Gluu

Politik om persondata og dataansvar

Sidst opdateret den 4. juli 2019.

Dataansvar

Vi tager dit privatliv alvorligt

Denne privatlivspolitik fortæller dig, hvordan vi behandler dine personlige data.
For at beskytte dine personoplysninger vurderer vi løbende, hvor stor risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundlæggende rettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på, at du risikerer diskrimination, ID-tyveri, tab af omdømme, datafortrolighed og kan lide økonomisk tab. I tilfælde af at vi behandler følsomme personoplysninger, biometriske data eller oplysninger om en forbrydelse, foretager vi en analyse af konsekvenserne af databehandlingen af dit privatliv. Denne konsekvensanalyse udføres, før vi begynder at behandle dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger

Gluu ApS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Gluu ApS
Adresse: Højbro Plads 10, DK-1200 København K
CVR-nr.: 33886349

Telefon nr.: 45 72 30 20 70
Mail: info@gluu.biz
Hjemmeside: www.gluu.biz

Vi sikrer fair og gennemsigtig databehandling

Når vi beder dig om at afgive personoplysninger, informerer vi dig om, hvilke oplysninger vi behandler om dig og til hvilket formål. Du vil på indsamlingstidspunktet blive informeret om, at vi indsamler dine personoplysninger. Vi indsamler ikke oplysninger fra andre parter.

Behandling af personlige

Indsamlede data, som vi bruger

Vi bruger data indsamlet fra dig til at forbedre vores service og sikre kvaliteten af vores produkter og tjenester og vores kontakt med dig.
De data, vi bruger, omfatter:

 • Generelle personlige oplysninger
 • Data om dine interesser og vaner
 • Trafikdata om internetbrug
 • Placeringsdata fra internettet, mobil, GPS eller kamera
 • Transaktionsdata
 • Unikt antal netværksenheder

Vi indsamler ikke disse data.

Specifikke grunde til, hvorfor vi indsamler dine personoplysninger

Vi indsamler og opbevarer dine data til legitime forretningsformål. For eksempel registrerer vi:

 • Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
 • Overholdelse af din anmodning om produkter eller tjenester
 • Dine meninger om, hvordan vi kan forbedre vores produkter og tjenester
 • Vores kommunikation og markedsføring til dig
 • Administration af dit forhold til os
 • Overholdelse af lovkrav

Vi kan være nødt til at bruge dine personoplysninger til et andet formål end det, de blev indsamlet. Medmindre du har givet dit samtykke, undersøger vi, om formålet med indsamlingen af dine data er foreneligt med det nye formål. Vi overvejer kilderne til dine data, om det er normale eller følsomme oplysninger, og om det er nødvendigt for os at bruge dem. Vi vurderer også, om brug af dine data til andre formål vil have negative konsekvenser for din virksomhed.

Vi bruger kun relevante personoplysninger

Vi bruger kun data fra dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Den type data, vi indsamler, er kun relevant for disse legitime forretningsformål. Vi bruger ikke flere data end nødvendigt til hvert specifikt formål. Før vi bruger dine personoplysninger, overvejer vi, om det er nødvendigt for os at bruge den mængde data, der indsamles fra dig. Vi undersøger også, om nogle af de datatyper, vi bruger, kan bruges i anonym eller pseudonymiseret form. Vi minimerer de anvendte data, hvis det ikke påvirker vores forpligtelser eller den service, vi tilbyder dig, negativt.

Vi registrerer kun nødvendige personoplysninger

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige for, at relationen kan opfylde vores erklærede mål. Derudover kan det være bestemt ved lov, hvilken type data der er nødvendige for at indsamle og gemme til vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de personoplysninger, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontraktlig eller anden juridisk forpligtelse.

Vi ønsker at være sikre på, at vi kun behandler personoplysninger, der er nødvendige til hvert af vores særlige formål. Derfor er det indlejret i vores IT-systemer kun at indsamle den mængde data, der er behov for. Det sikrer også automatisk, at informationsniveauet ikke er unødigt stort, og lagringstiden ikke er for lang.
For at beskytte dig mod uautoriseret adgang til dine personoplysninger anvender vi også løsninger, der automatisk sikrer, at data kun er tilgængelige for relevante medarbejdere. Vi har også implementeret integreret beskyttelse, der effektivt beskytter et ubegrænset antal folks data.

Vi kontrollerer og opdaterer dine personoplysninger

Vi kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er unøjagtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine personoplysninger løbende. Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, bedes du informere os om relevante ændringer i dine data. Du kan bruge kontaktoplysningerne ovenfor til at informere os om dine ændringer.
For at sikre kvaliteten af dine data har vi vedtaget interne regler og etableret procedurer for overvågning og opdatering af dine personoplysninger.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, der var årsagen til indsamling, behandling og opbevaring af dine oplysninger.

Vi indhenter dit samtykke, før vi behandler dine personoplysninger

Vi indhenter dit samtykke, før vi behandler dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre vi har et retsgrundlag for at indhente det forsømte. Vi vil informere dig om et sådant grundlag og vores legitime interesse i en aftale med dine personoplysninger. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at kontakte os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor for at få flere oplysninger.

Vi deler ikke dine personlige oplysninger uden dit samtykke

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til andre virksomheder.
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til operatører i tredjelande.

Security

Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler om informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger til at beskytte dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret mod uautoriseret videregivelse og mod uautoriseret adgang.

Vi har etableret procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til enhver af vores medarbejdere, der behandler følsomme personoplysninger og data, der afslører oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og overvågning. For at undgå at miste data sikkerhedskopierer vi løbende vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og ægtheden af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for diskrimination, identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden stor ulempe for vores brugere, underretter vi dig om bruddet så hurtigt som muligt.

Brug af cookies

Cookies, formål og relevans

Hvis cookies er i brug, vil du blive informeret om denne brug og deres formål ved at indsamle data.

Vi indhenter dit samtykke

Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies for at sikre funktionalitet og indstillinger kan dog bruges uden dit samtykke. For mere information på vores hjemmeside om vores brug af cookies, og hvordan du kan slette eller afvise dem, se instruktionerne i vores cookiepolitik.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de kommer fra, og hvad vi bruger dem til. Du har også ret til at få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, hvem der modtager oplysningerne, og i hvilket omfang vi videregiver oplysningerne, både i Danmark og internationalt. Hvis du anmoder om det, kan vi informere dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog begrænses af hensyn til andres privatliv, forretningshemmeligheder og ejendomsrettigheder. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os ved hjælp af vores kontaktoplysninger, som du kan finde øverst i denne politik.

Du har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet eller slettet.

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal kontakte os og fortælle os, hvor der findes unøjagtigheder, og hvordan de kan løses. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine personoplysninger. Dette gælder, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indsamlede dem til, kan du også bede om at få dem fjernet. Du kan kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger behandles i strid med loven eller andre juridiske forpligtelser. Når du ringer med en anmodning om at rette eller slette dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører ændringer eller sletter disse oplysninger så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din klage er berettiget, sørger vi for at stoppe behandlingen af dine personoplysninger. Du har ret til at modtage de personoplysninger, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indsamlet om dig med andre parter baseret på dit samtykke. Hvis vi behandler oplysninger om dig som led i en kontrakt, som du er part i, kan du også modtage dine oplysninger. Du har også ret til at overføre sådanne personoplysninger til en anden tjenesteudbyder. Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til dataportabilitet, modtager du dine personoplysninger fra os i et almindeligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine oplysninger, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores behandling, undersøger vi, om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse hurtigst muligt, senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.