Gluu

Business Process Management Ordbog

Hvad er PDCA-cyklussen?

Dr. W. Edwards Deming, der ofte betragtes som faderen til moderne kvalitetskontrol, populariserede PDCA-cyklussen, også kendt som Plan-Do-Check-Act-cyklussen, som et meget anvendt værktøj til kontinuerlig forbedring i virksomhedsledelse. PDCA-cyklussen er et grundlæggende værktøj i Total Quality Management (TQM )-tilgangen og er essentiel i Lean-produktionsmetoden.

Denne metode er medvirkende til at forbedre processer og produkter i en organisation. Det opmuntrer til en kultur med løbende forbedringer og problemløsning. PDCA-cyklussens alsidighed gør det muligt at anvende den på tværs af forskellige sektorer, herunder produktion og service. Den fungerer som et værdifuldt værktøj til at håndtere forandringer og implementere løbende forbedringer i enhver proces.


Hvad er stadierne i PDCA?

PDCA-cyklussen, der er en integreret del af løbende forbedringer og kvalitetsstyring, består af fire forskellige faser:

Plan

Denne indledende fase fokuserer på at identificere et problem eller et mål og udvikle en strategisk tilgang til at løse det. Det indebærer at opstille klare mål, indsamle relevante data og planlægge de nødvendige skridt til implementering. Planlægningsfasen er afgørende for at lægge et solidt fundament for de efterfølgende trin.

Gør

I denne fase sætter du planen i værk i en lille skala for at teste dens effektivitet. Det handler om at udføre de opgaver og interventioner, der er skitseret i planlægningsfasen. Dette trin er afgørende for at forstå de praktiske aspekter af planen og for de første observationer.

Tjek

Denne fase omfatter overvågning og evaluering af resultaterne af “Do”-fasen. Det handler om at analysere resultaterne og sammenligne dem med de forventede resultater for at identificere eventuelle uoverensstemmelser eller områder, der kan forbedres. Denne evalueringsfase er afgørende for at lære af de tiltag, der er gjort, og forstå deres effekt.

Lov

Baseret på de indsigter, man har fået i “Check”-fasen, indebærer denne sidste fase, at man foretager justeringer for at forfine og forbedre processen. Hvis forandringen viser sig at være ineffektiv, starter cyklussen igen fra “Plan”-stadiet. Hvis det lykkes, kan man standardisere og implementere disse ændringer i større skala. Denne fase understreger vigtigheden af iterativ læring og løbende forbedringer.

Hvert trin i PDCA-cyklussen er afgørende for at sikre løbende forbedringer og effektiv problemløsning i en organisation.

Yderligere ressourcer om PDCA-cyklussen:


Læs mere om forskellige termer inden for procesforbedring i vores BPM-ordliste.