Online software til procesforbedringer

Arbejdsbeskrivelse, SOP eller arbejdsinstruktioner

Factory worker following work instructions from a process improvement plan

GUIDE

Sådan laver du en god arbejdsbeskrivelse
– eller SOP

Det er, som man siger, menneskeligt at fejle. Vi begår allesammen fejl. Faktisk skyldes ni ud af ti ulykker på arbejdspladsen menneskelige fejl. Disse medfører ofte alvorlige personskader og koster samfundet milliarder hvert år. Men meget af dette kunne undgås med bedre arbejdsbeskrivelser, eller SOP’er (Standard Operating Procedures). Denne vejledning vil vise dig, hvordan du skriver en.

Hvis du ved, hvordan du skriver en god arbejdsbeskrivelse, eller SOP, til dine kolleger, så kan du sikre, at de ved nøjagtigt, hvordan vigtige opgaver skal udføres. Det reducerer risikoen for fejl, fordi der er mindre sandsynlighed for, at opgaven misforstås og udføres forkert. Det forbedrer også effektiviteten.

Denne omfattende vejledning vil vise dig, hvordan du skriver en arbejdsbeskrivelse, eller en SOP, som dine kollegaer kan forstå og drage nytte af.

Hvis du ikke kan forklare det enkelt, så forstår du det ikke godt nok.

Og hvis du er typen, der læser mindst muligt, så kan du se vores video herunder om arbejdsbeskrivelser:

Få styr på begreberne omkring arbejdsbeskrivelser, SOP’er

‘Arbejdsbeskrivelser’ kaldes også for arbejdsvejledninger, SOP (Standard Operating Procedure), arbejdsinstruktioner eller brugervejledninger, afhængigt af branche og smag og behag. Uanset hvad så er formålet med en arbejdsbeskrivelse at forklare tydeligt, hvordan en bestemt arbejdsopgave udføres. De er stort set det samme som de trinvise anvisninger, vi modtager, når vi lærer at køre bil: sørg for at gearstangen er i frigear, drej nøglen i tændingen, tryk på koblingen, skift til første gear, osv.

Det er vigtigt, at jeres arbejdsbeskrivelser ikke forveksles med jeres processer eller forretningsgange. Lad os kort definere, hvor arbejdsbeskrivelser passer ind i organisationens dokumentation af arbejdet:

 1. Et proceshierarki viser vores samlede procesarkitektur og hvordan den understøtter virksomheden.
 2. En proces er en kæde af aktiviteter, der laver inputs om til outputs. (For mere om dette, kan du læse vores vejledning til at tegne et godt procesdiagram)
 3. En procedure skitserer, hvordan man udfører en proces – rækkefølgen og hvem gør hvad. Hos Gluu kombinerer vi proceduren og arbejdsinstruktionen til ét enkelt format (siden folk alligevel altid forveksler dem).
 4. En arbejdsinstruktion, eller SOP (Standard Operating Procedure) beskriver i detaljer, hvordan man udfører en procedure – eller én enkelt aktivitet i en proces. Nogle betragter en SOP som kortere end en arbejdsinstruktioner. I denne artikel vil vi ikke lave denne sondring.

Nu, da vi har det på det rene, kan vi gå videre til, hvordan man laver en arbejdsbeskrivelse.


Hvorfor er en arbejdsbeskrivelse – eller SOP – vigtig?

Arbejdsbeskrivelser opbygger og bevarer viden i en virksomhed. Når den måde, tingene gøres på, formidles mundtligt, kan det fortolkes forskelligt, og der kan være misforståelser. Og viden om, hvordan man mest effektivt udfører en opgave, mistes, når den pågældende medarbejder forlader virksomheden og tager sin viden med sig. En god SOP hjælper til at…

 • reducere risiko, fordi den sikreste måde at gøre en opgave på er klar og forstås af de relevante personer.
 • spare tid, fordi de dokumenterer den hurtigste og mest effektive måde at gøre tingene på.
 • undgå uenighed og ufred ved at undgå, at folk bebrejder hinanden. Når tingene ikke går, som de skal, er der en helt naturlig tendens til at bebrejde andre. Men hvis det sker ofte, kan det have stor indflydelse på medarbejdernes motivation. En klar arbejdsbeskrivelse, eller SOP, minimerer dette problem.

