Lean Process

LEAN

Fasthold og skalér jeres Lean indsats

Gluu hjælper jeres Lean program ved at øge antallet af forbedringer og gøre det lettere at vedligeholde Standard Work – på tværs af lokationer og afdelinger.

Book demo
En skræddersyet demo med
alle dine spørgsmål besvares.

GLUU TIL LEAN

Øg strømmen af løbende forbedringer.

Med Gluu kan I lettere decentralisere forbedringindsatsen med værktøjer til processer, SOP’er, opgaver og registreringer.

POLICY DEPLOYMENT – HOSHIN KANRI

Tilføj de processer, der skal styres

Klarlæg forbindelsen fra jeres strategi til hver opgave i forreste linje.

Processes as groups - process hierarchy in Gluu
visualize how all processes add value in a value chain

VÆRDIKÆDE

Synliggør hvilke processer, der skaber værdi

Vis koblingen mellem kundekontaktpunkter og processer.

5S

Organisér de virtuelle flows som et samlebånd

Gør hver aktivitet til en visuel arbejdsvejledning med en komplet “5S” af de videoer, billeder, skabeloner og systemer, der skal til for at udføre opgaven.

work instructions

GEMBA

Opfang problemer i arbejdssituationen

Lad medarbejdere i forreste linje tage
billeder af kvalitetsproblemer og sende
dem til rette proces med ét klik.

KAIZEN

Få forbedringsideer 24/7

Efterlad kommentarer direkte fra arbejdssituationen som I kan bruge ved tavlemøderne. Gluu lader enhver, der bruger processen give feedback, mens arbejdet udføres.

sharing ideas and feedback with comments in gluu

Hvordan Gluu til Lean hjælper…

Alle medarbejdere


Lavet til mobilbrug.

Se hvad der skal gøres på rette tid.

Instruktioner med billeder og videoer.

Lav komplette registreringer.

Stil spørgsmål og rapportér problemer.

Procesejere


Få overblik over procescompliance i realtid.

Få forbedringsforslag og data i rette sammenhæng.

Redigér og kommunikér rettelser i ét flow.

Topledelse


Ét konsolideret overblik over procescompliance.

Ét fælles sprog og format.

Lettere og bedre onboarding af nye medarbejdere.

Seks typer spild, som Gluu hjælper til at fjerne

Håndtering af papirformularer

Udskrivning, distribution og indsamling af papirformularer tager tid. Gluu’s digitaliserer dette.

Problemer opsamles ikke systematisk

Gluu systematiserer kommunikationen fra medarbejderen på gulvet.

Langsom rapportering af problemer

Gluu gør rapportering i realtid, så korrigerende handlinger kan ske hurtigere.

Kommunikér ændringer

Gluu sparer 90% af tiden til at kommunikere ændringer til rette personer (sammenlignet med email og Visio.)

Teksttunge instruktioner medfører flere fejl

Instruktioner med video og billede på rette tidspunkt sikrer bedre forståelse. Dette giver færre fejl.

Besvarelse af samme spørgsmål flere gange

Procesejere besvarer spørgsmål én gang i Gluu. Alt er søgbart.

Med Gluu platformen er vi i stand til at finde nye effektiviseringsmuligheder, da det er lettere at forstå og optimere vores tværgående processer helt i produktionsleddet. Samtidig får vi en stor tidsbesparelse ved ikke at skulle håndtere registreringer på papir. Det hele kommer ind i app’en.” Læs casen

Hvis der sker en fejl i løbet af natten, så skal kvalitetsmedarbejderen kende til afvigelsen med det samme, når han eller hun møder ind om morgenen. Her er de traditionelle papirgange simpelthen for langsomme. Med Gluu vil det ske i realtid, så afvigelsen er synlig for alle med det samme. Dermed skal vores medarbejdere der f.eks. udfører rengøring i produktionen kun forholde sig til opgaven og formularen som er synlig på deres smartphone og måske endda have en konkret videoinstruktion ved hånden. Det nedbringer risikoen for fejl.” Læs case

Casper Bendtzen
Kvalitetschef, RPC Superfos' i Randers

Louise Hellmund

Vi har stadig mange IT systemer, men Gluu er dér hvor arbejdet oftest starter."
Se case

Louise Hellmund Kvalitetschef, Berry Superfos A/S