=”lg” link=”https://secure.gluu.biz/#/signup/sourcing”] Få adgang til Sourcing-værktøjssættet [/button]

BEDSTE PRAKSIS

Lad alle følge bedste praksis

Ved at tilpasse din indkøbsproces til organisationen kan sourcing implementere leverandører og forbedre sourcing-KPI’er hurtigere end nogensinde før.

Fjern flaskehalse
Sørg for, at organisationen ved hvad og hvordan.

Knyt aktiviteter til roller
Hold den enkeltes ansvar opdateret helt automatisk.

Afprøvet og testet
Brug et gennemprøvet sæt sourcingprocesser fra begyndelsen.

Genbrug aktiviteter på tværs
Foretag genanvendelige flows og aktiviteter, og undgå dobbeltarbejde.

Sørg for resultater
En veldefineret proces kan hjælpe uerfarne kategoriledere med at levere resultater.

Styre rettigheder per proces
Uddeleger procesejerskab til de rette personer.

Klassens bedste værktøjssæt
Hvert trin i processen omfatter analyseretningslinjer, arbejdsgange og skabeloner.

Revisionsspor
Forbedre sikkerheden og lette revisionen.

ARBEJDSINSTRUKTIONER

Klassens bedste værktøjssæt til kategoristyring

Brug vores sourcingproces, så du kan bruge det rigtige værktøj på det rigtige tidspunkt.
Fritid til at forbedre forhandlingsteknikker, besparelser og kontraktdækning.

KONTROL FRA START TIL SLUT

Gå til processen,
ikke manden

Få overblik over alle active sourcing cases uden at spilde tid på opfølgningsmøder.
At holde øje med fremskridtene og fjerne vejspærringer er afgørende for sourcingstyring.

Mål gennemløbstid
Forstå og forbedre gennemløbstiden for dine sourcingsager.

Alle holder sig opdateret
Nye sourcing cases vil være baseret på bedste og opdaterede praksis.

Bevar kategorividen
Vær mindre sårbar over for ændringer ved at holde kategorividen inden for processen

Ægte sourcing excellence
Sourcingprocesser opdateret af erfaring holder sourcing foran spillet.

OPRETHOLD BEDSTE PRAKSIS

Alle processer skal revideres for at være på forkant

Alle virksomheder udvikler sig over tid. Det samme bør dine sourcingprocesser.
Kommentarer fra kategorichefer til procesejeren sikrer, at sourcingprocessen løbende opdateres og passer til organisationen.