Diagrammet herunder viser Gluus egen undersøgelse om det direkte afkast på gode arbejdsbeskrivelser. Pointen er, at de indledende investering med at skrive en SOP allerede er tjent hjem, når din arbejdsbeskrivelse er blevet brugt tre gange. Og her har vi ikke undersøgt værdien af at undgå fejl, eller undgå at skulle gøre arbejdet om.

Hvordan ser en god arbejdsbeskrivelse, eller SOP, ud?

Arbejdsbeskrivelser bør gøre det krystalklart hvordan, at opgaven skal udføres. Der bør ikke være plads til fortolkning. Den bør ikke være vag eller tvetydig. Det er vigtigt at minimere risikoen for, at den kan forvirre dine kollegaer. Dette betyder, at jeres instrukser bør være så korte og enkle som muligt.

Seks krav til den gode arbejdsbeskrivelse, eller SOP:

1: Klar – den gode SOP er klar og utvetydig

Forfatteren George Orwell sagde det klart: “Når man skriver godt, er det som en rude”. Man kan se lige igennem den og fatte meningen med det samme. Alle de relevante kollegaer bør kunne forstå din arbejdsbeskrivelse. Undgå ord med flere stavelser, komplicerede sætninger, jargon, akronymer, for mange tekniske udtryk (uden at forklare dem) og unødvendig plapren. Her er George Orwells egne skriveregler:

Skriv dine arbejdsbeskrivelser på en måde, der gør dem lette at forstå for alle medarbejdere, der skal udføre opgaven. Brug aktivt sprog for at hjælpe læseren, ved at bruge grundled, udsangsled og navneord i hver sætning. For eksempel, manden (grundled) drak (verbum) sin øl (navneord), ikke øllen blev drukket af manden.

2: Tilgængelig – den gode SOP findes på rette tid og sted

Det er helt fint at have arbejdsbeskrivelser, men hvad gavner de, hvis de kun er tilgængelige i et ringbind på kontoret, hvis de ansatte, der har brug for dem, er i fabrikshallen? De personer, der udfører opgaven, bør have nem adgang til de tilhørende arbejdsbeskrivelser når og hvor, de har brug for dem.

3: Troværdig – afspejler den mest aktuelle viden

Medarbejdere skal se arbejdsbeskrivelserne som troværdige, nyttige og præcise. Spørg den mest erfarne medarbejder til råds og bed vedkommende om at forklare hvordan, at opgaven skal udføres korrekt. Sørg for at dine instrukser stemmer overens med virkeligheden.

4: Konsistent – ligner andre SOP’er i format og layout

Arbejdsbeskrivelser bør følge ét konsekvent format på tværs af virksomheden. Konsistens hvad angår terminologi, layout, medier og metoder gør dem alle lettere at følge og forstå. Og hvad angår format, så bør de lægge sig op ad de ansattes kompetence. Nogle har brug for flere billeder og mere video, end andre.

Værktøjer som Gluus widget til arbejdsinstruktioner, har indbygget formatering, der gør det let at sikre overensstemmelse på tværs. Det er for eksempel nyttigt at formatere risici på samme måde hver gang, så folk hurtigt lærer at identificere dem:

Eksempel på SOP / arbejdsbeskrivelse til en sælger der skal give en demo.

5: Kort – ‘to the point’

Det nævnte vi lidt ovenfor, men det er virkelig vigtigt. Som Albert Einstein sagde, “Hvis du ikke kan forklare det enkelt, forstår du det ikke godt nok.” Tag dig god tid til at forstå det fuldstændigt. Dette vil afværge fejl senere. Når du skriver en arbejdsbeskrivelse går det ikke ud på at være kvik og vittig. Tænk i stedet på ordlyden i brugermanualen til dit fjernsyn. Eller endnu bedre, se på sproget i en børnebog. Forsøg at holde det så kort og enkelt som muligt.

6: Visuel

Vi er del af en visuel kultur. Vi er mange, der hellere vil se end video end læse en instruktionsbog. For at imødekomme dette, kan du forsøge at bruge billeder, tegninger og videoer, hvor det er muligt, i din arbejdsbeskrivelse. Tænk over, hvem det er, der skal bruge din arbejdsbeskrivelse og forsøg at forberede dem i overensstemmelse dermed.


