Online software til procesforbedringer

Hvorfor et proceshierarki kan hjælpe til at holde skibet oven vande

Hvorfor et proceshierarki kan hjælpe til at holde skibet oven vande

At have et proceshierarki – en visuel oversigt over alle de arbejdsprocesser, der foregår i en virksomhed – kan måske virke som en selvfølge. Men sandheden er, at der er et svimlende antal af virksomheder, der sejler i blinde.

Prøv lige at forestille dig, at et sejlhold på verdensplan, for eksempel Emirates Team New Zealand, vindere af den 35. America’s Cup, ikke havde den fjerneste ide om, hvordan de forskellige dele af båden er designet eller fremstillet, og var helt på bar bund med hensyn til, hvordan træning og afprøvning skal foregå. De havde bare bestemt sig til at sætte tingende i bevægelse og have tillid til, at det nok skal blive en glat sejlads. De ville sandsynligvis få snuden dykket meget mere, ikke?

Hvorfor et proceshierarki kan hjælpe til at holde skibet oven vande

Det er mærkeligt nok, at noget, der så tydeligt er afgørende for et sportsholds succes – eller for den sags skyld for, at militæret, politiet, brandvæsenet, skadestuer osv. kan fungere – så ofte mødes af et stort kollektivt skuldertræk fra ejere af små og mellemstore virksomheder. Hvorfor?

“Sejlads kræver håndtering af alle systemer på båden, foruden al styringen på båden, mens man vurderer vejret og navigationen. Man skal planlægge alt ned til den mindste detalje og foretage de nødvendige justeringer i takt med, at tingene ændrer sig.”

– Anonym

Jamen vent, hvad er et proceshierarki?

Når du bygger en yacht, men ikke bygger den efter blåtrykket, vil du højst sandsynligt på brug for et par spande, når du står til søs. Et proceshierarki er et arkitektonisk blåtryk, der viser alle de arbejdsprocesser, der understøtter virksomhedens raison d’etre. Det viser, hvordan processer passer ind i hinanden for at understøtte virksomhedens mission, og man kan sammenligne det med at have tag på huset.

Et proceshierarki er et arkitektonisk blåtryk, der viser alle de uundværlige forretningsprocesser, der understøtter en virksomheds strategi. Læs mere på Ashridges hjemmeside.

Okay, så hvorfor bruges de ikke af alle virksomheder?

Interessant nok, bruges de som regel i IT-verdenen til at oprette systemer. Og mange store virksomheder bruger dem i deres IT-afdelinger, selvom de som regel er tilsandede eller skjulte. Små til mellemstore virksomheder bruger dem generelt ikke. I visse tilfælde kan de have et ISO-baseret administrationssystem – dokumentation, der skitserer, hvordan arbejdet administreres – men det er noget, de fleste virksomheder har brug for, uanset, om de er ude efter et ISO certifikat eller ej. Hvorfor bliver de så overset så ofte?

1: For stor fortrolighed

Mange ledere er så fordybet i deres arbejde og i virksomheden, at de ikke længere tager sig tid til at tænke over, hvordan tingene rent faktisk gøres. Alt er kører på autopilot. De går ud fra (tåbeligt nok), at alle på teamet kender slagplanen lige så godt, som de selv gøre. De kan ikke længere se skoven for bare træer. Og det er nøjagtigt derfor, de har brug for et proceshierarki. Det er helt fint at sejle afsted med en god vind i ryggen uden en plan, men hvis du satser på at præstere eller har brug for at ride en storm af, skal du have alle mand på dæk, og de skal vide nøjagtigt, hvem der gør hvad og hvordan.

2: “Næh, de er da bare for de store aktører.”

Alt for tit er det det det, mindre virksomheder siger om proceshierarkier. De siger, at de giver mening for store virksomheder med kompleks organisering, men ikke for en mindre virksomhed, hvor alt, hvad der foregår, er nemmere at få overblik over. Sikke noget sludder! Det er lige meget, hvor stor båden er, om det er en slup, en ketch, en skonnert eller et krydstogtskib, hvis du ikke er ligeglad med at præstere og klare skærene, skal alle ombord vide, hvem der gør hvad, hvornår og hvordan. Der er ingen basis for at mene, at dette ikke skulle gælde for en lille eller mellemstor virksomhed. Faktisk er det mere vigtigt, jo hårdere konkurrencen er i det pågældende marked eller den pågældende industri.

3: Proceshierarkier har ikke været brugervenlige – indtil nu

Hvis du googler “proceshierarki”, vil du se nogle af de mest kedelige billeder, du kan forestille dig. Gamle billeder fra oldtiden, hvor proceshierarkier ofte blev sammensat af en person, som ikke kunne dele dem eller samarbejde om dem med resten af teamet. Som resultat af dette, førte proceshierarkier korte, barske liv, døde som fluer, og blev glemt for evigt. Det var forfærdelige tider. Men i dag har det aldrig været nemmere at designe, dele og samarbejde om et proceshierarki. Det er faktisk det, Gluu går ud på.

Sikring af en vellykket sejlads

Alle virksomheder søger at forbedre deres præstation, og de søger alle at komme uskadt igennem de uundgåelige op- og nedture. Et proceshierarki er den overordnede slagplan, du altid kan vende tilbage til for at finde ud af, nøjagtigt hvordan en bestemt proces skal håndteres. Når I har kortlagt alle jeres processer, selvfølgelig. På den måde undgås duplikation og ineffektivitet, og viden holdes inden i virksomheden uanset, om der skiftes personale. Lige meget, hvad der sker, vil I vide, hvad I skal gøre.

“Det er i mindre grad skibet end den behændige sejlads, der sikrer en vellykket sørejse.”

– George William Curtis

Hvis du er klar til at springe ud i det, har vi lavet en trin-for-trin vejledning til at udvikle et proceshierarki.

Exit mobile version