Online software til procesforbedringer

KVALITET, SIKKERHED OG MILJØ

Integreret træning, kvalitetsstyring og rapportering i én app

COMPLIANCE

Sikker overholdelse af ’best practice’ og kvalitetskrav

Gluu holder styr på at vigtige forretningsgange udføres hver gang. Undgå unødigt papirarbejde og bureaukrati ved styring og overholdelse af jeres kvalitetsmål. Document, communicate and control your quality, health, safety and environment-related processes in one place.

Let kortlægning af arbejdsgange
Opnår klarhed over hvem, der er ansvarlig for hvad.

Gør instruktionerne levende
Med video og billeder får alle den nyeste viden ved hånden, præcis når opgaven skal udføres.

Dokumentér udførelsen automatisk
Ved audits og inspektioner kan I let vise hvor og hvornår hver opgave er udført. Styrk dokumentationen med billeder fra Gluus mobilapp.

alert icon

Markér risikable aktiviteter
Gør det let at styre risici på tværs af organisationen. Få ét samlet overblik.

Planlagte opgaver i årshjul
Modtag besked når planlagte opgaver ikke udføres til tiden, så rette person kan reagere hurtigst muligt på afvigelsen. Få styr på service og vedligehold, rengøring én gang for alle.

Sagsstyrede opgaver
Med sagsstyring kan du sikre den optimale dokumentation til jeres næste audit. Gem billeder og videoer som led i opgaveløsningen.

report icon

Adgang til data
Gluu kan eksportere data til dashboards, yderligere analyse eller rapportering.

Auditspor
Alle væsentlige ændringer i Gluu bliver sporet, så du let kan se samtlige ændringer der er foretaget på kontoen.

power bi and charts icon

Automatisk rapportering
Træk rapporter på alle tidligere sager og vis hvem der gjorde hvad og hvornår.

AUTOMATISK RAPPORTERING

Rapportér til audits, inspektion og certificering

Med Gluu er rapporteringen en sidegevinst ved at arbejdet udføres rigtigt. Alle udførte opgaver og opdateringer logges automatisk og kan rapporteres med ét klik. Herved undgår I at bruge tid på organisering af data til rapportering.

Del kun det relevante

Del kun det relevante
Giv eksterne eksperter adgang til jeres processer, så de kan opdatere dem med seneste viden og krav på området.

tags icon

Labels giver overblik
Markér hvilke processer, der skal opdateres og få hjælpen hvor I behøver det.

Udfør flere opgaver online
Spar miljøbelastningen ved transport og lad eksperterne arbejde hjemmefra.

Fleksibilitet omkring myndighedsrapportering
Arbejdsbeskrivelser om korrekt rapportering til myndighederne og placering af data, sikrer at alle kan gøre det rigtigt første gang.

GRØN OMSTILLING

Få styr på alle miljø og klimakrav

Grøn omstilling er i rivende udvikling og det kan være svært at følge med. Få eksterne eksperter til at opdatere jeres konkrete arbejdsgange, så I altid er med. Get external experts to update your specific workflows so you are always on the right path.

Book et online møde

Vores ekspert vil hjælpe dig med at vurdere
om Gluu vil løse jeres problemer.

eller ring til Sales Phone +45 7230 2070

Start running cases

Start gratis prøve

14-dages gratis prøve.
Intet kreditkort krævet.