Hvem bør skrive arbejdsbeskrivelsen?

Den person, der har mest erfaring med, hvordan opgaven gøres, bør være den, der skriver en arbejdsbeskrivelse, eller SOP. I skal ikke give opgaven med at skrive en arbejdsbeskrivelse til en, der ikke er 100% fortrolig med arbejdet. Det betyder, at det aldrig kan være én enkelt person, der skriver jeres virksomheds arbejdsbeskrivelser, med mindre virksomheden er meget lille.


De seks trin til den gode arbejdsbeskrivelse

Har du nogensinde købt et møbel, du selv skulle sætte sammen, og da du kom hjem og forsøgte at følge anvisningerne for at samle det, blev du helt forvirret? I bekræftende fald er du ikke alene. Det er vi mange, der har prøvet. Af denne grund er gode tekniske skribenter meget ønskværdige. Teknisk skrivning er et omfattende emne i sig selv, men her er seks trin, så du kan komme i gang:

Trin 1: Indledningen – sæt rammen

Hvad består en indledning af? Tja, ikke så lidt, faktisk. Det er afgørende at få den skrevet rigtigt. For at gøre dette, skal du sørge for at gøre følgende:

 • Giv sammenhængen: forklar kort hvilken proces opgaven er del af.
 • Identificer ejerne: forklar kort, hvem procesejeren er og hvem, der ejer opgaven
 • Beskriv outputtet: forklar kort, hvad opgavens output eller formål er
 • Titlen skal henvise til opgaven: Et godt eksempel kan være, “sådan desinficerer du hænderne”.

Trin 2: Beskriv formålet – hvorfor

Hvad er formålet med din arbejdsbeskrivelse? Hvorfor skriver du den? Ved at stille spørgsmål med hvorfor, kan du lettere tage et skridt tilbage og tænke over, hvad det er, du forsøger at opnå. Svaret på hvorfor er ikke blot det output, du allerede har identificeret. Når du spørger hvorfor, går det ud på at forstå opgaven dybere, før du springer ud i detaljerne. Læs mere om værdien af at spørge ‘hvorfor’ her.

Trin 3: Beskriv, hvordan man gør

Først og fremmest skal du skrive de materialer ned, man skal bruge til at udføre opgaven. For læsbarhedens skyld er det bedst at bruge punkttegn til dette og skelne mellem de materialer, der stilles til rådighed, og dem, der ikke gør. Opstil din punkttegnsliste i logisk rækkefølge.

For eksempel med hensyn til at desinficere hænderne:

 • Husholdningssæbe
 • Flydende antimikrobiel sæbe i dispenser
 • Rindende vand
 • Håndklæder

Medtag eventuelle relevante eller nyttige henvisninger direkte i teksten som naturlige hyperlinks. Dette gør det nemt for læseren at præcisere tingene.

Hvis du for eksempel skal beskrive, hvordan medarbejderne skal desinficere hænderne, skal du først vælge et format til at forklare det. Der er tre grundlæggende muligheder. Kogebogsformatet, beslutningsdiagrammet og rutediagrammet. Du kan vælge forskellige formater til forskellige opgaver, måske afhængigt af, hvor komplicerede de er. Husk her, at mange mennesker lærer visuelt, så diagrammer og rutediagrammer, måske med billeder, er tit den bedste metode. Læs mere om visuelle arbejdsinstruktioner her.

Trin 4: Formater for nem læsning

Betragt dokumentet med din arbejdsbeskrivelse som et læringsværktøj. Se det fra læserens side og tænk over, hvad der ville hjælpe vedkommende med at forstå din SOP.

 1. Vælg, hvordan du vil formatere din SOP, og hold dig så til det. Hvis I bruger Lean, er her et formateksempel, du kan overveje at bruge.
 2. Nummerér alle trin. Hvis der er over 10 trin, skal du lave en underopdeling af de forskellige emner. Et trin beskriver en handling, der tager højst 15 sekunder at gøre.
 3. Brug billeder eller tegninger. Sørg for at billedet passer til teksten. Henvis til billedet i teksten. Placer billeder på venstre side af papiret og hold teksten på højre side.
 4. Fremhæv vigtige oplysninger ved at bruge store bogstaver, fed skrift eller kursiv i teksten.
 5. Lav alle lister om til punkter eller nummererede lister.

