Procesoptimering

Sådan laver I årsagsanalyse af hændelser

Anslået læsetid: 3 Minutter

Årsagsanalyse af hændelser er afgørende for at forstå, hvorfor uventede begivenheder eller hændelser opstår. I denne guide undersøger vi, hvordan man effektivt gennemfører en analyse af årsagerne til hændelser for at forhindre fremtidige hændelser.

Hvorfor årsagsanalyse af hændelser er vigtig

Grundårsagsanalyse af hændelser hjælper organisationer med at grave dybt i uventede hændelser, såsom phishing-mails eller systemfejl. Så hvorfor er det vigtigt? Ved at undersøge disse hændelser grundigt kan du forhindre, at de gentager sig, og forbedre din organisations modstandsdygtighed.

Analyse af de grundlæggende årsager til hændelser er en del af incident management. Lær hvorfor alle virksomheder har brug for et Incident Management System️

De fire trin i analyse af grundlæggende årsager

1. Definer begivenheden

 • Hvad skete der?
 • Hvor skete det?
 • Hvornår skete det?
 • Hvilke systemer var involveret?

Eksempel 1 – Nedbrud i IT-systemet:

 • Hændelse: Et kritisk IT-system oplevede et længerevarende nedbrud, der forstyrrede driften.
 • Detaljer: IT-systemet gik offline i datacentret den 15. juli 20XX kl. 10:30. Det berørte system var virksomhedens e-mailserver.

Eksempel 2 – Sikkerhedshændelse på arbejdspladsen:

 • Hændelse: En medarbejder gled og faldt i kontorets cafeteria og kom til skade.
 • Detaljer: Hændelsen fandt sted i cafeteriet den 5. maj 20XX ved frokosttid.

2. Saml holdet

Saml incident response-teamet og relevante interessenter.

Eksempel 1 – Nedbrud i IT-systemet:

 • Team: IT-afdelingens personale og systemadministratorer.

Eksempel 2 – Sikkerhedshændelse på arbejdspladsen:

 • Team: Sikkerhedsansvarlig, cafeteriapersonale og vidner.

3. Dokumentér og forbedr

 • Dokumentér hændelsen grundigt.
 • Finpuds problemdefinitionen med teamets konsensus.

Eksempel 1 – Nedbrud i IT-systemet:

 • Dokumentation: Detaljeret dokumentation af nedbruddet på e-mailserveren.
 • Raffineret definition: “Nedbruddet på e-mailserveren, der fandt sted den 15. juli 20XX kl. 10:30.”

Eksempel 2 – Sikkerhedshændelse på arbejdspladsen:

 • Dokumentation: Detaljeret dokumentation af faldulykken.
 • Raffineret definition: “Hændelsen med at glide og falde i cafeteriaet den 5. maj 20XX.”

👉 Recommendation: Make sure your analysis is based on quality data by following our recommendations for setting up incident reporting and improving employee incident reports

4. Undersøg og løs

 • Spørg “hvorfor” gentagne gange, indtil du finder den grundlæggende årsag.
 • Forsøg at finde en løsning, når du har identificeret en sandsynlig grundårsag.

Eksempel 1 – Nedbrud i IT-systemet:

 • Undersøgelse: Spørger “hvorfor” for at afdække den grundlæggende årsag.
  • Hvorfor gik e-mailserveren ned? På grund af en hardwarefejl.
  • Hvorfor fejlede hardwaren? Mangel på regelmæssig vedligeholdelse.
  • Hvorfor blev vedligeholdelsen overset? Utilstrækkelig planlægning af vedligeholdelse.
 • Løsning: Implementer en regelmæssig vedligeholdelsesplan og forbedre hardwareovervågningen.

Eksempel 2 – Sikkerhedshændelse på arbejdspladsen:

 • Undersøgelse: Spørger “hvorfor” for at afdække den grundlæggende årsag.
  • Hvorfor gled og faldt medarbejderen? Vådt gulv.
  • Hvorfor var gulvet vådt? En spildt drink.
  • Hvorfor blev der ikke gjort rent med det samme? Utilstrækkelig bevidsthed hos personalet.
 • Løsning: Øge personalets bevidsthed, implementere hurtigere procedurer for oprensning af spild og forbedre gulvsikkerheden.

Analyser for at afdække den grundlæggende årsag

I dette trin skal du bruge sikkerhedssystemer som SIEM (Security Information and Event Management) eller logfiler til effektivt at afdække den grundlæggende årsag. At identificere de grundlæggende årsager bør guide dig mod praktiske løsninger:

 • Interview eksperter.
 • Brug diagnostiske værktøjer.
 • Udforsk fælles løsninger på fora.

Tip! De“fem hvorfor‘er” er en meget anvendt metode til analyse af grundlæggende årsager:

Konklusioner

Ved at følge disse trin og holde dine løsninger praktiske, kan du mestre årsagsanalyse af hændelser og styrke din organisations evne til at forebygge hændelser.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er årsagsanalyse?

Root cause analysis (RCA) er en systematisk proces til at identificere og adressere de underliggende årsager til problemer eller hændelser. Den sigter mod at finde de grundlæggende årsager i stedet for blot at behandle symptomerne. RCA hjælper med at forhindre gentagelser og forbedre processer ved at fastslå, hvorfor et problem opstod, hvilket fører til mere effektive løsninger.

Hvad er 5 Whys-metoden?

5 Whys-metoden er en problemløsningsteknik, der går ud på at spørge “hvorfor” fem gange efter hinanden for at identificere den grundlæggende årsag til et problem. Ved at gå i dybden med hvert “hvorfor”-spørgsmål hjælper det med at afdække underliggende faktorer, der bidrager til et problem, hvilket muliggør mere effektive løsninger og forebyggelse af tilbagevendende problemer.

Tor Christensen

Recent Posts

2024 Køreplan for produkter: Hvad planlægger vi?

https://www.youtube.com/watch?v=BbxA9mCWXeA Vær med fredag den 23. februar kl. 14:00 CET Gluu leverer Business Process Management…

2 måneder ago

Fire gode eksempler på procesforbedring (til at lære af)

Oplev fire overbevisende eksempler på procesforbedringer, der giver værdifuld indsigt og erfaringer, som man kan…

2 måneder ago

Lean procesforbedring: Fjernelse af spild

Lær, hvordan du strømliner din virksomheds drift og forbedrer effektiviteten med lean procesforbedringsteknikker.

2 måneder ago

Trin i procesforbedringsprocessen: En introduktion

Find de vigtigste trin til at forbedre din virksomheds effektivitet med vores omfattende guide til…

2 måneder ago

PDCA-cyklussen: Hvorfor og hvordan den kan hjælpe med procesforbedring

Opdag, hvordan PDCA-cyklussen kan revolutionere din tilgang til procesforbedring.

2 måneder ago

De 5 bedste metoder til procesforbedring: Fordele og ulemper

Opdag de 5 bedste procesforbedringsmetoder, og afvej deres fordele og ulemper for at strømline din…

2 måneder ago