Procesdokumentation

Forretningsprocesser
Dokumentation for forretningsprocesser indeholder alle dokumenter, der understøtter en proces, samt udførelse af procesopdagelse, proceskortlægning og politik og proceduremaler. Læs mere herom i vores arkiv her.