Trin 5: Enkelt sprog

Nøglereglen for at skrive godt er at være kortfattet. Kort, enkelt og klart.

 1. Brug korte og enkle sætninger. Sætningerne bør være på under 15 ord, og de bør ikke have bisætninger.
 2. Brug korte og enkle ord. Ord med flere stavelser lyder meget intelligente, men gør læsningen langsommere. Gør det let for dem og forestil dig, at du skriver for en femårig.
 3. Undgå akronymer, og hvis du absolut skal bruge et, skal du skrive det ud første gang med akronymet i parentes ved siden af. Brug derefter akronymet.
 4. Medtag en liste over forkortelser, læseren kan henvise til.
 5. Vælg hvilket ord eller udtryk, du vil bruge til at beskrive noget, og hold dig til det. Brug ikke forskellige ord til at beskrive det samme. Hvis du for eksempel bruger udtrykket “husholdningssæbe” skal du kun bruge det hele vejen gennem dokumentet.
 6. Som nævnt ovenfor skal du bruge aktive sætninger og ikke passive. Korrekt: Tør hænderne grundigt. Ukorrekt: Dine hænder bør tørres grundigt.

Step 5: Tilføj referencer

Det hjælper altid at angive kilder og forslag til videre læsning og indlæring.

Trin 6: Test med en kollega!

For at sikre dig, at din arbejdsbeskrivelse er let at forstå og følge, kan du bede en kollega om at udføre opgaven ved at følge den. Dette vil vise dig, hvis der er dele eller forklaringer, der er forvirrende eller skal afklares yderligere.

 1. Bed en hensigtsmæssig kollega om at læse udkastet til din arbejdsbeskrivelse og give dig feedback på den. Svarer arbejdsbeskrivelsen til, hvordan opgaven udføres i virkeligheden? Er den forvirrende? Kunne noget forklares bedre?
 2. Bed kollegaen om at udføre opgaven ved at følge udkastet til arbejdsbeskrivelsen. Lad HELT være med at hjælpe vedkommende eller komme med videre forklaringer. Observer.
 3. Tag notater om, hvad du bør tilføje eller ændre på din kopi af arbejdsbeskrivelsen.


Tjekliste til den gode arbejdsbeskrivelse

For at opsummere og gøre det mere enkelt, får du her en tjekliste, som du kan have ved hånden, når du planlægger at skrive din næste arbejdsbeskrivelse. Du har:

 • Identificeret den proces, som opgaven – og herved SOP’en – indgår i.
 • Beskrivet formålet med, og udbyttet af, opgaven
 • Klarlagt opgavens omfang
 • Udpeget hvem, der er ansvarlig for opgaven
 • Angivet hvilke værktøjer, der er nødvendige for opgaven
 • Nævnt eventuelle sikkerhedskrav
 • Valgt rette format
 • Brugt nyttige visuelle hjælpemidler
 • Korrekturlæst og sikret et enkelt sprog og korte sætninger
 • Fjernet unødvendig jargon og unødvendige tekniske udtryk
 • Afprøvet arbejdsbeskrivelsen på en kollega.

Eksempel på et velafprøvet format

Lean.org has nogle nyttige skabeloner til standardiserede arbejdsbeskrivelser, eller SOP’er. Disse er dog mest egnet til produktionsvirksomheder:

Source: Lean.org Job Instruction Sheet

Nu er det bare om at komme igang!

Som vi ynder at sige, er det vigtigt at huske, at “det perfekte er det godes fjende”. Kom bare i gang, så kan du lære og forbedre dig undervejs. Lad dine kolleger vide, hvad du laver, og bed dem om at vise dig eventuelle fejl eller forglemmelser. Dette vil sikre, at din arbejdsbeskrivelse bliver vel modtaget. Her hos Gluu mener vi, det er bedst at skrive, styre og distribuere en virksomheds arbejdsbeskrivelser i et digitalt værktøj, som er lavet til det. Her kan du få en smagsprøve på hvordan, I kan spare en masse tid og sikre konsistent tilgang på tværs:

Få inspiration til en samlet tilgang til styring og formidling af processer, arbejdsbeskrivelser og SOP’er.
Exit mobile version