Gluu

Business Process Management Ordbog

Hvad er agil?

Agile Methodology er en iterativ og samarbejdsorienteret tilgang til projektledelse og produktudvikling. Den lægger vægt på fleksibilitet, tilpasningsevne og kundetilfredshed gennem hele udviklingsprocessen. Udtrykket “Agile” afspejler et projekts evne til at reagere hurtigt og effektivt på forandringer.


Nøglekarakteristika ved agil metode:

 1. Iterativ udvikling: Agile projekter er opdelt i små, trinvise iterationer, der giver mulighed for løbende forbedringer og justeringer efter behov.
 2. Samarbejde: Tværfunktionelle teams arbejder tæt sammen, hvilket fremmer kommunikation og samarbejde mellem teammedlemmer, interessenter og kunder.
 3. Kundecentreret: Agile lægger stor vægt på at forstå og prioritere kundernes behov og sikre, at det endelige produkt lever op til eller overgår forventningerne.
 4. Fleksibilitet: Agile omfavner forandring og reagerer på skiftende krav og feedback gennem hele udviklingsprocessen.
 5. Kontinuerlig forbedring: Den agile tilgang opfordrer teams til regelmæssigt at reflektere over deres processer og resultater og søge muligheder for forbedring.

Agil metodik i aktion:

Agile er ofte forbundet med rammer som Scrum, Kanban og Extreme Programming (XP). Disse frameworks indeholder specifikke metoder til implementering af agile principper. Scrum opdeler for eksempel arbejdet i tidsafgrænsede iterationer kaldet sprints, mens Kanban visualiserer arbejdet på en tavle, så det flyder kontinuerligt.

Kerneprincipper for Agile:

Agile er styret af 12 kerneprincipper, herunder kundetilfredshed, kontinuerlig levering og bæredygtig udvikling. For en detaljeret oversigt henvises til Det Agile Manifest.

Hvad er grundpillerne i agil metodologi?

Agile metoder er bygget på fire grundpiller:

Fordele ved Agile:

 1. Tilpasningsevne: Agile giver teams mulighed for hurtigt at tilpasse sig skiftende krav og prioriteter, hvilket sikrer, at det leverede produkt stemmer overens med kundernes behov.
 2. Øget samarbejde: Tværfunktionelt samarbejde forbedrer kommunikationen og forståelsen blandt teammedlemmerne og fremmer en fælles tilgang til projektmålene.
 3. Hurtigere time-to-market: Den iterative karakter af Agile-udvikling resulterer ofte i hurtigere levering af brugbare produkttrin, hvilket giver mulighed for hurtigere udgivelser.
 4. Kundetilfredshed: Regelmæssige feedback-loops og kundeinvolvering gennem hele udviklingsprocessen bidrager til større tilfredshed med det endelige produkt.

Agil metodisk proces:

 1. Oprettelse af backlog: Identificering og prioritering af en backlog med funktioner og opgaver baseret på kunde- og forretningsbehov.
 2. Sprint-planlægning: Definition af arbejdsomfanget for en bestemt tidsbegrænset iteration (sprint) og udarbejdelse af en plan for dens gennemførelse.
 3. Daglige stand-ups: Korte, daglige møder for at diskutere fremskridt, udfordringer og planer for dagen, hvilket fremmer teamets kommunikation.
 4. Sprint-gennemgang: Evaluering af det udførte arbejde i løbet af et sprint, hvor der indsamles feedback til fremtidige forbedringer.
 5. Retrospektiv: Refleksion over teamets præstationer og processer, identificering af områder, der kan forbedres.

Hvorfor vælge agil frem for traditionel projektledelse?

Agile giver en mere fleksibel og kundeorienteret tilgang sammenlignet med traditionel projektledelse. Det gør det muligt at reagere hurtigere på ændringer, opfordrer til samarbejde og fokuserer på at levere værdi iterativt.

Hvornår skal jeg vælge en agil metode til et projekt?

Agile er velegnet til projekter, der:

Hvordan forbedrer agile metoder teamsamarbejdet?

Agile fremmer daglige stand-up-møder, samarbejde på tværs af funktioner og åbne kommunikationskanaler. Det sikrer, at teammedlemmerne holder sig på linje, deler fremskridt og i fællesskab håndterer udfordringer.

Konklusion:

Agile Methodology er en dynamisk og kundefokuseret tilgang til projektledelse, som har vundet stor udbredelse på tværs af forskellige brancher. Ved at prioritere samarbejde, tilpasningsevne og løbende forbedringer giver Agile teams mulighed for at levere produkter af høj kvalitet, der opfylder kundernes skiftende behov.

Yderligere ressourcer til agil metodologi:


Læs mere om forskellige termer inden for procesforbedring i vores BPM-ordliste.