Perspektiv

Hvorfor kurser er spild af penge

vidensoverføringsværktøj
Søren Pommer
By on 07/12/2011

Bruger kollegaerne ikke det nye system? Så må de på kursus. Det er en sejlivet myte som ofte fører til spild af tid og penge. Et studie viser at kurser kun ændrer noget i 10% af tilfældene. Læring i arbejdssituationen er langt mere effektivt. Derfor ser vi i denne artikel nærmere på, hvorfor kurser ikke giver videnoverførsel.

Kurser og efteruddannelse fører til mange gode oplevelser for den enkelte. Man har mødt nye mennesker, fået ny inspiration og måske endda professionel sparring. Det kan også være dejligt at være væk fra dagligdagen på et godt hotel et par dage. Problemet er dog ofte, at medarbejderen vender tilbage til arbejdet med nye kompetencer, men at dette ikke fører til ny adfærd.

Dr. Robert Brinkerhoff har studeret effekten af mere end 1.000 uddannelsesprogrammer rettet mod virksomheder. Resultatet viste at kun 8-12 ud af 100 kursusdeltagere brugte deres viden fra kurset til at forandre noget ved deres arbejde. Der skete altså ingen brugbar videnoverførsel. Så hvis I investerer i kurser for at udvikle virksomheden, vil I sikkert fejle. Selvom studiet er af ældre dato og bredt citeret, kan der stilles spørgsmålstegn ved, hvorfor mange virksomheder stadig bruger betydelige ressourcer i eksterne kurser og forløb?

I kursusbranchen er problemet lidt den hvide elefant. Derfor tilbydes der deltidskurser, så man veksler mellem kursus og arbejde og man afprøver konstant nye metoder og læringsteknikker. Der er sket forbedringer, men udfordringen er der stadig – kurser alene er spild af penge.

“Knowledge dies when it is disembodied”

Hvis dette udsagn af Tom Davenport (ekspert i videnoverførsel) er sandt, vil den viden du tilegner dig på et kursus allerede være væk, når du træder ud af kursuslokalet. Måske er det derfor vi fejler når den nye viden fra et kursus skal anvendes i praksis? Vi lærte noget i en kursussammenhæng, men ikke i en arbejdssammenhæng. To vidt forskellige situationer. Så hvordan kan et kursus med mange deltagere give en læringsoplevelse, der er tilpasset den enkeltes arbejdsdag?

Løsningen for nogle virksomheder har været at investere i e-læring. Her kan vi sidde hjemme eller på kontoret og lære. Problemet er dog, at selvom vi fysisk sidder på kontoret, så er indholdet stadig ikke tilpasset vores virksomheds situation. Der er ikke engang en underviser til at hjælpe os med at fortolke. Derfor er e-læring alene heller ikke en løsning til videnoverførsel.

Gør dit arbejde til din læring

En af de ældste, og måske mest effektive måder at lære på, er “mesterlære”. Gennem århundreder har håndværksmestre videregivet viden til deres lærlinge gennem praktisk arbejde. Lærlinge kan både studerer mesterens ord og se hvordan han konkret udfører opgaven. Det er en effektiv metode til at videregive eksplicit og implicit viden, som kan ændre måden at arbejde på. Jeg tror metoden har virket, fordi lærings- og arbejdssammenhængen er den samme. Læring og arbejde er tæt koblet.

Tænk hvis vi kunne genskabe mesterlæren i den moderne virksomhed? Fremfor at tage på kursus en gang eller to årligt, kunne vi i stedet bruge tid på at reflektere over vores arbejde. Vi kunne arbejde tættere på kollegaer, som vi kan lære af. Det ville blive mere legitimt at bruge tid på at udveksle erfaringer med kollegaer i virksomheden, der har de samme roller som os selv.

Vi mister vores evner til at lære, hvis vi ikke øver os hver dag. Det kan ikke kun ske på de få årlige kursusdage. Så gør læringen til en del af driften og dagligdagen og skab læring i arbejdsituationen. Uddannelseskontoen kan så gå til team building eller nogle sociale arrangementer. I kan jo stadig tage væk et par dage sammen hvert år…

Måske har du også lyst til at læse...

Share
Tweet
Share