Gluu

End2end proceskort over alle del processer
Uddelegér oprettelse af under-processer til dem som kender standarderne bedst. Bevar overblik og sikre kvalitet i dybden.

Navigér problemfrit mellem forskellige processtandarder 
Med labels kan du markere hvilke processer og aktiviteter der er underlagt hvilke standarder. Dermed kan oganisationen, konsulenter og auditøre nemt samarbejde med forståelse og respekt for hinandens krav og behov. 

Bevar risikooverblikket
Ved at følge med i organisationens kritiske processer kan du løbende identificere og adresserer nye risici, som opstår fra ændrede behov eller nye erfaringer.

Minimer papirarbejdet
Overholdelse af flere standardet betyder oftest mere papirarbejde. Med digitalisering af både processer og sagsstyring kan du let bevise jeres overholdelse af gældende krav via Gluus dashboards, rapporter eller rådata.

TRÆNING

Problemfri håndtering og integration af kravene fra flere standarder

Det kan være svært at sikre, at alle standarder overholdes på tværs af processer. Med ”end 2 end” – processer kan du sikre at alle standarder og systemer bliver inkluderet på deres respektive områder og stadigt bevare overblikket.