Online software til procesforbedringer

GLUU’S GUIDE TIL PROCES SUCCES (5/9)

Introducér til alle kollegaer

Nu hvor I har strukturen på plads, fordelt ansvar for processerne og fået ledelsen med, så er tiden kommet til at introducere resten af kollegaerne til jeres nye horisontale organisation. Det er vigtigt at alle føler sig inkluderet og forstår hvorfor, at processerne også omfatter deres arbejde. Kun hvis alle har adgang til at se de processer, de er del af, er der en chance for at de udføres i praksis. Ellers ender procesarbejdet som en teoretisk øvelse for ledelsen.


Indhold

 1. Introduktion
 2. Forbered konto og opret brugere
 3. Lav første proceshierarki og
 4. Udvælg, nominér og uddan procesejere
 5. Introducér til alle kollegaer
 6. Gennemgå og kortlæg processer
 7. Gør processerne stabile
 8. Lav procesforbedringer
 9. Fasthold procesfokus

Hvordan

Først skal I vurdere hvem, der skal med til introduktionen. Det bedste er, at jeres proceshierarki omfatter hele organisationen. I dette tilfælde skal alle med. Såfremt hierarkiet kun omfatter én forretningsenhed, så skal I selvfølgelig kun invitere medarbejderne herfra.

 1. Find næste anledning til at alle samles. Det kan være i forbindelse med et socialt arrangement, et “town hall meeting” eller et fast ugentligt eller månedligt møde. I og med at jeres processer er online så kan I også introducere virtuelt.
 2. Få den mest entusiastiske fra topledelsen til at introducere jeres proceshierarki og de tværgående processer på mødet.
 3. Introducér procesejerne som dem, der har bolden fra nu og vil invitere udvalgte medarbejdere til workshops med proceskortlægning.
 4. Herefter kan stafetten gives videre til én fra projektgruppen.

Workshop – Introduktionsmøde

[table-wrap bordered=”true” striped=”true”]

Udbytte Jeres team præsenteres for platformen, samt hvordan den bruges i dagligdagen.
Deltagere Alle der skal arbejde med processen og være brugere på platformen.
Dagsorden
 • Demonstration af platform.
 • Gennemgang af processer, aktiviteter og roller.
 • Præsentation af procesejere.
 • Afklaring af spørgsmål.

[/table-wrap]

[alert]

Artikel: “Involve people early in continuous improvement,” Gluu 2012

[/alert]

Tjekliste

 • Topledelsen har offentligt fortalt hvorfor, at procesarbejdet er vigtigt.
 • Procesejerne er blevet præsenteret og fået et officielt mandat.
 • Alle spørgsmål fra medarbejderne er besvaret.

Dette var kapitel fem i vores Komplet guide til behandling af succes . I vores næste kapitel dækker vi hvordan og hvorfor at Gennemgå og kortlægge processer . Vi har også givet nogle detaljerede eksempler på, hvordan man gennemgår proceskort og hvordan du kan hjælpe din procesejeren.