Online software til procesforbedringer

Afvigelser skaber læring hos Medicom Innovation Partner

afvigelser

Læs hvordan Medicom Innovation Partner håndterer afvigelser med fokus på medarbejderinddragelse og læring.

Medicom Innovation Partner A/S udvikler og producerer medicinsk udstyr. Dette er anden del af et interview med kvalitetschef Søren Lyngsø-Petersen fra Medicom Innovation Partner – en virksomhed med 85 ansatte som udvikler og producerer medicinsk udstyr. Du kan læse mere om hvordan virksomheden involvere deres medarbejdere i at skrive arbejdsinstruktioner, i første del her.

Mødet med en afvigelse

Jeg spurgte Søren Lyngsø-Petersen om hvordan de håndterer afvigelser. Her fortalte han, at alle afvigelser meldes i virksomhedens afvigelsessystem. Hvis afvigelsen er et helt specifikt problem, løses dette med det samme, men hvis den er af generel karakter, og har indflydelse på andre områder, rejses der CAPA (Corrective And Preventive Action).

Søren Lyngsø Petersen fortæller, at et af de vigtigste elementer i deres CAPA proces er Årsagsanalysen. Her inddrager de specifikt folk som ved noget om afvigelsen. Når al viden er på plads udføres der forebyggende handlinger. Han fortæller:

”Det er en meget struktureret proces, som myndighederne kræver vi kører meget stringent. En af de svære ting kan være dels årsagsanalysen, men det har vi værktøjer til at hjælpe os med. Det sværeste er at måle effektiviteten af de forbedringer man gør.”

At måle effektiviteten er et område som der er meget fokus på i Medical Device industrien. Derfor hjælper den stringente proces til at sikre at fejl og udfordringer bliver løst på den mest hensigtsmæssige og effektive måde.

Søren Lyngsø Petersen fortæller, at afvigelser ofte resulterer i en opdatering af procedurer eller aftaler og i nogen tilfælde medfører det også en opdatering af deres kvalitetssystem:

”Lige så snart vi opdaterer en QMS-procedure, så gælder den i hele virksomheden. På den måde sikrer vi, at erfaringer fra en enkelt afvigelse bliver en læring der kommer alle andre til gode. Og det er jo kunsten.”

Søren Lyngsø-Petersen tilføjer, at alle også får besked om opdateringer og ændringer i QMS-systemet via deres elektroniske system og mail. Her bliver alle bedt om at læse den opdaterede procedure og elektronisk kvittere, at denne er læst og forstået.

Kvalitetsafdelingen har i samarbejde med den kvalitetsingeniør, der er tilknyttet det enkelte projekt, ansvar for at alle ændringer håndteres korrekt i praksis. Derudover har de også interne audits, hvor de følger op på, om alle er bekendte med de seneste procedurer.

Afvigelser i praksis

Jeg spurgte Søren Lyngsø-Petersen hvordan de integrerer ændringer i praksis. Her fortalte han om en konkret afvigelse fra deres produktion, hvor de skulle indføre nye krav til skobeskyttelse:

”Og det var virkelig en forandringsproces, fordi nu har man i 20 år ikke haft til krav at have skobeskyttelse”.

Han fortæller, at udfordringen med denne forandringsproces var at inddrage alle produktionsmedarbejdere i processen, således de havde indflydelse på de beslutninger der ville påvirke deres arbejdsgang. Dette blev gjort på fælles møder og ved at bruge produktionens teamleder som bindeled mellem ledelsen og produktionsmedarbejderne. Søren Lyngsø-Petersen fortalte, at han derudover konstant havde fokus på at orientere produktionen direkte, når der var vedtaget beslutninger. Søren Lyngsø-Petersen fortæller at denne forandring forløb uden problemer og afslutter:

”Så jeg tror på det her med inddragelse, så vidt det er muligt”.

Dette var de sidste ord i denne omgang, fra Søren Lyngsø-Petersen, kvalitetschef hos Medicom Innovation Partner A/S. Vi vil snart vende tilbage med endnu en case og et nyt perspektiv.

Exit mobile version